Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionen LETARAD

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du arbetar med LETARAD är det troligt att du har stött på felvärdet #VÄRDEFEL! flera gånger. Det här avsnittet innehåller de vanligaste problemen som kan uppstå med LETARAD och möjliga lösningar på problemen.

Problem: Argumentet för letauppvärde är längre än 255 tecken.

Lösning: Korta ned värdet eller använd en kombination av INDEX och PASSA som en lösning.

Använd INDEX och PASSA för att söka efter värden som är längre än 255 tecken

Det här är en mat ris formel. Antingen trycker du på RETUR (bara om du har Office365) eller CTRL + SKIFT + RETUR.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i cellen output och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först markera cellen, skriva in formeln i utdatatabellen och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Problem: Argumentet kolumnindex innehåller text eller är mindre än 0.

Felvärdet #VÄRDEFEL! visas när col_index_argument är mindre än 1

Kolumnindex är antalet kolumner till höger om sökkolumnen som du vill returnera om en matchning hittas.

Det här kan bero på ett stavfel i argumentet kolumnindex, eller om du av misstag anger ett tal som är mindre än 1 som indexvärde (vanligt om en annan Excel-funktion som är kapslad i funktionen LETARAD returnerar ett tal, till exempel ”0” som argumentet kolumnindex).

Det minsta värdet för argumentet kolumnindex är 1, där 1 är sökkolumnen, 2 är den första kolumnen till höger om sökkolumnen och så vidare. Så om du söker i kolumn A refererar 1 till den, medan 2 är kolumn B, 3 kolumn C och så vidare.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Se även

Korrigera #VÄRDEFEL!

Allt du behöver veta om LETARAD

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×