Sända presentationen för distansdeltagare

Med PowerPoint 2011 kan du sända bildspelet till vem du vill, var som helst, via Internet. Du skickar en länk (URL) till åhörarna, som sedan kan följa med i sina webbläsare när du presenterar bildspelet i PowerPoint. Alla som du har bjudit in tittar på en synkroniserad vy av bildspelet i sina webbläsare. Under sändningen kan du pausa bildspelet när du vill, skicka om URL-adressen till deltagare eller växla till ett annat program utan att avbryta sändningen eller visa skrivbordet för deltagarna.

Viktigt!: Om du vill sända bildspelet kan du använda Microsoft PowerPoint-sändningstjänsten med ett Windows Live-ID, eller så kan du lägga till en egen konfigurerad sändningsserver, t.ex. en SharePoint-server, som värd för bildspel. Vem som helst kan visa bildspel som sänds genom PowerPoint-sändningstjänsten, men om du sänder från en konfigurerad sändningsserver är det endast de som har tillgång till en webbplats eller en tjänst på servern som kan visa bildspel därifrån.

 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och leta reda på presentationen som du vill sända.

 2. På fliken Bildspel, under Visa bildspel klickar du på Sänd bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Dialogrutan Sänd bildspel öppnas.

 3. I listrutan Sändningstjänst väljer du en tjänst som ska vara värd för presentationen.

  Obs!: Om du vill lägga till eller ta bort en tjänst i dialogrutan Sändningstjänster klickar du på Hantera tjänster. Utöver PowerPoint-sändningstjänsten kan du lägga till tjänster, till exempel SharePoint-webbplatser som konfigureras som sändningsservrar som kan vara värd för presentationssändningar.

 4. Klicka på Anslut. Din presentation i PowerPoint överförs till Microsoft PowerPoint-sändningstjänsten och en URL-adress för din presentation skapas.

  Obs!: Ange ditt Windows Live ID och lösenord för att logga in på den valda sändningstjänsten. Om du inte har ett Windows Live ID klickar du på Skaffa ett Live ID i stället.

 5. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Skicka URL-adressen för presentationen via e-post

Klicka på Skicka ett e-postmeddelande.

Kopiera länken och skicka den till deltagarna på annat sätt

Klicka på Kopiera länk.

 1. När deltagarna hämtar URL-adressen för bildspelet klickar du på Spela upp bildspel för att påbörja sändningen.

  Obs!: Vissa PowerPoint-funktioner kanske inte fungerar som förväntat när presentationen sänds online. Mer information finns i Förbereda för att sända en presentation.

 2. När du är klar med presentationen och redo att avsluta sändningen trycker du på ESC eller på KOMMANDO + PUNKT för att stänga bildspelet. Klicka sedan på Avsluta sändning.

  Tips: När du har avslutat sändningen är du fortfarande inloggad på ditt Windows Live ID. Logga ut genom att stänga PowerPoint.

Se även

Förbereda för att sända en presentation

Hålla en presentation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×