Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionerna HITTA/HITTAB och SÖK/SÖKB

Det här avsnittet innehåller hjälp för vanliga scenarier vid felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionen HITTA/HITTAB och SÖK/SÖKB.

Några saker du bör veta om funktionerna HITTA och SÖK

  • Funktionerna HITTA och SÖK påminner mycket om varandra. De fungerar båda på samma sätt – hitta ett tecken eller en textsträng i en annan textsträng. Skillnaden mellan dessa två funktioner är att HITTA är skiftlägeskänsligt och SÖK inte är det. Så om du inte vill matcha gemener/versaler i en textsträng använder du SÖK.

  • Om du vill använda en funktion som returnerar strängen baserat på antalet tecken du anger, använder du EXTEXT-funktionen tillsammans med HITTA. Du kan hitta information och exempel på hur du använder kombinationer av EXTEXT och HITTA i hjälpavsnittet om HITTA.

  • Syntaxen för dessa funktionerna är densamma, sök; inom; [startpos]). På ren svenska: syntaxen betyder Vad vill du hitta?, Var vill du hitta det?, Vilken position vill du starta vid?

Problem: det går inte att hitta värdet i argumentet sök_text i inom-strängen

Om funktionen inte kan hitta texten som ska hittas i den angivna textsträngen, ger den upphov till ett felvärdet #VÄRDEFEL!.

Till exempel en funktion som:

  • =HITTA("handskar";"Handskar (barn)";1)

Felvärdet #VÄRDEFEL! returneras eftersom det inte finns några matchande ”handskar” i strängen, men det finns ”Handskar”. Kom ihåg att HITTA är skiftlägeskänsligt, så se till att värdet i sök_text matchar strängen i inom-argumentet exakt.

SÖK-funktionen returnerar däremot värdet 1, eftersom den inte är skiftlägeskänslig:

  • =SÖK("handskar";"Handskar (barn)";1)

Lösning: Korrigera syntaxen efter behov.

Problem: Argumentet startpos är inställt på noll (0)

Argumentet startpos är ett valfritt argument och om du utelämnar det antas standardvärdet vara 1. Om argumentet finns i syntaxen och värdet är inställt på 0 ser du dock felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: Ta bort argumentet startpos om det inte är obligatoriskt eller ange rätt värde för det.

Problem: argumentet startpos argumenten är större än argumentet inom.

Till exempel funktionen:

  • =HITTA(“s”;”Funktioner och formler”;25)

Söker efter ”s” i strängen ”Funktioner och formler” (inom) börjar vid det 25:e tecknet (startpos), men returnerar felvärdet #VÄRDEFEL! eftersom det endast finns 22 tecken i strängen.

Tips:  För att hitta det totala antalet tecken i en textsträng, använder du funktionen LÄNGD

Lösning: Korrigera startnumret efter behov.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera felvärdet #VÄRDEFEL!

Funktionerna HITTA/HITTAB

FUNKTIONERNA SÖK/SÖKB

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×