Så här felsöker du problem som kan förhindra att en användare från att se andra användares ledig/upptagen-information i Office Outlook 2007 och Outlook 2010 i Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Introduktion

VIKTIGT! I den här artikeln gäller endast för användare i organisationer som använder Exchange Online uteslutande och som inte har en hybriddistribution mellan Exchange Online i Office 365 och lokala Microsoft Exchange Server. Om du har en hybriddistribution finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

Användaren kan inte visa ledig/upptagen-information för en remote användare i en hybriddistribution av lokala Exchange Server och Exchange Online i Office 365

I den här artikeln innehåller information om hur du felsöker problem som innebär att en användare från att visa ledig/upptagen-information med andra användare i Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Office 365.

En användare kan inte visa ledig/upptagen-information i scenarier som följande:

 • Användaren försöker schemalägga en mötesförfrågan i kalendern.

 • Användaren försöker visa dispositionen för andra användare i Outlook.

I sådana fall kan användaren inte visa ledig/upptagen-information eftersom Outlook inte kan ansluta till Exchange tillgänglighetstjänst och tjänsten automatisk upptäckt. 

Procedur

Innan du felsöka

Se till att följande villkor är sanna innan du felsöka problemet.

Se till att användaren har kört Inställningsverktyget för Office 365 Desktop

Mer information om hur du anger ditt skrivbord för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:

    Använda Mina nuvarande Office-program med Office 365


Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för Office 365

Mer information om systemkrav för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:

    Programvarukrav för Office 365 för företag


Prova om problemet är löst genom att försöka hämta ledig/upptagen-information om installation av Office har uppdaterats. Om problemet inte är löst använder du de metoder som anges nedan.
 

Felsöka problemet

För att felsöka det här problemet genom att använda en eller flera av följande metoder som passar din situation.
 

Felsöka åtkomst till tillgänglighet

Steg 1 till steg 3 i det här avsnittet finns steg som du kan använda för att hitta källan till problemet. Utifrån resultatet av dessa metoder ska du nu kunna hitta problemet till den lokala datorn eller till konfigurationen av din organisation. Steg 1: Kontrollera om användarkontot kan komma åt tillgänglighetstjänst i Exchange Online

Om du vill hämta ledig/upptagen-information från Exchange Online, måste du ha åtkomst till tjänsten tillgänglighet. Tillgänglighet för Tjänsteslutpunkter tillhandahålls av tjänsten för automatisk upptäckt när en Outlook-profil har konfigurerats. Beroende på konfiguration din organisation använder, konfigureras Autodiscover service så att den pekar till den lokala miljön eller direkt till Exchange Online-servrarna. Det är viktigt att bekräfta att tjänsten för automatisk upptäckt svarar på förfrågningar från användare som inte kan hämta ledig/upptagen-information.

Gör följande:

 1. Starta en webbläsare och gå till https://testconnectivity.microsoft.com/ åt verktyget Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 2. Klicka på fliken Office 365 .

 3. Klicka på Outlook autosökningunder Anslutningstester för Microsoft Office Outlook, och klicka sedan på Nästa.

 4. På sidan Outlook automatisk upptäckt Fyll i information i formuläret och klicka sedan på Utföra Test.

 5. Expandera varje test steg på sidan information om testa att isolera problemet när testet har slutförts. Om testet lyckas se resultatet av en lyckad automatisk upptäckt fråga. Resultaten visas i listan med URL: er som tillhandahålls av tjänsten för automatisk upptäckt. Lyckade resultat liknar de som visas i följande skärmbilden.

  Felsöka ledig / upptagen-information

Om testet misslyckas bör bör du Office 365-administratör kontrollera att tjänsten för automatisk upptäckt har konfigurerats korrekt i din organisation. Mer information om hur du gör detta gå vidare nedåt till steg 3: skapa eller ändra Autodiscover DNS record nedan.

Steg 2: Använda verktyget Test e-automatisk konfiguration för att avgöra om Outlook kan ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt

När du har bekräftat att tjänsten för automatisk upptäckt externt fungerar för din organisation kan du avgöra om tjänsten för automatisk upptäckt fungerar från den lokala datorn. Använd verktyget Test e-automatisk konfiguration att ta reda på om tjänsten för automatisk upptäckt och tillgänglighet för tjänsten fungerar från Outlook.

Gör följande:

 1. Starta Outlook.

 2. Håll ned Ctrl-tangenten, högerklicka på Outlook -ikonen i meddelandefältet och klicka sedan på Automatisk konfiguration Test-e-post.

