Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionen OM

OM är en av de mest mångsidiga och populära funktionerna i Excel och den används ofta flera gånger i en formel och i kombination med andra funktioner. På grund av komplexiteten som OM-satser kan ingå i är det dessvärre ganska lätt att stöta på felvärdet #VÄRDEFEL!. Vanligtvis kan du undvika felet genom att lägga till specifika felkontrollsfunktioner som ÄRFEL, ÄRF eller OMFEL i formeln.

Problem: Argumentet refererar till felvärden

När det finns en cellreferens till ett felvärde visar OM felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: Du kan använda någon av felhanteringsformlerna, som ÄRFEL, ÄRF eller OMFEL, tillsammans med OM. I följande avsnitt får du veta hur du använder OM, ÄRFEL och ÄRF eller OMFEL i en formel när ditt argument refererar till felvärden.

Meddelanden: 

  • OMFEL infördes i Excel 2007, och är mycket bättre att använda än ÄRFEL eller ÄRF, eftersom det inte kräver att formeln byggs redundant. ÄRFEL och ÄRF forcerar två beräkningar av en formel, först för att se om den uppskattar ett fel och sedan för att returnera resultatet av formeln. OMFEL utgör endast en beräkning.

  • =OMFEL(formel;0) är mycket bättre än =OM(OMFEL(formel;0;formel))

Problem: Felaktig syntax

Om syntaxen för en funktion inte är korrekt formulerad returnerar den felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: Kontrollera att du formulerar syntaxen korrekt. Här är ett exempel på en välformulerad formel som kapslar in en OM-funktion inuti en annan OM-funktion för att beräkna avdrag baserat på inkomstnivå.

=Om(E2<31500;E2*15%;OM(E2<72500;E2*25%;E2*28%))

Exempel på en välformulerad OM-sats

På ren svenska: OM(värdet i cell A5 är mindre än 31 500 multiplicerar du värdet med 15 %. OM det inte är det kontrollerar du om värdet är mindre än 72 500. OM det är det multiplicerar du det med 25 % och om det inte är det multiplicerar du det med 28 %).

Om du vill använda OMFEL med en befintlig formel omsluter du bara den slutförda formeln med OMFEL:

=OMFEL(OM(E2<31500;E2*15%;OM(E2<72500;E2*25%;E2*28%));0)

Det betyder bara att OM någon del av den ursprungliga formeln ger upphov till ett fel visas 0, annars returneras resultatet av OM-satsen. Vissa användare skriver in felhantering i sina formler från början, men det är inte en bra metod, eftersom felhantering kringgår potentiella fel, så att du inte nödvändigtvis vet om formeln fungerar korrekt eller inte. Om du behöver lägga till felhantering är det bäst att lägga till den när du är säker på att formeln fungerar som den ska.

Obs!: Utvärderingsvärden i formler har inte kommatecken. Om du lägger till dem försöker OM-funktionen att använda dem som argument och Excel kommer att skälla på dig. Å andra sidan har procentmultiplikatorerna symbolen %. Detta instruerar Excel om att du vill betrakta dessa värden som procent. I annat fall måste du ange dem som deras faktiska procentandelsvärden som ”E2*0,25”.

Excel-meddelande när du lägger till kommatecken i ett värde

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera felvärdet #VÄRDEFEL!

Funktionen OM

Funktionen OMFEL

Funktionerna ÄR

Funktionen OMF (Office 365 eller Excel 2016 och senare)

Funktionen OM – kapslade formler och hur du undviker fallgropar

Video: Kapslade OM-funktioner

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×