Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionerna INDEX/PASSA

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet förklarar vanliga scenarier där du stöter på felvärdet #VÄRDEFEL! när du använder funktionerna INDEX och PASSA tillsammans i en formel. En av de vanligaste anledningarna till att använda kombinationerna INDEX och PASSA är att du vill söka efter ett värde i ett scenario där LETARAD inte fungerar, t.ex. om värdet du söker består av mer än 255 tecken.

Problem: Formeln har inte angetts som en matris

Om du använder INDEX som en mat ris formel tillsammans med matcha för att kunna hämta ett värde måste du konvertera formeln till en mat ris formel, annars visas en #VALUE! .

LantansaltlösningINDEX och PASSA ska användas som en matrisformel, vilket innebär att du måste trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Formeln omges automatiskt av klammerparenteser {}. Om du försöker ange dem själv visar Excel formeln som text.

Om du använder INDEX/PASSA när du har ett LETAUPP-värde som är större än 255 tecken måste du använda en matrisformel.  Formeln i cell F3 är =INDEX(B2:B4;PASSA(SANT;A2:A4=F2C;0),0) och du anger den genom att trycka på Ctrl+Skift+Retur

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i cellen output och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först markera cellen, skriva in formeln i utdatatabellen och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen index

Funktionen passa

Slå upp värden med LETARAD, index eller passa

Översikt över formler i Excel

Undvika felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×