Sämsta varaktighet (aktivitetsfält)

Datatyp     varaktighetsfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Sämsta varaktighet innehåller den totala aktiva arbetstiden som man kan förvänta sig i sämsta fall, det vill säga tiden från sämsta möjliga startdatum till sämsta möjliga slutdatum för en aktivitet. Du kan ange den sämsta möjliga varaktigheten som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Alternativt kan du ange att värdet ska beräknas automatiskt i Microsoft Office Project. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Sämsta fall och PA_Sämsta Gantt.

Beräkning     Fältet Sämsta varaktighet innehåller ”-” för en helt ny aktivitet. När du anger start- och slutdatum för sämsta fall och sedan klickar på Beräkna PERT  Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett värde för sämsta möjliga varaktighet. Värdet infogas i fältet Varaktighet.

Rekommenderad användning     Använd fältet Sämsta varaktighet i tabellen PA_Sämsta fall eller vyn PA_Sämsta Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid den pessimistiska och den optimistiska informationen.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram bästa och sämsta möjliga varaktighetsdatum samt förväntade varaktighetsdatum. Du anger förväntade start- och slutdatum för aktiviteterna, och start- och slutdatum för bästa och sämsta fall. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade varaktighetsfältet Varaktighet3 används för fältet Sämsta varaktighet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×