Säkerhetskopiera Outlook-data med verktyget Personal Folders Backup i Microsoft Outlook

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Verktyget Personal Folders Backup hjälper dig att snabbt och enkelt säkerhetskopiera valfri Outlook-information till hårddisken eller till en nätverksserver eller nätverksresurs.

Artikelinnehåll

Om personliga mappfiler (.pst) och säkerhetskopieringsverktyget

En jämförelse mellan säkerhetskopiering, export och arkivering av personliga mappar

Installera verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

Använda verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

Återställa objekt från en säkerhetskopia

Om personliga mappfiler (.pst) och säkerhetskopieringsverktyget

I den här artikeln är avsedd för verktyget Microsoft Outlook Personal Folders Backup som är tillgänglig som en Hämta från Microsoft.com.

Såvida du inte använder ett Microsoft Exchange-e-postkonto eller ett HTTP-konto, till exempel Windows Live Mail, sparas all Outlook-information i en personlig mappfil (.pst). Även om du använder ett Exchange- eller Windows Live Mail-konto kan du säkerhetskopiera informationen till en PST-fil, som sparas lokalt på datorn i stället för på e-postservern.

Varje PST-fil innehåller samtliga Outlook-mappar, inklusive mapparna Inkorgen, Kalender och Kontakter. Du kan använda en enda PST-fil (som ofta benämns Personliga mappar i mapplistan) eller välja att använda ytterligare en PST-fil för arkiveringsändamål. Med hjälp av verktyget Personal Folders Backup kan du säkerhetskopiera en eller alla PST-filer.

När du har säkerhetskopierat informationen kan du kopiera dessa dubbletter av Outlook-informationen till ett flyttbart medium, till exempel en CD eller DVD. Säkerhetskopiorna är exakta kopior av originalfilerna och sparas i samma filformat. Du kan dessutom ange att du vill bli påmind om när det är dags att säkerhetskopiera informationen igen.

 • Med verktyget Personal Folders Backup kan du endast säkerhetskopiera PST-filer. Om du använder en Exchange-postlåda bör mapparna i postlådan säkerhetskopieras av Exchange-administratören med jämna mellanrum.

 • Om du använder ett östasiatiskt operativsystem med en engelsk version av Microsoft Office kan du inte använda det här verktyget.

Överst på sidan

En jämförelse mellan säkerhetskopiering, export och arkivering av personliga mappar

Du kan säkerhetskopiera dina e-postmeddelanden, kontakter, avtalade tider, uppgifter, anteckningar och journalposter i Outlook på tre sätt: med hjälp av verktyget Personal Folders Backup eller genom att exportera eller arkivera informationen.

Verktyget Personal Folders Backup    används för att kopiera hela PST-filen eller -filerna till hårddisken eller till en nätverksserver eller nätverksresurs.

Export    används för att skapa en fil med Outlook-information, utan att den ursprungliga informationen flyttas från mapparna. Du kan bara exportera en mapp i taget.

Arkivering    används för att flytta de objekt som ska säkerhetskopieras från mapparna.

Överst på sidan

Installera verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

 1. Avsluta Outlook.

 2. Hämta verktyget Säkerhetskopiering från webbplatsen Microsoft Office Online genom att klicka på länken Hämta och följa anvisningarna i dialogrutorna.

  Om du vill byta språk väljer du önskat språk i listan Ändra språk, klickar på Sök och sedan på Hämta.

 3. Dubbelklicka på programfilen Pfbackup.exe på hårddisken för att starta installationsprogrammet.

 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

 5. Starta Outlook.

Överst på sidan

Använda verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

Tips: Innan du påbörjar säkerhetskopieringen kanske du vill kontrollera PST-filens storlek. Om PST-filen innehåller flera mappar måste du välja mappen på den översta nivån för att kunna se den totala filstorleken för alla mapparna.

I det här avsnittet

Säkerhetskopiera personliga mappar

Aktivera eller inaktivera en påminnelse om säkerhetskopiering

Ändra plats för säkerhetskopian av en personlig mappfil

Ta bort verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

Visa status för säkerhetskopieringen av personliga mappar

Säkerhetskopiera personliga mappar

Den personliga mappfil (.pst) som du vill säkerhetskopiera måste vara öppen. Om filen visas i mapplistan betyder det att den är öppen.

 1. Klicka på SäkerhetskopieraArkiv-menyn.

  Kommandot Säkerhetskopiera visas inte

  Antingen är verktyget Personal Folders Backup inte installerat eller också har det tagits bort. Installera verktyget Personal Folders Backup.

  Obs!:  Du kan behöva hämta Personal Folders Backup från webbplatsen Microsoft Office Online.

