Så här använder du format avgränsare med rubrik format för att skapa en innehålls förteckning i Word

I den här artikeln beskrivs hur du använder funktionen format avgränsare med rubrik format för att skapa en innehålls förteckning i Word. Information om hur du lägger till och hanterar en innehålls förteckning finns i Infoga en innehållsförteckning.

Använda format avgränsare med rubrik format

Infoga format avgränsaren för att dela upp text innan du använder rubrik formatet i texten. Format avgränsaren är ett dolt stycke tecken som fungerar som en skiljare mellan separata format i ett dokument. Mer information finns i formatavgränsare.

Obs!: Du kan visa format avgränsare och knappen för att lägga till format avgränsare i verktygsfältet för att göra de här stegen enklare.

 1. Använd format avgränsare för att dela upp text. Du kan göra följande:

  1. Klicka på knappen format avgränsare, Skriv den text du vill ta med i innehålls förteckningen och klicka sedan på knappen format avgränsare igen.

   Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
  2. Skapa två stycken med text, placera markören i det första stycket och klicka sedan på knappen format avgränsare.

   Obs!: De två styckena visas som ett enda stycke genom att omvandla stycke tecknet i slutet av det första stycket till en format avgränsare.

   Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 2. Placera markören på den del av texten som du vill ta med i innehålls förteckningen.

 3. Klicka på pilen i rutan formatmallar på fliken Start och välj sedan önskad rubrik.

Uppdatera innehålls förteckningen med ändringar

Klicka på Uppdatera tabell i gruppen innehålls förteckning på fliken referenser , Välj Uppdatera hela tabellenoch klicka sedan på OK.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information

Format avgränsare

Format avgränsaren är en nyligen införd funktion sedan Word 2002 och Word 2003. Med format avgränsare kan du göra följande: 

 • Använda rubrik format på ett ord eller en fras i ett stycke så att bara ordet eller frasen visas i innehålls förteckningen.

 • Ta med två formatmallar i ett enda stycke så att stycke med lead visas i innehålls förteckningen.

 • Använda dispositions nivåer för inledande text så att bara den inledande texten visas i innehålls förteckningen.

 • Använda dispositions nivåer på ett ord eller en fras i ett stycke så att bara ordet eller frasen visas i innehålls förteckningen.

Visa format avgränsare

Under fliken Start klickar du på stycke ikon i gruppen stycke .

Lägga till knappen format avgränsare i verktygsfältet

Innan du kan använda funktionen för format avgränsare måste du lägga till format avgränsaren i verktygsfältet. Gör så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa.

 3. Klicka på alla kommandoni listan Välj kommandon från .

 4. Klicka på formatavgränsare i listan med kommandon, klicka på Lägg tilloch sedan på OK.

Obs!: Format avgränsaren är en särskild form av ett dolt stycke tecken. Dokument med format avgränsare som skapas i Word 2002 och senare versioner av Word visas därför likadant i Word 2000 och i Microsoft Word 97 om du inte klickar på alla under formateringsmarkeringar. Om du klickar på alla under formateringsmarkeringar i tidigare versioner av Word visas det dolda stycke tecknet för format avgränsare som ett normalt stycke tecken och dokumentet numreras om.

Om du använder en tidigare version av Word för att visa dokument som har format avgränsare som har skapats i Word 2002 och senare versioner av Word, ska du inte klicka på alla under formateringsmarkeringar.

Hur lägger Word till rubriker i innehålls förteckningen

När text som formaterats som rubrik nivå visas i dokumentets innehålls förteckning finns det inga specialtecken i stycket för att visa att den inledande betoningen har tillämpats på texten. Hela processen är sömlös. I Word används en ny underliggande funktion med namnet "länkade tecken format" för att göra detta.

Det rubrik format som används för den inledande delen av dokumentet visas som ett rubrik format. Men det är ett länkat tecken format. I Word 2002 och senare versioner sker följande när du använder ett stycke format i en delmängd av ett stycke:

 • Ett dolt tecken format skapas och använder samma tecken egenskaper som stycke format mal len.

 • Tecken formatet används för markeringen.

Obs!: Det dolda tecken formatet som skapas med länkade tecken format visas i list rutan format om dokumentet öppnas och visas i tidigare versioner av Word. Format avgränsarens funktionalitet försvinner om dokumentet sparas i en tidigare version av Word.

Följ de här stegen om du vill visa det dolda tecken formatet:

 1. Gå till fliken Start , klicka på dialog Rute ikonen format Rute i gruppen format och klicka sedan på format kontroll  format kontroll .

 2. Klicka på Visa formatering ikon för format kontroll i popup-fönstret stil kontroll .

Så händer följande

 • Markera texten i dokumentet och se att exakt formateringsinformation visas i åtgärds fönstret Visa formatering.

 • Markera texten som har tecken formatet och Lägg märke till att texten visas som ett tecken format i åtgärds fönstret Visa formatering. Det länkade formatet visas som rubrik tecken i åtgärds fönstret Visa formatering. Format mal len verklig text är dold i åtgärds fönstret formatmallar och formatering eller i list rutan format i verktygsfältet Formatering.

Ett stycke format kan användas för det länkade tecken formatet. Ett stycke format kan skapas och ser ut precis som bröd textens stycke format och sedan tillämpas i en del av ett stycke. På det här sättet kan texten som används för att skapa innehålls förteckningen exakt matcha texten i stycket, under förutsättning att innehålls förtecknings alternativen ändras så att formatet för den inledande texten tas med.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×