Så här korrigerar du felvärdet #SAKNAS! i funktionerna INDEX/PASSA

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste orsakerna till att "#N/A fel" visas beror på antingen indexeller passa -funktioner.
 

Obs!: Om du vill använda funktionen index eller passa för att returnera ett meningsfullt värde i stället för #N/A använder du funktionen OMFEL och kapslar sedan funktionerna index och passa i den funktionen. Om du ersätter #N/A med ditt eget värde identifieras felet, men det löser det inte. Det är väldigt viktigt innan du använder OMFELoch kontrollerar att formeln fungerar som den ska.

Problem: Det finns inga matchande data

När funktionen passa inte hittar startvärdet i uppslags fältet returnerar den #N/a-felet.

Om du tror att data finns i kalkyl bladet, men det inte går att hitta den, kan det bero på följande:

  • Cellen innehåller oväntade tecken eller dolda blanksteg.

  • Cellen kan inte formateras som rätt datatyp. Cellen kanske innehåller numeriska värden men är formaterad som Text.
     

Lösning: om du vill ta bort oväntade tecken eller dolda utrymmen kan du använda funktionen rengör eller Rensa . Kontrol lera också om cellerna är formaterade som korrekta data typer.

Du har använt en matrisformel utan att trycka på Ctrl+Skift+Retur.

När du använder en matris i index, passaeller en kombination av de här två funktionerna är det nödvändigt att trycka på CTRL + SKIFT-RETUR på tangent bordet. Formeln omges automatiskt med klammerparenteser ({}). Om du försöker ange dem själv visas formeln som text i Excel.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i cellen output och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i utdatatabellen och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Problem: Matchningstypen och sorteringsordningen för data är inkonsekventa

När du använder passaska det vara konsekvent mellan värdet i argumentet typ och sorterings ordningen för värdena i uppslags matrisen. Om syntaxen avviker från följande regler visas felet #SAKNAS!.

  • Om typ är 1 eller inte anges ska värdena i letauppvektor vara i en stigande ordning. Till exempel -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSKT, SANT.

  • Om typ är-1 ska värdena i letauppvektor vara i fallande ordning.

I det här exemplet är funktionen passa

=PASSA(40,B2:B10,-1)

funktionen passa i Excel

Argumentet typ i syntaxen är inställt på-1, vilket betyder att ordningen på värden i B2: B10 ska vara i fallande ordning för att formeln ska fungera. Värdena är däremot i stigande ordning, och därför visas felet #SAKNAS!.

LANTANSALTLÖSNING Ändra argumentet typ till 1 eller sortera tabellen i fallande format. Försök igen.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Se även

Korrigera #SAKNAS!-fel

Använda kalkyl blads funktionerna index och matcha med flera villkor i Excel

Funktionen INDEX

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×