Så här fungerar migreringsverktyget för SharePoint

Med migreringsverktyget för SharePoint får du en guideliknande funktion som frågar dig om information för att förenkla hur du migrerar data från ditt lokala SharePoint Server-dokumentbibliotek och lokala filresurser till SharePoint Online (SPO). Du behöver inte vara global administratör för att köra verktyget, bara du har skrivbehörighet till webbplatssamlingen där du migrerar data.

Det är tillgängligt för alla användare av Office 365.

Obs!: SharePoint-migreringsverktygetär tillgängligt för alla Office 365-användare med undantag för Office 365-användare som drivs av 21Vianet i Kina.

Klicka här för att ladda ned verktyget Migreringsverktyget för SharePoint.

Så här fungerar migreringsverktyget för SharePoint

Nedan beskrivs vad som händer när du använder migreringsverktyget för SharePoint. Autentisering på målklienten sker först. Därefter uppmanas du att ange dina källor och mål-SPO-webbplatssamlingarna dit du vill migrera filerna. När du har skickat dina migreringsjobb genom att klicka på Migrera utförs genomsökning, paketering, uppladdning och import parallellt för alla filer som skickats för migrering.

  • AUTENTISERING: När du har öppnat verktyget är det första du måste göra att autentisera på målet – den klientorganisation dit du kommer att migrera dina filer. När du anger ditt användarnamn och lösenord i klientorganisationen associeras migreringsjobben som du skickar med det här kontot. Det gör att du kan återuppta migreringen på en annan dator om det behövs genom att logga in med samma inloggningsuppgifter. Det här kontot ska vara webbplatssamlingsadministratör för målet du vill migrera till.

  • GENOMSÖKNING: När du har klickat på Migrera utförs en genomsökning av alla filer. En genomsökning görs alltid, även om du väljer att inte flytta dina filer (se Avancerade inställningar). Genomsökningen verifierar att det finns åtkomst till datakällan och skrivbehörighet till målet för SharePoint Online. Genomsökning görs också efter möjliga problem.

  • PAKETERING: I paketeringssteget skapas ett innehållspaket som innehåller en manifestfil som består av 8 XML:er.

  • UPPLADDNING: I uppladdningssteget laddas innehållspaketet upp på Azure med manifestet. Innan migreringsjobbet kan accepteras från en SPO-angiven Azure-behållare krypteras data vilande med AES CBC 256-standarden. Filerna krypteras tillsammans med manifestfilerna.

  • IMPORT: Under importfasen anges nyckeln till SPO SAS. Det är bara Azure och SPO som interagerar för att hämta och migrera innehållet till målet. Den här processen är ett tidsinställt jobb men det hindrar inte andra jobb att placeras i kö. Under importen skapas en rapport i arbetsmappen och direktuppdateringar görs. När migreringsjobbet har slutförts sparas loggfilen i Azure-behållaren och en slutrapport skapas. En logg sparas i varje manifestbehållare.

Kryptering och säkerhet

Under uppladdnings- och importfasen krypteras data och Azure-behållare och -nycklar skapas.

Viktigt!: Ingen har direkt åtkomst till lagringskonton eller behållare. Sharepoint Online-tjänsten har åtkomst till lagringskonton och ett utvalt antal tekniker kan köra underhållskommandon mot dem, men de har inte direkt åtkomst till kontona. Datacentertekniker saknar kunskap om hur data ordnas på disken och har inte tillgång till utrustning för att ansluta diskar. Alla enheter raderas fysiskt innan de lämnar datacentret. Fysisk säkerhet finns på plats i alla våra datacenter.

Varje behållare är särskild avsedd för den kund som de tillhandahålls till och återanvänds inte. Data lagras i Azure Blob i 30 till 90 dagar och tas sedan bort. När data tas bort avlänkas filerna och tas senare bort mjukt från disken. En fil i ett konto och på disken kan delas mellan många servrar. Samma process används för repliker, inklusive säkerhetskopior (georeplikerade data om det är tillämpligt).

Standardnyckeln till behållaren genereras programmässigt och gäller bara i 3 dagar. Nyckeln är det enda sättet att få åtkomst till behållaren. Den genereras slumpmässigt och återanvänds inte.

Själva behållaren har längre livslängd än nyckeln. Behållaren rensas efter 30–90 dagar från att den skapas, med hjälp av standardmetoder i SharePoint Online. SharePoint Online lagrar aldrig nyckeln, men kan möjligen hitta behållaren. Behållaren finns sparad i ett delat Microsoft-lagringsutrymme utanför klientorganisationen, men i regionen, och skyddas med API-nyckeln.

Om du förlorar nyckeln eller om någon annan får den finns det två skydd för dig. För det första har behållaren bara skriv- och läsåtgärder. Behållaren har ingen lista, vilket innebär att du måste känna till informationen om filerna som lagras i behållaren för att kunna läsa eller skriva till dem. För det andra krypteras filerna vilande med AES-256 i CBC-läge.

Viktigt!: Bara användare som har nyckeln har åtkomst. Andra användare i prenumerationen eller klientorganisationen har inte åtkomst.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×