Så här felsöker du program än webbläsare som inte kan logga in på Office 365, Azure eller Intune

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

När användarna försöker autentisera ett icke-webbläsare program till en Microsoft-molntjänst, till exempel Office 365, Microsoft Azure eller Microsoft Intune från en viss klientdator kan uppstå en eller flera av följande problem:

 • Administratörer kan inte autentisera till Molntjänsten genom att använda följande verktyg:

  – Microsoft Azure Active Directory-Synkroniseringsverktyget (på directory synkroniseringsserver)

  -Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell (på en dator där det är installerat)
   

 • Användare kan inte autentisera till Molntjänsten genom att använda följande rich-klient-program:

  – Microsoft Outlook

  – Microsoft Lync 2010

  – Microsoft Office Professional Plus

  – Microsoft Office-program

När användarna försöker få åtkomst till molnet service-portalen med hjälp av en webbläsare från samma dator kan uppstår användarna något av följande:

 • Webbsidan visas inte i Internet Explorer.

 • Användaren uppmanas att ange autentiseringsuppgifter innan webbsidan läses in.

Användare problemen inte när de får åtkomst till Molntjänsten från andra datorer genom att använda samma konto användarinformation. Användare kommer åt Molntjänsten från andra datorer.

Orsak

Det här problemet uppstår oftast, på en viss klientdator eller på en grupp med klientdatorer. Det här problemet kan uppstå för alla klientdatorer om inga datorer på företaget har konfigurerats för Molntjänsten. Icke-webbläsare app autentisering kanske inte fullt fungerande om klientinställningar för molnbaserad tjänst inte är implementerat korrekt.

Följande klienten dator scenarier kan orsaka det här problemet:

 • Nätverksanslutningen till Molntjänsten är begränsad.

 • Brandväggen eller den proxyservrar kräver autentisering med lokala.

 • Förutsättningar för programmet än webbläsare inte är uppfyllda.

 • En gammal version av Microsoft Online Services inloggningsassistenten är installerat.

 • Programmet än webbläsare Konfigurera inte för Molntjänsten.

Innan du fortsätter att felsöka det här problemet kan du se till att följande villkor uppfylls:

Lösning

Använda en eller flera av följande metoder, beroende på problemet troliga orsaken för att felsöka det här problemet.

Lösning 1: Nätverksanslutningen är begränsad

Använd en webbläsare och försöker komma åt http://www.msn.com. Om du inte kan komma åt den här webbplatsen, felsöka problem med nätverksanslutningen.

 1. Använda verktygen ipconfig och ping för att felsöka IP-anslutning vid en kommandotolk. Mer information om hur du gör detta finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

  Så här felsöker du problem med grundläggande TCP/IP    

 2. Kör nslookup www.msn.com om du vill avgöra om DNS löser Internet servernamn i en kommandotolk.

 3. Se till att proxyserverinställningar i Internet-alternativ stämmer överens med lämplig proxyservern om en proxyserver används i det lokala nätverket.

 4. Om en brandvägg Forefront hot Management Gateway (TMG) är installerat på gränsen för nätverket och brandväggen kräver autentisering av klient, kan du behöva installera och konfigurera klientprogram Forefront TMG på klientenhet för Internetåtkomst. Kontakta administratören molnbaserad tjänst för hjälp.

Lösning 2: Brandvägg eller proxyserver servrar kräver ytterligare autentisering

Lös problemet genom att konfigurera ett undantag för Office 365 URL: er och program från autentiseringsproxy. Till exempel om du kör Microsoft Internet Security och maskinvaruacceleration Server (ISA) 2006, skapa ett ”Tillåt” regel som uppfyller följande villkor:

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. microsoftonline.com

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *.microsoftonline p.com

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. sharepoint.com

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. outlook.com

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. lync.com

 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: osub.microsoft.com

 • Portarna 80 och 443

 • Protokoll TCP och http

 • Regel måste tillämpas på alla användare.

 • HTTPS/SSL timeout skall vara 8 timmar

Lösning 3: Förutsättningar av programmet än webbläsare inte är uppfyllda eller Microsoft Online Services inloggningsassistenten är inaktuell

Om vissa operativsystem eller icke-appar inte uppdateras med de relevanta förutsättningarna visas kanske de inte kan komma åt de avsedda tjänsterna. Kontrollera att datorn och program som uppfyller systemkraven för Molntjänsten. Mer information om systemkrav för Office 365 klickar du här:

    Systemkrav för Office 365

Det enklaste sättet att se till att datorn är korrekt uppdaterade för Office 365 är att köra verktyget Office 365 Desktop installationsprogrammet. Följ dessa steg för att installera den:

 1. Gå till https://portal.office.comi en webbläsare, logga in och klicka sedan på hämtningsbara filer i det högra fönstret.

 2. Bläddra ned till slutet av sidan. Under Ange uppåt och konfigurera Office-program, klickar du på Inställningaroch sedan bekräfta när du uppmanas att köra verktyget Office 365 Desktop installationsprogrammet.

Eller så kan du hämta och installera nödvändiga uppdateringar och paket manuellt från följande Microsoft-webbplats:

Installera skrivbordsuppdateringar för Office 365 manuellt

Lösning 4: Programmet än webbläsare inte konfigurera för Molntjänsten

Om profiler inte har skapats för vissa program än webbläsare, programmen inte korrekt åtkomst till de avsedda tjänsterna.

Det enklaste sättet att se till att datorn är korrekt uppdaterade för Office 365 är att köra verktyget Office 365 Desktop installationsprogrammet. Följ dessa steg för att installera den:

 1. Gå till https://portal.office.comi en webbläsare, logga in och klicka sedan på hämtningsbara filer i det högra fönstret.

 2. Bläddra ned till slutet av sidan. Under Ange uppåt och konfigurera Office-program, klickar du på Inställningaroch sedan bekräfta när du uppmanas att köra verktyget Office 365 Desktop installationsprogrammet.

Eller så kan du hämta och installera nödvändiga uppdateringar och paket manuellt från följande Microsoft-webbplats:

Installera skrivbordsuppdateringar för Office 365 manuellt

Eller så kan du manuellt kan ställa in programmet profiler.

Lösning 5: Det går inte att logga in med hjälp av Office 2016 eller Office 2013 med modern autentisering på Surface Pro 3

Det här problemet har åtgärdat i Windows 10 version 1511. Lös problemet genom att installera alla uppdateringar för Ackumulerat för Windows 10 från Windows Update. Eller – supportinformationen – installera den kumulativa uppdateringen för Windows 10:

    Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 10 November 2015


Följ dessa steg om du inte har installerat uppdateringen.

Viktigt: Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Om du ändrar registret på fel sätt kan det orsaka allvarliga problem. Innan du ändrar den instruktionerna till du säkerhetskopiera registret för att återställa om problem uppstår.

 1. I Windows 10, i sökrutan i Aktivitetsfältet, Skriv regedit och tryck sedan på RETUR för att öppna Registereditorn.

 2. Gör något av följande, beroende på vilken version av Office du använder:

 • Om du har Office 2016 kan du ta bort följande registernyckel:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities

 • Om du har Office 2013 kan du ta bort följande registernyckel:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities

Mer information

Mer information om problem med specifika icke-appar finns i följande Microsoft Knowledge Base-artiklarna:

Behöver du mer hjälp? Gå till Microsoft Community eller webbplatsen Azure Active Directory-forumen .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×