  Ange vilken information som ska säkerhetskopieras

  1. Visar de personliga mappfiler (.pst) som ska säkerhetskopieras.

  2. Anger när den senaste säkerhetskopieringen utfördes.

  3. Knappen Alternativ används för att ställa in påminnelser för säkerhetskopieringen, för att ange vilka personliga mappfiler som ska säkerhetskopieras samt för att ange var säkerhetskopian ska sparas.

  4. Du kan öppna säkerhetskopior som skapats tidigare.

 2. Klicka på Alternativ.

  Alternativ för säkerhetskopior

  1. Markera kryssrutan om du vill använda påminnelser. Du kan ange valfritt antal dagar mellan 1 och 999.

  2. Markera kryssrutan för varje personlig mappfil du vill säkerhetskopiera.

  3. Filsökvägen är den mapp som informationen sparas i. Den ursprungliga informationen varken flyttas eller ändras. När säkerhetskopieringen slutförts kan du använda Utforskaren för att gå till den här mappen och visa säkerhetskopian eller kopiera den till ett flyttbart medium, till exempel en CD-skiva, DVD-skiva, bärbar hårddisk eller bärbar minnesenhet.

 3. Markera kryssrutan för de objekt du vill säkerhetskopiera i listan Säkerhetskopiera dessa personliga mappfiler.

 4. Ändra PST-filens namn. Alternativt väljer du en annan mapp genom att klicka på Bläddra, bläddra till önskad mapp och klicka på Öppna.

  PST-filens standardnamn och -sökväg visas i rutan Filens sökväg.

 5. Om du vill bli påmind när det är dags att säkerhetskopiera filen igen markerar du kryssrutan Påminn mig om att säkerhetskopiera var n dag och anger önskat antal dagar mellan 1 och 999.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Spara säkerhetskopia.

  Obs!: De objekt du valt säkerhetskopieras inte förrän du avslutar Outlook.

Aktivera eller inaktivera en påminnelse om säkerhetskopiering

 1. Klicka på SäkerhetskopieraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill aktivera en påminnelse om säkerhetskopiering markerar du kryssrutan Påminn mig om att säkerhetskopiera var n dag och anger önskat antal dagar mellan 1 och 999.

  • Om du vill inaktivera en påminnelse om säkerhetskopiering avmarkerar du kryssrutan Påminn mig om att säkerhetskopiera var n dag.

 4. Klicka på OK.

Ändra plats för säkerhetskopian av en personlig mappfil

 1. Klicka på SäkerhetskopieraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på den fil vars säkerhetskopia du vill ändra lagringsplats för i listan Säkerhetskopiera dessa personliga mappfiler och ändra sedan platsen i rutan Säkerhetskopiera filen som valts ovan hit.

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på Spara säkerhetskopia.

Ta bort verktyget för säkerhetskopiering av PST-filer

 1. Avsluta Outlook.

 2. Gör något av följande:

  • Windows Vista    

   1. Klicka på Avinstallera ett program under ProgramKontrollpanelen.

   2. Markera Microsoft Outlook Personal Folders Backup och klicka sedan på Ta bort.

   3. Bekräfta att du vill avinstallera programvaran genom att klicka på Ja.

   4. Obs!: Om du använder klassiskt läge dubbelklickar du på Program, dubbelklickar på Installerade program, markerar Microsoft Outlook Personal Folders Backup och klickar på Ta bort. Bekräfta att du vill avinstallera programvaran genom att klicka på Ja.

  • Microsoft Windows Server 2003 eller Windows XP    

   1. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

    Obs!: Om du använder klassiskt läge dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

   2. Leta upp och markera Microsoft Outlook Personal Folders Backup i listan med program på fliken Installera/avinstallera.

   3. Klicka på Ändra/ta bort.

   4. Bekräfta att du vill avinstallera programvaran genom att klicka på Ja.

Visa status för säkerhetskopieringen av personliga mappar

 • Klicka på SäkerhetskopieraArkiv-menyn. I dialogrutan Säkerhetskopior av personliga mappar ser du vilka personliga mappfiler som för närvarande är inställda för säkerhetskopiering och datumet för den senaste säkerhetskopieringen.

Överst på sidan

Återställa objekt från en säkerhetskopia

I det här avsnittet

Öppna en säkerhetskopia av en personlig mappfil

PST-filernas sökvägar

Återställa data

Öppna en säkerhetskopia av en personlig mappfil

 1. Klicka på SäkerhetskopieraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Öppna säkerhetskopia.

 3. Markera den personliga mappfil som du vill öppna och klicka på Öppna.

Du kan också öppna en PST-fil utan att använda verktyget Personal Folders Backup. I Outlook kan du öppna Outlook-datafiler från Arkiv-menyn.

