Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionerna INDEX/PASSA

Det här avsnittet förklarar vanliga scenarier där du stöter på felvärdet #VÄRDEFEL! när du använder funktionerna INDEX och PASSA tillsammans i en formel. En av de vanligaste anledningarna till att använda kombinationerna INDEX och PASSA är att du vill söka efter ett värde i ett scenario där LETARAD inte fungerar, t.ex. om värdet du söker består av mer än 255 tecken.

Problem: Formeln har inte angetts som en matris

Om du använder INDEX som matrisformel tillsammans med PASSA för att kunna hämta ett värde måste du konvertera formeln till en matrisformel, annars resulterar det i felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: INDEX och PASSA ska användas som en matrisformel, vilket innebär att du måste trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Formeln omges automatiskt av klammerparenteser {}. Om du försöker ange dem själv visar Excel formeln som text.

Om du använder INDEX/PASSA när du har ett LETAUPP-värde som är större än 255 tecken måste du använda en matrisformel.  Formeln i cell F3 är =INDEX(B2:B4;PASSA(SANT;A2:A4=F2C;0),0) och du anger den genom att trycka på Ctrl+Skift+Retur
INDEX och PASSA bör användas som en matrisformel

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera felvärdet #VÄRDEFEL!

Funktionen INDEX

Funktionen PASSA

Sök efter värden med LETARAD, INDEX eller PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×