Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionen TRANSPONERA

I det här avsnittet får du information om hur du löser felvärdet #VÄRDEFEL! i TRANSPONERA.

Problem: Formeln har inte angetts som en matrisformel

Se följande exempel där vi har använt:

=TRANSPONERA(B2:C8)

Felvärdet #VÄRDEFEL! i TRANSPONERA

Formeln resulterar i felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: Du behöver konvertera formeln till en matrisformel över ett område som matchar källområdet storleksmässigt. Gör så här:

  1. Markera ett område med tomma celler i kalkylbladet. Kom ihåg att antalet tomma celler som du väljer alltid ska vara lika med antalet celler som du försöker kopiera. I det här fallet markerar vi ett område som är 7 kolumner brett och 2 kolumner högt.

  2. Det här är en matrisformel som måste anges med CTRL+SKIFT+RETUR. Formeln omges automatiskt av klammerparenteser {} i Excel. Om du försöker ange dem själv visas formeln som text i Excel.

Felvärdet #VÄRDEFEL! korrigeras när du trycker på Ctrl+Alt+Retur

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera felvärdet #VÄRDEFEL!

Funktionen TRANSPONERA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×