Söka efter anteckningar i OneNote

En av de stora fördelarna med att använda OneNote i stället för vanliga anteckningsböcker är möjligheten att snabbt söka igenom all information du har samlat in och hämta viktiga anteckningar baserat på villkor du anger. I stället för att behöva bläddra och skumma igenom papper kan du snabbt hämta allt du har skrivit ned. I OneNote är det också enkelt att bläddra igenom dina senaste anteckningar och söka efter talade ord i inspelade ljudanteckningar.

Sök efter text

Så här söker du efter ett nyckelord eller en fras i alla dina anteckningar, till och med i flera anteckningsböcker:

 1. Gå till sökrutan längst till höger på avsnittsflikarna. Markera pilen till höger om förstoringsglasikonen och välj Alla anteckningsböcker i listan som visas.

  Obs!: Om du föredrar att använda kortkommandon kan du trycka på Ctrl+E för att utöka sökningen till alla anteckningsböcker.

 2. Skriv ett sökord eller en fras i sökrutan.

  Leta efter anteckningar i OneNote med sökfunktionen.

 3. Medan du skriver får du upp exempel på sidor med innehåll som matchar sökordet/frasen. Välj något av sökresultaten, så hämtas motsvarande anteckning.

 4. När du är färdig med sökningen trycker du på Esc.

Meddelanden: 

 • Om du vill begränsa sökningen väljer du pilen till höger om förstoringsglasikonen och väljer sedan, i listan som visas, hur du ska begränsa sökningen: Sök på den här sidan, Det här avsnittet, Den här avsnittsgruppen, Den här anteckningsboken, Alla anteckningsböcker.

 • För att lättare bläddra igenom ett stort antal sökresultat, justera sökomfånget och sortera sökresultaten kan du fästa sökresultatfönstret. Tryck helt enkelt Alt+O.

Söka efter ord i ljud- och videoklipp

OneNote kan känna igen tal i ljud- och videoinspelningar om du har funktionen Ljudsökning aktiverad. Det här alternativet är inaktiverat som standard eftersom det gör sökfunktionen långsammare.

Gör så här för att aktivera Ljudsökning:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Ljud och bild.

 2. Under Ljudsökning markerar du kryssrutan Aktivera sökning efter ord i ljud- och bildinspelningar och klickar på OK.

Obs!: Du kan förbättra sökfunktionerna i Office OneNote 2007 avsevärt genom att installera komponenten Windows Desktop Search (WDS). När WDS är installerat kan du söka efter anteckningar i OneNote nästan omedelbart och du kan även söka efter information i inspelade ljudanteckningar. Du kan hämta och installera WDS när du får en uppmaning i OneNote eller genom att välja komponenten bland OneNote-alternativen. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg. I dialogrutan Alternativ klickar du på Andra och sedan på Installera Snabbsökning.

Vad vill du göra?

Söka efter anteckningar

Söka efter nyskrivna anteckningar

Bläddra bland anteckningar som du nyligen har öppnat

Tips för att söka efter anteckningar

Söka efter anteckningar

Obs!: Om anteckningsboken innehåller lösenordsskyddade avsnitt och du vill söka efter anteckningar i dessa avsnitt måste du ange lösenord för avsnitten innan du börjar sökningen.

 1. Skriv den text du vill söka efter i sökrutan.

 2. Klicka på pilen Ändra sökningens omfattning bredvid symbolen hitta och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Det här avsnittet om du endast vill söka efter den angivna texten i det aktuella avsnittet.

  • Klicka på Den här avsnittsgruppen om du vill söka efter den angivna texten i alla öppna avsnitt.

  • Klicka på Den här anteckningsboken om du vill söka efter den angivna texten i alla avsnitt och på alla sidor i den aktuella anteckningsboken.

  • Klicka på Alla anteckningsböcker om du vill söka efter den angivna texten i alla avsnitt och på alla sidor i alla anteckningsböcker.

 3. Klicka på knappen Sök.

  Om en eller flera förekomster av texten hittas så visas det totala antalet sidor i verktygsfältsområdet.

 4. Du flyttar mellan olika förekomster av texten med pilarna Föregående matchning och Nästa matchning.

 5. Om du vill granska listan med sidor som innehåller texten klickar du på Visa lista och gör sedan något av följande i åtgärdsfönstret Sidlista:

  • Klicka på sidrubriken om du vill öppna en viss sida som innehåller texten.

