Så här fungerar posttyper tillsammans i Business Contact Manager

Konto- och affärskontaktsposterna utgör själva grundbulten till informationshanteringen i Business Contact Manager för Outlook. De innehåller kontaktinformation om personer som du gör affärer med. De flesta andra posttyper måste länkas till dem.

Den här artikeln innehåller information om Business Contact Manager för Outlook-posttyper och anger vilka poster som du kan eller måste länka till andra posttyper.

Mer information om hur du länkar poster finns i artikeln om posttypen.

Artikelinnehåll

Posttyperna

Varför ska man länka samman poster?

Posttyperna

Diagram över Business Contact Manager-poster och hur de kan länkas

Business Contact Manager för Outlook inkluderar följande posttyper:

 • Konto    Ett konto är ett företag eller organisation som du gör affärer med. Om du tillhandahåller en tjänst åt kontoägaren, t.ex. sjukvård eller tandvård, kan ett konto också vara en kund.

  Mer information om kontoposter finns i Lagra information om konton i Business Contact Manager.

 • Affärskontakt    En affärskontakt är en person på ett företag eller organisation som du gör affärer med. En affärskontakt kan länkas till ett konto, men det är inte obligatoriskt.

  Mer information om affärskontakter finns i Använd affärskontakter i Business Contact Manager.

 • Lead     En lead är en person som är intresserad av att köpa de produkter eller tjänster som ditt företag tillhandahåller. Leads kvalificeras ofta för att ge säljarna en uppfattning om huruvida en lead kan omvandlas till en betalande kund.

  En lead är en sorts affärskontaktpost, eftersom leadformuläret bygger på ett anpassat affärskontaktsformulär. Mer information om hur du skapar dina egna posttyper finns i Skapa och anpassa posttyper och listor.

  Mer information om leads finns i Hantera potentiella kunder eller leads i Business Contact Manager

 • Affärsmöjlighet    En affärsmöjlighet är en post med ett potentiellt sälj av dina produkter eller tjänster till ett konto eller en affärskontakt. Varje affärsmöjlighet innehåller de produkter eller tjänster som intresserar dina kunder. Affärsmöjlighetsposter måste länkas till posttypen Konto eller Affärskontakt.

  Mer information om affärsmöjlighetsposter finns i Följa upp potentiella affärsmöjligheter i Business Contact Manager.

 • Marknadsföringsaktivitet    En marknadsföringsaktivitet, t.ex. en telefonlista eller riktade e-postmeddelanden, kan användas för att planera och följa upp kommunikationsaktiviteter i syfte att uppnå ett affärsresultat, som att öka marknadsandelen, introducera en ny produkt eller behålla kunder. Marknadsföringsaktiviteter är fristående, men kan länkas till olika posttyper för att följa upp de poster och intäkter som marknadsföringsaktiviteten har genererat.

  Mer information om marknadsföringsaktivitetsposter finns i Marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager.

 • Affärsprojekt    Ett Affärsprojekt representerar en enda aktivitet, t.ex. att arrangera en säljkonferens eller att slutföra en trädgårdsanläggning åt en kund. Affärsprojektet består vanligtvis av en serie aktiviteter som hjälper dig att nå målet.

  Affärsprojekt måste länkas till posttypen Konto eller Affärskontakt.

  Mer information om affärsprojekt finns i Organisera affärsprojekt i Business Contact Manager.

 • Projektuppgift    En projektuppgift är en arbetsuppgift som ingår i ett större affärsprojekt.

  Mer information om projektuppgiftsposter finns i Använda projektuppgifter i Business Contact Manager.

 • Kommunikationshistorikobjekt    Ett kommunikationshistorikobjekt, t.ex. ett e-postmeddelande, en fil eller en telefonlogg, gör det möjligt att följa upp din kommunikationsaktivitet med ett enskilt konto eller affärskontakt.

  Kommunikationshistorikobjekt måste länkas till ett konto eller en affärskontakt.

  Mer information om kommunikationshistorikobjekt finns i Spåra din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Obs!: Du kan skapa egna posttyper som baseras på någon av typerna Konto eller Affärskontakt. Mer information om hur du anpassar poster finns i Skapa och anpassa posttyper och listor.

Överst på sidan

Varför ska man länka samman poster?

Länka samman Business Contact Manager för Outlook-poster för att skapa relationer mellan dem och få åtkomst till relaterad information.

De flesta posttyper, med undantag för marknadsföringsaktiviteter och projektuppgifter, måste länkas till ett konto eller affärskontakt. Innan du kan spara en post måste du först välja ett konto eller den affärskontakt som posten ska länkas till.

I kommunikationshistoriken för konto- och affärskontaktposterna hittar du kommunikationshistoriken för alla andra poster som är kopplade till dem.

Följande tabell innehåller information om vilka objekt som kan länkas till varje posttyp.

Record type

Poster och objekt som kan länkas

Konto     

(kan vara fristående)

 • Flera affärskontakter

 • Kommunikationshistorikobjekt

  • Affärsmöjlighet

  • E-postmeddelande

  • Affärsanteckning

  • Telefonlogg

  • Affärsprojekt

  • Uppgift

  • Fil

   Obs!: Projektuppgifter ingår i kommunikationshistoriken för en kontopost, men de kan inte vara kopplade direkt till kontoposten. Projektuppgifter visas eftersom en kontopost ärver projektuppgifter från länkade affärsprojekt.

Affärskontakt eller lead    

(kan vara fristående)

 • (Överordnat) Konto. Länk till kontot är valfritt.

 • Kommunikationshistorikobjekt

  • Affärsmöjlighet

  • E-postmeddelande

  • affärsanteckning

  • telefonlogg

  • Affärsprojekt

  • Fil

  • Outlook-uppgift

  • Avtalad tid

   Obs!: Projektuppgifter ingår i kommunikationshistoriken för en affärskontaktpost, men de kan inte kopplas direkt till affärskontaktposten. Projektuppgifter visas eftersom en affärskontaktpost ärver projektuppgifter från länkade affärsprojekt.

Affärsmöjlighet    

(måste länkas till posttypen konto eller affärskontakt)

 • Posttypen (överordnat) konto eller affärskontakt

 • Kommunikationshistorikobjekt

  • E-postmeddelande

  • affärsanteckning

  • telefonlogg

  • Fil

  • Outlook-uppgift

  • Avtalad tid

Affärsprojekt   

(måste länkas till posttypen konto eller affärskontakt)

 • Posttypen (överordnat) konto eller affärskontakt

 • Kommunikationshistorikobjekt

  • affärsanteckning

  • telefonlogg

  • Fil

  • Outlook-uppgift

  • Avtalad tid

Projektuppgift   

(måste länkas till ett affärsprojekt)

 • (Överordnat) Affärsprojekt

Marknadsföringsaktivitet   

(fristående)

 • Kan associeras med en marknadsföringskampanj.

 • Kan associeras med konto-, affärskontakts-, lead- och affärsmöjlighetsposter och kan spåras när du väljer namnet på marknadsföringsaktiviteten i fältet Initierat av i konto- eller affärskontaktsposterna.

Kommunikationshistorikobjekt   

(måste länkas till posttypen konto eller affärskontakt)

 • Affärsmöjlighet

 • E-postmeddelande

 • affärsanteckning

 • telefonlogg

 • Affärsprojekt

 • Uppgift

 • Fil

 • Posttypen (överordnat) konto eller affärskontakt

 • Affärsmöjlighet

 • Affärsprojekt

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×