Säkerhetsnivåer för InfoPath-formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Säkerhetsmodell för Microsoft Office InfoPath avseende säkerhet tidszon och inställningar i Windows Internet Explorer. Säkerhetsfunktionerna är utformade för att skydda användarnas formulär och datorer från osäkra åtgärder, till exempel att komma åt eller skicka data till en källa som inte är betrodd.

I den här artikeln

Säkerhetsnivåer för formulär

Ytterligare säkerhetsfunktioner för formulär

Internet Explorer-säkerhetszoner och nivåer

Säkerhetsnivåer för formulär

InfoPath tillhandahåller tre säkerhetsnivåer för formulär: begränsat, domän och fullständigt förtroende. Säkerhetsnivåer avgör om ett formulär kan komma åt data i andra domäner, eller komma åt filer och inställningar på användarens dator. Säkerhetsnivåer påverkar även funktioner i ett formulär när användarna fyller i. Till exempel om formuläret innehåller en listruta som visar data från en Microsoft Access-databas, säkerhetsnivån för formuläret kan bestämma om formuläret öppnas och om formuläret har åtkomst till databasen eller visar ett säkerhetsmeddelande utan att öppna den databasen.

När du utformar en formulärmall väljer InfoPath automatiskt lämplig säkerhetsnivån för formulärmallen utifrån formulärmallens funktioner. Inställningen är enligt restriktiva och säker som möjligt. Om du föredrar ett annat säkerhetsnivån för en formulärmall som du utformar kan åsidosätta du standardinställningen genom att manuellt välja en annan nivå. Om ett formulär som användare fyller i kräver en säkerhetsnivån än det som du eller en användare får den returnerar formuläret öppnas inte eller fungerar inte korrekt Till exempel om du utformar en formulärmall och ange att en fullständigt förtroende säkerhetsnivån krävs och sedan användaren måste ge fullständigt förtroende i associerade formuläret när de fyller i. Annars öppnas inte formuläret.

Formulärmallar körs i något av tre säkerhetsnivåer, beroende på var de finns, hur de installeras och om de har signerats digitalt. Dessa säkerhetsnivåer förklaras i följande avsnitt.

Obs!: Webbläsarkompatibla formulärmallar kan endast köras på säkerhetsnivån domän eller fullständigt förtroende.

Begränsad

När den körs på säkerhetsnivån begränsat, ett formulär kan komma åt endast innehåll som lagras i själva formuläret. Detta innebär att följande funktioner inte fungerar korrekt när formuläret körs på begränsad nivå:

 • Anpassade åtgärdsfönster

 • Dataanslutningar, förutom överföring via ett e-postmeddelande

 • Microsoft ActiveX-kontroller och anpassade kontroller

 • Förvaltad kod och skript

 • Roller som baseras på platser i en Active Directory-katalogtjänst

 • Regler som är associerade med öppna formulär

 • Skriva ut vyer i Microsoft Office Word

 • Anpassade dialogrutor

 • Länkade bilder

Domän

Om körs på säkerhetsnivån domän, ett formulär kan komma åt innehåll som lagras i själva formuläret och innehåll som lagras i någon av följande platser:

 • Samma domän som formuläret

 • Innehåll i zonen Lokal dator i Internet Explorer. även om ett säkerhetsmeddelande kan visas före åtkomst till innehållet.

 • Innehåll i zonen Lokalt intranät i Internet Explorer. även om ett säkerhetsmeddelande kan visas före åtkomst till innehållet.

När ett formulär ansluter till innehåll i en zon, händer säkerhetsnivåer som angetts för zonen i Internet Explorer. Öppna ett formulär i zonen Internet i Internet Explorer, men det går inte att komma åt innehåll som lagras i en annan domän.

Fullständigt förtroende

När den körs på säkerhetsnivån fullständigt förtroende, ett formulär kan komma åt innehåll som lagras i själva formuläret och innehåll från någon av följande platser:

 • Samma domän som formuläret

 • Alla andra domäner, utan att visa ett säkerhetsmeddelande om åtkomst till innehållet

 • Filer och inställningar på datorn. alla resurser som den person som fyller i formuläret kan komma åt på datorn

Ett formulär kan köras med fullständigt förtroende om formulärmallen digitalt signerade med ett betrott rotcertifikat eller om formulärmallen installerades på användarens dator med hjälp av installationsprogrammet, till exempel Microsoft Windows Installer (MSI-fil). Du behöver inte signera en formulärmall med fullständigt förtroende att förhandsgranska i designläge. Installationsfiler för formulär kan göras med hjälp av Publiceringsguiden i InfoPath.