PST-filernas sökvägar

När du skapar en PST-fil sparas den i mappen med lokala inställningar för Outlook.

 • Windows Vista    

  c:\users\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Du kan behöva ändra standardvyn i Utforskaren för att kunna se dolda mappar.

  Så här visar du dolda mappar

  1. Klicka på Start i Windows och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Prestanda och underhåll under Välj en kategori.

   Obs!: Om du använder klassiskt läge på Kontrollpanelen hoppar du över nästa steg.

  3. Klicka på Filtyper under Se även.

   Obs!: Om du använder klassiskt läge på Kontrollpanelen dubbelklickar du på Mappalternativ.

  4. Klicka på fliken Visa.

  5. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar under Filer och mappar under Avancerade inställningar.

 • Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP    

  c:\Documents and Settings\Profiles\användare\Local Settings\Application Data

  Du kan behöva ändra standardvyn i Utforskaren för att kunna se dolda mappar.

  Så här visar du dolda mappar

  1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.

  3. Klicka på fliken Visning och markera alternativet Visa dolda filer och mappar.

Återställa data

Hur du återställer den säkerhetskopierade informationen beror på hur stor mängd information som ska återställas.

 • Om du vill återställa ett fåtal objekt som du oavsiktligt tagit bort eller ändrat öppnar du filen och flyttar eller kopierar objekten från säkerhetskopian till den ursprungliga filen.

  1. Peka på ÖppnaArkiv-menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.

  2. Klicka på den PST-fil som du vill öppna och sedan på OK.

   Namnet på mappen som är kopplad till datafilen visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan klickar du på MapplistaGå till-menyn. Mappen kallas som standard Personliga mappar.

 • Stäng säkerhetskopian genom att högerklicka på filen och sedan klicka på Stäng.

 • Om du vill återställa ett stort antal objekt eller en hel mapp importerar du säkerhetskopian för filen. Om du inte behöver ersätta hela mappen kan du filtrera objekten så att endast vissa objekt återställs. Alternativt kan du importera hela mappen och sedan ange om dubbletter ska ersättas eller inte.

  1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.

  2. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.

  3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och sedan på Sök.

  4. I rutan Fil som ska importeras anger du sökväg och filnamn för den .PST-fil som du vill importera.

   Om du inte kommer ihåg var du sparade säkerhetskopian

   1. Klicka på MapplistaVisa-menyn.

   2. Högerklicka på mappen på den översta nivån för den PST-fil vars sökväg du vill visa.

   3. Klicka på Egenskaper för <filnamn> på snabbmenyn och klicka på Avancerat. Platsinformationen visas i rutan Sökväg.

   Om följande felmeddelande visas: "Personlig mappfil (.pst) <filnamn> kunde inte öppnas. Filen kanske inte är kompatibel med den här Outlook-versionen eller så är filen skadad."

   Prova att öppna PST-filen från Arkiv-menyn i Outlook. Om felmeddelandet "Filen <filnamn> är inte kompatibel med den här versionen av personliga mappar. Kontakta administratören." visas betyder det att PST-filen innehåller Unicode-information. Unicode stöds av Microsoft Office Outlook 2003 och senare. Om du använder en tidigare version av Outlook kan filen inte öppnas. Om ett felmeddelande visas som meddelar att filen är skadad eller att den inte kan läsas provar du att använda reparationsverktyget för Inkorgen i Outlook.

  5. Välj något av följande:

   Ersätt dubbletter med importerade objekt    Befintliga data skrivs över med informationen i den fil som importeras.

   Tillåt att dubbletter skapas    Befintliga data skrivs inte över och dubbletter läggs till i den aktuella Outlook-mappen.

   Importera inte dubbletter av objekt    Befintliga data skrivs inte över och inga dubbletter i filen kopieras till den aktuella Outlook-mappen.

  6. Följ resten av anvisningarna i Import-/exportguiden.

 • Om du vill återställa hela PST-filen stänger du Outlook och använder kommandot Sök i Windows för att leta upp och byta namn på den skadade PST-filen. Skapa en kopia av den säkerhetskopierade PST-filen och ge kopian samma namn som den ursprungliga, skadade PST-filen. Filen måste sparas i samma mapp som den ursprungliga PST-filen. Starta om Outlook.

Prova den senaste versionen av Outlook

Den senaste versionen av Outlook erbjuder enklare hantering av personliga mappfiler och ett mer robust användarupplevelsen.

Prova den nya versionen av Office
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×