Sök- och referensfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ADDRESS

Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen AREAS

Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen CHOOSE

Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen COLUMN

Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen COLUMNS

Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen FILTER

Knappen Office 365

Filtrerar ett data område baserat på de villkor du anger

Funktionen FORMELTEXT
Excel 2013

Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA
Excel 2010

Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen LETAKOLUMN

Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen HYPERLÄNK

Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen INDEX

Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIREKT

Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen LETAUPP

Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen PASSA

Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen FÖRSKJUTNING

Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen RAD

Returnerar radnumret för en referens

Funktionen RADER

Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen RTD

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionen SORTERA

Knappen Office 365

Sorterar innehållet i ett område eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Knappen Office 365

Sorterar innehållet i ett område eller en matris baserat på värdena i ett motsvarande intervall eller en matris

Funktionen TRANSPONERA

Transponerar en matris

Funktionen UNIK

Knappen Office 365

 Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område

Funktionen LETARAD

Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Funktionen XLETAUPP

Knappen Office 365

Söker efter ett område eller en matris och returnerar ett objekt som motsvarar den första träffen som hittas. Om en träff inte existerar kan XLOOKUP returnera den närmaste (ungefärliga) matchningen. 

Funktionen XMATCH

Knappen Office 365

Returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett cell område. 

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×