Överst på sidan

Ytterligare säkerhetsfunktioner för formulär

I InfoPath finns ytterligare funktioner som kan hjälpa dig att förbättra säkerheten för dina formulär. Dessa funktioner:

Formuläret design skydd    Om du utformar en formulärmall kan du använda den här funktionen för att hindra användare från att öppna formuläret i designläge när de fyller i. Observera att den här inställningen inte helt hindra användare från att öppna eller ändra formulär i designläge. Till exempel kan en användare med hjälp av dialogrutan Designa ett formulär, klickar På den här datorn om du vill leta reda på ett sparat formulär och öppna den i designläge. Men i sådana fall användare ta emot ett meddelande om att formuläret är skyddat.

Digitala signaturer    När användare fyller i ett formulär i InfoPath kan de signera hela formuläret eller vissa delar av formuläret. När de fyller i en webbläsaraktiverad formulärmall inte kan de logga hela formuläret bara delar av den. Signera ett formulär kan autentisera en användare som den person som fyllt i formuläret och ser till att innehållet i formuläret inte ändras. Du kan dessutom signera en formulärmall som du utformar och ange säkerhetsnivån för formulärmallen till fullständigt förtroende.

Anpassning för Spara, skriva ut, skicka, och exportera    Om du utformar en formulärmall kan du använda inställningarna för att aktivera eller inaktivera vissa kommandon och alternativ. Dessa inställningar bestämmer om användare kan spara, skriva ut, skicka eller exportera ett formulär som de har fyllt i.

Information Rights Management (IRM)    När du skapar en formulärmall i InfoPath eller skicka ett formulär med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007 kan använda du Information Rights Management (IRM) till den. Du kan också tillämpa IRM på själva e-postmeddelandet.

Betrodda utgivare och betrodda formulär    Inställningar i Säkerhetscenter kan du hantera listan över formuläret mall utvecklare och utgivare som de litar på, och ange om betrodda formulär kan komma åt filer och inställningar på den personens dator när de fyller dem i. Betrodda formulär är formulär som bygger på formulärmallar som är installerade på datorn eller formulär baserat på formulärmallar som har signerats digitalt med ett betrott rotcertifikat och har en säkerhetsnivån fullständigt förtroende. Få reda på mer om att lägga till eller ta bort betrodda utgivare i avsnittet Se även.

När en användare har installerats en formulärmall på en dator kan automatiskt formulär som är baserade på formulärmallen åtkomst till filer och inställningar på datorn. Ett digitalt signerat formulärmall som en användare inte har installerat åt inte dock automatiskt filer och inställningar på användarens dator. Om du vill aktivera tillgång till formulär som baseras på ett digitalt signerat formulär kan användare använda formuläret betrodd inställning för att ändra säkerhetsnivån för digitalt signerade formulär.

Slå samman    När du utformar en formulärmall kan du ange om användare kan importera data från formulär som baseras på mallen till ett enda formulär. Kommandot Koppla formulärArkiv-menyn är inte tillgängligt om du avaktiverar koppling av formulär.

Överst på sidan

Internet Explorer-säkerhetszoner och nivåer

I Internet Explorer-säkerhetszoner och nivåer kan du ange om en webbplats kan komma åt filer och inställningar på din dator och hur mycket access dessa webbplatser kan ha. InfoPath använder vissa av de här inställningarna avgör om ett formulär som användare fyller i komma åt filer och inställningar på användarens dator och hur mycket åtkomst som bildar kan ha. InfoPath använder även vissa av de här inställningarna för att avgöra om ett formulär som användare fyller i kan komma åt innehåll som lagras i domäner än den domän som är lagrade i formuläret. Information om hur säkerhetszoner och säkerhetsnivåer påverkar säkerhetsnivåer för InfoPath-formulär som användare fyller i finns i föregående avsnitt, ”säkerhetsnivåer för formulär”.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×