Så här korrigerar du felet #SAKNAS! i funktionen LETARAD

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet beskrivs de vanligaste orsakerna för ett felaktiga resultat på funktionen LETARAD och ger förslag på använda INDEX och Passa i stället.

Tips: Titta även på Snabbreferens: felsökningstips för LETARAD som uppvisar vanliga orsaker till problem med #NA i en praktisk PDF-fil. Du kan dela PDF-filen med andra eller skriva ut som egen referens.

Problem: Uppslagsvärdet finns inte i den första kolumnen i argumentet tabellmatris

En begränsning av LETARAD är att det bara söka efter värden i kolumnen längst till vänster i tabellmatrisen. Om din uppslagsvärdet inte finns i den första kolumnen i matrisen visas # saknas-fel.

I följande tabell vill vi ta fram antalet enheter grönkål som sålts.

Felet #SAKNAS! i LETARAD: Uppslagsvärdet finns inte i den första kolumnen i tabellmatrisen

Felet #saknas beror uppslagsvärdet ”grönkål” visas i den andra kolumnen (skapa) i argumentet tabellmatris A2:C10. I det här fallet söker Excel efter det i kolumn A, inte kolumn B.

Lösning: du kan prova för att rätta till detta genom att justera LETARAD om du vill referera till rätt kolumn. Om detta inte är möjligt försök sedan flytta kolumnerna. Som kan vara mycket praktiskt om du har stor eller komplex kalkylblad där cellvärden är resultatet av andra beräkningar, eller kanske det finns andra logiska anledningar till varför du helt enkelt inte kan flytta kolumnerna. Lösningen är att använda en kombination av funktionerna INDEX och passa, som kan leta upp ett värde i en kolumn oavsett placeringen plats i uppslagstabellen. Finns i nästa avsnitt.

Överväg att använda INDEX och passa i stället

INDEX och Passa finns bra alternativ för många fall LETARAD inte uppfyller dina behov. Viktigaste fördelen med INDEX och passa är att du kan slå upp ett värde i en kolumn i var som helst i uppslagstabellen. INDEX returnerar ett värde från en angiven tabell/område, beroende på dess position. PASSA returnerar den relativa positionen för ett värde i en tabell/område. Använda INDEX och passa ihop i en formel letar du upp ett värde i en tabellmatrisen genom att ange den relativa placeringen av värdet i tabellmatrisen /.

Det finns flera fördelar med att använda INDEX och passa i stället för LETARAD:

  • Med INDEX och passa returvärdet behöver inte vara i samma kolumn som min uppslagskolumn. Det här skiljer sig från LETARAD returvärdet måste vara i det angivna intervallet. Hur fungerar detta? Med LETARAD, som du behöver veta kolumnnumret som innehåller returvärdet. När detta inte kanske verkar svårt, kan det vara komplicerade när du har en stor tabell och behöver räkna antalet kolumner. Även om du Lägg till/ta bort en kolumn i tabellen, måste du räkna om och uppdatera kolumnindex . Med INDEX och passa krävs inte eftersom min uppslagskolumn skiljer sig från den kolumn som innehåller returvärdet.

  • Med INDEX och passa du anger en rad eller en kolumn i en matris, eller ange både. Detta innebär att du kan slå upp värden vågrätt och lodrätt.

  • INDEX och passa kan användas för att slå upp värden i en kolumn. Till skillnad från LETARAD – i som du kan endast slå upp ett värde i den första kolumnen i en tabell, INDEX och passa fungerar om din uppslagsvärdet finns i den första kolumnen, sist eller var du än är mellan.

  • INDEX och passa erbjuder flexibilitet dynamiska referera till kolumnen som innehåller returvärdet. Det innebär att du kan lägga till kolumner i tabellen utan att bryta INDEX och passa. Å andra sidan LETARAD brytningar om du behöver lägga till en kolumn i tabellen, eftersom det är en statisk referens till tabellen.

