Säkerhetskopiera en databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du bör regelbundet säkerhetskopiera alla aktiva databaser för att skydda dina data och investeringar i databasdesign. Med hjälp av säkerhetskopian kan du enkelt återställa en hel databas eller valda databasobjekt.

När det börjar finnas många poster i databasen kan du överväga att arkivera gamla data. Arkivering innebär att gamla poster flyttas regelbundet från en tabell i en aktiv databas till en tabell i en arkivdatabas. I den här artikeln beskrivs inte hur du arkiverar gamla data.

Om du vill skapa säkerhetskopior av databasfilerna automatiskt kan du använda en produkt som utför automatiska säkerhetskopieringar av filsystem, t.ex. ett program för säkerhetskopiering av filservrar eller en extern USB-enhet för säkerhetskopiering. I den här artikeln anges inte hur du skapar Microsoft Office Access-säkerhetskopior automatiskt.

Om du redan har en säkerhetskopia av databasen och du vill återställa data eller objekt, finns i artikeln återställa en databas.

I den här artikeln

Översikt

Säkerhetskopiera en databas

Säkerhetskopiera en delad databas

Översikt

Säkerhetskopior ger ett skydd mot systemfel som påverkar databasen och misstag som inte går att korrigera med kommandot Ångra.

I Microsoft Office Access 2007 kan du använda kommandot Ångra upp till 20 gånger för att ångra ändringar som du har gjort sedan den senaste gången du sparade databasfilen.

När du tar bort poster eller ändrar data med en redigeringsfråga kan du emellertid inte ångra ändringarna med kommandot Ångra. Om du t.ex. kör en uppdateringsfråga kan gamla värden som uppdaterades med frågan inte återställas med kommandot Ångra.

Tips: Du bör skapa en säkerhetskopia omedelbart efter att du har kört en redigeringsfråga, särskilt om du ändrar eller tar bort en stor mängd data med frågan.

Alla ändringar i en databas kan inte ångras

Även om det finns ett alternativ i Access som gör att du kan ångra ändringar, är processen inte hundraprocentigt säker. Du bör säkerhetskopiera databasen så att du kan återställa oönskade ändringar som inte kan ångras.

Det är viktigt att du säkerhetskopierar regelbundet

Bestäm hur ofta databasen ska säkerhetskopieras i förhållande till hur ofta databasen ändras:

 • Om databasen är ett arkiv eller om den endast används som referens och sällan ändras, bör du skapa en säkerhetskopia varje gång dina data ändras.

 • Om databasen är aktiv och dina data ändras regelbundet bör du säkerhetskopiera databasen enligt ett schema.

 • Om databasen inte innehåller några data men i stället använder länkade tabeller kan säkerhetskopiera du databasen när du ändrar dess design.

  Obs!: Du bör säkerhetskopiera data i länkade tabeller med hjälp av säkerhetskopiering funktioner som är tillgängliga i programmet som innehåller de länkade tabellerna. Om databasen som innehåller de länkade tabellerna är en Access-databas, använder du stegen i avsnittet Säkerhetskopiera en delad databas för att säkerhetskopiera databasen.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera en databas

När du säkerhetskopierar en databas sparas och stängs alla öppna objekt i designvyn, databasen komprimeras och repareras och en kopia av databasfilen sparas med angivet namn och på angiven plats. Sedan öppnas de stängda objekten på nytt.

Obs!: Objekten öppnas på nytt enligt värdet som har angetts för objektens Standardvy-egenskap.

 1. Öppna databasen du vill säkerhetskopiera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Säkerhetskopiera databas under Hantera den här databasen.

 3. Kontrollera namnet på databassäkerhetskopian i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

  Du kan ändra namnet om du vill, men standardnamnet innehåller både namnet på den ursprungliga databasfilen och datumet för säkerhetskopieringen.

  Tips: När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopiering måste du veta vilken databas säkerhetskopian gäller och vilket datum säkerhetskopian skapades. Därför kan det vara en god idé att använda standardfilnamnet.

 4. I dialogrutan Spara som väljer du en plats där du vill spara säkerhetskopian. Klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera en delad databas

En delad databas innehåller normalt två databasfiler: en serverdatabas, som endast innehåller data i tabeller, och en klientdatabas, som innehåller länkar till tabellerna i serverdatabasen samt frågor, formulär, rapporter och andra databasobjekt. Alla data lagras i serverdatabasen. Alla objekt i användargränssnittet, t.ex. frågor, formulär och rapporter lagras i klientdatabasen.

När du säkerhetskopierar en delad databas säkerhetskopieras klientdatabasen och serverdatabasen oberoende av varandra. Det är viktigare att du gör regelbundna säkerhetskopior av serverdatabasen eftersom den innehåller dina data. Du kan skapa en säkerhetskopia av klientdatabasen när du vill ändra dess design. Eftersom varje användare har en enskild kopia av klientdatabasen och kan göra egna ändringar i designen bör dessa användare skapa egna säkerhetskopior av klientdatabasen.

Säkerhetskopiera serverdatabasen

Eftersom det krävs exklusiv åtkomst till databasfilen för att köra säkerhetskopian kanske användarna inte kan använda serverdatabasen under tiden. Meddela i så fall användarna innan du startar säkerhetskopieringen.

 1. Öppna serverdatabasen i exklusivt läge.

  Hur öppnar databasen i exklusivt läge?

  1. Starta Access, men öppna inte någon databas.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  3. Välj serverdatabasfilen i dialogrutan Öppna. Du kan använda listan Leta i om du behöver söka efter databasfilen.

  4. Klicka på pilen på knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Säkerhetskopiera databas under Hantera den här databasen.

 3. Kontrollera standardnamnet för databassäkerhetskopian i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som. Du kan ändra namnet om du vill, men standardnamnet innehåller både namnet på den ursprungliga databasfilen och datumet för säkerhetskopieringen.

  Tips: När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopiering måste du veta vilken databas säkerhetskopian gäller och vilket datum säkerhetskopian skapades. Därför kan det vara en god idé att använda standardfilnamnet.

 4. I dialogrutan Spara som väljer du en plats där du vill spara säkerhetskopian. Klicka sedan på Spara.

Säkerhetskopiera klientdatabasen

För att skydda klientdatabasens design bör du säkerhetskopiera klientdatabasen varje gång du ändrar dess design. Om du låter användarna anpassa designen på sina egna versioner av klientdatabasen bör dessa användare skapa egna säkerhetskopior av sina anpassade versioner.

Om du vill säkerhetskopiera frontend-databasen lämna databasen öppen omedelbart efter att du ändrat dess design. Följ stegen i avsnittet Säkerhetskopiera en databas, början vid steg 2.

När du har slutfört säkerhetskopieringen av klientdatabasen kan du göra den nya designen tillgänglig för användarna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×