Så här korrigerar du felvärdet #SAKNAS! i funktionerna INDEX/PASSA

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I avsnittet beskrivs de vanligaste orsakerna för ”# saknas-fel” ska visas är ett resultat av funktionerna INDEXoch Passa .

Obs!: Om du vill att antingen INDEX eller funktionen Passa att returnera ett meningsfullt värde i stället för #saknas, använder du funktionen OMFEL och kapsla in funktionerna INDEX och Passa i den funktionen. Ersätta #saknas med ett eget värde endast identifierar felet, men lösa inte problemet. Nu är det viktigt, innan du använder OMFEL, se till att formeln fungerar korrekt när du har för avsikt.

Problem: Det finns inga matchande data

När funktionen Passa inte hittar uppslagsvärdet i matrisen uppslag, returnerar felet #saknas.

Om du tror att data finns i kalkylbladet, men matchning är det går inte att hitta den kan bero det på:

  • Cellen innehåller oväntade tecken eller dolda blanksteg.

  • Cellen kan inte formateras som en rätt datatyp. Cellen har numeriska värden, men det kan vara formaterade som Text.

Lösning: Om du vill ta bort oväntade tecken eller dolda blanksteg, använder du funktionen städa eller TRIMMA respektive. Kontrollera även om cellerna som är formaterade som rätt-datatyper som stöds.

Du har använt en matrisformel utan att trycka på Ctrl+Skift+Retur.

När du använder en matris i INDEX, Passaeller en kombination av dessa två funktioner är det nödvändigt att trycka på CTRL + SKIFT RETUR på tangentbordet. Excel omge automatiskt formeln inom klammerparenteser {}. Om du försöker ange själv visas formeln som text.

Problem: Matchningstypen och sorteringsordningen för data är inkonsekventa

När du använder Matchabör det vara en konsekvent mellan värdet i argumentet och sorteringsordningen för värden i matrisen uppslag. Om syntaxen avviker från följande regler, visas # saknas-fel.

  • Om typ är 1 eller inte angivna bör värden i letauppvektor vara i stigande ordning. Till exempel -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSKT, SANT, t.ex.

  • Omtyp är -1, bör värdena i letauppvektor vara i fallande ordning.

I exemplet nedan är funktionen Passa

=MATCH(40,B2:B10,-1)

Funktionen PASSA i Excel

Argumentet i syntaxen är inställt på 1, som innebär att ordningen på värden i B2: B10 bör vara i fallande ordning för formeln ska fungera. Men värdena är i stigande ordning och som gör att # saknas-fel.

Lösning: Ändra argumentet till 1 eller sortera tabellen i fallande format. Försök sedan igen.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Se även

Hur du korrigera # saknas-fel

Hur du använder funktionerna INDEX och passa kalkylblad med flera villkor i Excel

Funktionen INDEX

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×