  • INDEX och passa ger bättre flexibilitet med matchningar. INDEX och passa kan söka efter en exakt matchning eller ett värde som är större eller mindre än letauppvärde. LETARAD kommer endast att se ut för en närmast motsvarar ett värde (som standard) eller ett exakt värde. LETARAD förutsätts också som standard som den första kolumnen i tabellmatrisen sorteras i alfabetisk ordning och anta att tabellen inte har konfigurerats på så sätt kan LETARAD returnerar första närmaste motsvarighet i tabellen, som inte får de data som du letar efter.

Syntax

Om du vill skapa syntax för INDEX och passa, måste du använda matris/referensargument från funktionen INDEX och kapsla syntaxen passa inuti den. Det kan krävas i formuläret:

=INDEX(matris eller referens, PASSA(letauppvärde,letauppvektor,[typ])

Nu ska vi använda INDEX och passa för att ersätta LETARAD från exemplet ovan. Syntaxen ut så här:

=INDEX(C2:C10;PASSA(B13;B2:B10;0))

Det kan tolkas som:

= INDEX (returnera ett värde från C2:C10 som MATCHAR (grönkål, vilket är någonstans i matrisen B2: B10 där returvärdet blir det första värdet som motsvarar grönkål))

INDEX- och MATCH-funktionerna kan användas i stället för LETARAD

Formeln letar efter det första värdet i C2:C10 som motsvarar Grönkål (i B7) och returnerar värdet i C7 (100) som är det första värdet som matchar Grönkål.

Problem: En exakt matchning hittas inte

När argumentet ungefärlig är FALSKT – och LETARAD inte kan hitta en exakt matchning i dina data – returneras felet #saknas!.

Lösning: Om du är säker relevanta data finns i kalkylbladet och LETARAD inte fånga det kan ta tid att verifiera att de refererade cellerna inte har dolda blanksteg eller icke utskrivbara tecken. Se också till att cellerna följer rätt datatyp. Till exempel ska celler med tal formateras som tal, inte Text.

Du kan också använda funktionen städa eller Rensa för att rensa data i celler.

Problem: Uppslagsvärdet är mindre än det minsta värdet i matrisen

Om argumentet ungefärlig är angivet till TRUE, och letauppvärde är mindre än det minsta värdet i matrisen – visas # saknas-fel. SANT ser ut värde för en ungefärlig matchar i matrisen och returnerar det närmast den plats mindre än letauppvärde.

I det här exemplet är uppslagsvärdet 100, men det finns inga värden i området B2:C10 som är mindre än 100 och du får därför ett fel.

Felet #SAKNAS! i LETARAD när uppslagsvärdet är mindre än det minsta värdet i matrisen

Lösning:

  • Korrigera uppslagsvärdet efter behov.

  • Om du inte kan ändra uppslagsvärdet och behöver större flexibilitet med matchande värden, kan du överväga att använda INDEX och passa i stället för LETARAD, finns i avsnittet ovan i den här artikeln. Med INDEX och passa kan du slå upp värden som är större än, mindre till eller lika med letauppvärde. Mer information om hur du använder INDEX och passa i stället för LETARAD finns i i avsnittet tidigare i det här avsnittet.

Problem: Uppslagskolumnen är inte sorterad i fallande ordning

Om argumentet ungefärlig är angivet till TRUE, och en av dina uppslagskolumner inte är sorterad i stigande ordning (A-Z) – visas # saknas-fel.

Lösning:

  • Ändra funktionen LETARAD för att leta efter en exakt matchning. Om du vill göra det, ange argumentet ungefärlig till Falskt. Ingen sortering krävs för falskt.

  • Använd INDEX/PASSA-funktionerna för att söka efter ett värde i en osorterad tabell.

Problem: Värdet är ett stort flyttal

Om du har tidsvärden eller stora decimaltal i celler, felvärdet returneras # saknas-fel på grund av flytande punkt precision. Flyttal är nummer som följer efter decimaltecknet. (Excel lagrar tidsvärden som flyttal.) Excel inte kan sparas tal med mycket stora flytande punkter, så det flytande pekar till funktionen ska fungera måste tal avrundas till 5 decimaler.

Lösning: Korta av tal genom att runda av till upp till fem decimaler med funktionen AVRUNDA.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×