 3. Kontrollera att det är rätt e-postadress i rutan E-postadress .

 4. I fönstret Testa e-automatisk konfiguration avmarkerar du kryssrutan Använd Guessmart och kryssrutan Säker Guessmart autentisering .

 5. Markera kryssrutan Använd autosökning och klicka sedan på Test.

Se till att det här testet lyckas och Outlook kan hämta rätt URL: er för tjänsten tillgänglighet. Lyckade resultat likna vad som visas i bilden nedan: 

Felsöka kostnadsfria upptagen information

Om det här testet inte fungerar kanske den lokala datorn inte att ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt. Här följer några vanliga orsaker som kan orsaka det här problemet:

 • En lokal brandvägg blockerar Outlook från att ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt.

 • Office 365 Desktop-Inställningsverktyget har inte körts på datorn.

Se avsnittet Andra metoder för felsökning för mer information om andra sätt att lösa problemet.

Steg 3: Skapa eller ändra Autodiscover DNS-post

En egen domän är valfri domän än standardformatet domännamn. onmicrosoft.com som har lagts till i Office 365. Om din organisation använder anpassade domäner i Exchange Online och alla användare har migrerats till Office 365, DNS-poster måste du vara konfigurerat så för att omdirigera migrerade användare till Exchange Online Autodiscover service ändpunkterna. Du bör skapa en CNAME-post för automatisk upptäckt.Contoso.com så att de pekar på autodiscover.outlook.com.

I det här fallet är contoso.com en platshållare för företagets domännamn.

Autodiscover CNAME-posten måste innehålla följande information:

 • Alias: automatisk upptäckt

 • Target: autodiscover.outlook.com


Mer information finns i externa DNS-poster för Office 365.

ANTECKNING: Om du har en Exchange-hybriddistribution kan ställa in automatisk upptäckt offentliga DNS-posterna för din befintliga SMTP-domäner så att de pekar på lokal miljö. Mer information finns i Hybrid distribution förutsättningar

Andra metoder för felsökning

Följande metoder som kan lösa vanliga problem med ledig/upptagen.

Kör Outlook tillsammans med växeln/cleanfreebusy

Outlook har flera kommandoradsväxlar som du kan använda för att reparera problem.

Om du vill reparera ledig/upptagen anslutningar, gör du följande:

 1. Stäng Outlook.

 2. Avgöra sökvägen till filen Outlook.exe, följer du dessa steg:

  en. Klicka på Start, peka på Sökoch klicka sedan på filer eller mappar.

  b. Skriv Outlook.exe i rutan namn och klicka sedan på Sök nu.

  c. Anteckna sökvägen till den körbara Outlook för referens. För Outlook 2007 är standardsökvägen \Program\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe. För Outlook 2010 är standardsökvägen \Program\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.

  d. På Arkiv-menyn klickar du på Stäng.

 3. Klicka på Start och sedan på Kör.

 4. I rutan Öppna skriver du in sökvägen Outlook (inkludera filnamnet i sökvägen), tryck på blanksteg en gång och skriv/cleanfreebusy

  Till exempel kommandoradsargument för Outlook 2007 är följande:

       ”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe” / cleanfreebusy

  ANTECKNING: den fullständiga sökvägen måste vara inom citattecken för att bevara långa filnamn.

 5. Avgöra om problemet kvarstår.

Avgöra om UseLegacyFB registret värdet är korrekt konfigurerad

VIKTIGT! Den här metoden innehåller information om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på fel sätt. Se därför till att du följer de här stegen noggrant. För ytterligare skydd bör du säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan då återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du kan säkerhetskopiera och återställa registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om din organisation nyligen migrerats till Office 365 kunde du fortfarande konfigureras Outlook 2007 om du vill använda en post i registret som har överförts från föregående-miljö. Den här posten tvingar Outlook att använda kontots ledig/upptagen meddelande på den gemensamma mappen ”Schedule+ ledig/upptagen”. Gemensamma mappar används inte av Exchange Online för ledig/upptagen-information. Gör följande för att avgöra om den här konfigurationen finns:

 1. Starta Registereditorn.

 2. Leta upp och Expandera följande registerundernyckel:

      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar

 3. Leta reda på posten UseLegacyFB registret. Ta bort posten om posten UseLegacyFB registret finns. Eller ändra värdet i posten UseLegacyFB registret till 0.

Obs! Om användaren kan visa ledig/upptagen-information för alla användare utom en användare kan är problemet att hittas med specifik användare vars ledig/upptagen-information som användaren inte kan visa. Felsöka den specifika användaren för att upptäcka varför Outlook-klienten för den användaren kan publicera ledig/upptagen-information.

Behöver du mer hjälp? Gå till Microsoft Community.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×