  • Om du vill sortera listan med sidor på olika sätt klickar du på önskat alternativ i listan Sortera lista efter.

  • Om du vill ändra sökningens omfattning klickar du på önskat alternativ i listan Sök.

   Obs!: OneNote visar bara en matchning per sida så att sökresultaten i åtgärdsfönstret Sidlista ska vara hanterbara. Klicka på valfri sida i listan Resultat av anteckningssökning om du vill visa fler förekomster på sidan.

 6. Du avslutar sökningen genom att klicka på den röda knappen Avsluta sökningen och radera matchningsmarkeringen.

Meddelanden: 

 • När du väljer omfång för en sökning används den automatiskt i alla senare anteckningssökningar. Om du till exempel väljer Det här avsnittet och söker i anteckningarna, men senare vill söka efter text i alla anteckningar, måste du ändra omfånget (till exempel till Alla anteckningsböcker) innan du börjar nästa sökning.

 • När du söker efter text i dina anteckningar kan du välja att inkludera matchning på talade ord i ljud- och videofiler (.wma och .wmv) som du har spelat in i OneNote. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka på Ljud och video i listan Kategori. Markera kryssrutan Aktivera sökning efter ord i ljud- och bildinspelningar och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Sök efter nyskrivna anteckningar

 1. Klicka på Sidor sorterade efter datum på menyn Visa.

 2. I åtgärdsfönstret Sidlista väljer du Datum i listan Sortera lista efter.

 3. Klicka på Alla anteckningsböcker i listan Sök.

 4. Om du vill öppna en viss sida klickar du på sidrubriken i resultatlistan.

Överst på sidan

Bläddra bland anteckningar som du nyligen har öppnat

Gör något av följande i verktygsfältet Standard:

 • Om du vill öppna den senast visade sidan klickar du på Tillbaka Bild av knapp .

 • Om du vill öppna sidan du visade innan du klickade på Tillbaka Bild av knapp klickar du på Framåt Bild av knapp .

 • Om du vill öppna en av de senaste sidorna du har visat klickar du på pilen bredvid Tillbaka Bild av knapp eller Framåt Bild av knapp och klicka sedan på rubriken för den sida du vill öppna.

Överst på sidan

Tips för att söka efter anteckningar

Du får bättre resultat om du tänker på följande tips när du söker i dina anteckningar:

 • Använd citattecken när du vill hitta en exakt fras    När du söker efter en exakt fras ska du sätta frasen inom citattecken. Om du till exempel skriver Max Lindgren och du har anteckningar som innehåller namnen Max Nilsson, Björn Lindgren och Max Lindgren så identifierar OneNote endast de anteckningar som innehåller den exakta frasen Max Lindgren.

 • Hitta sidor som innehåller något av orden med ”ELLER”    Om du vill söka efter anteckningar som innehåller något av flera ord skriver du ELLER mellan varje ord. Om du till exempel skriver Max ELLER Lindgren ELLER Björn så identifierar OneNote anteckningar som innehåller något av dessa tre ord.

 • Du kan använda versaler och gemener parallellt    Förutom orden OCH, ELLER och NÄRA så är inte sökningar skiftlägeskänsliga. Om du till exempel skriver Måndag så identifierar OneNote anteckningar som innehåller både Måndag och måndag.

 • Använd ”ljudinspelningen startade” och ”bildinspelning startade” när du söker efter ljud- och bildanteckningar    När du spelar in ljud- och bildanteckningar infogar OneNote automatiskt texten ”ljudinspelningen startade” eller ”bildinspelning startade” beroende på typen av inspelning. Om du vill söka efter ljudanteckningar skriver du ljudinspelningen startade. Om du vill söka efter bildanteckningar skriver du bildinspelning startade.

 • Använd endast de första bokstäverna i ett ord om du vill få fler sökresultat    Om du skriver de första bokstäverna i ett ord identifierar OneNote ord som innehåller den delen av ordet. Om du till exempel skriver Mark och du har anteckningar som innehåller ordet markera så hittar OneNote anteckningar som innehåller både Mark och markera. Du kan undvika det här genom att använda citattecken till att söka efter ett exakt ord eller en fras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×