Säkerhetskopiera ditt personliga Docs.com-innehåll

Artikeln är avsedd för Docs.com-användare. Om du är Office 365-administratör med ansvar för flera Docs.com-användarkonton i organisationen finns mer information på Migrera organisationens innehåll från Docs.com.


Den här artikeln uppdaterades senast 25 juli 2017

Microsofts Docs.com-tjänst kommer att upphöra

Microsofts tjänst Docs.com kommer att upphöra fredagen den 15 december 2017. Vi uppmanar alla användare att flytta sitt befintliga Docs.com-innehåll till andra plattformar för fillagring och delning så snart som möjligt, eftersom Docs.com inte längre är tillgängligt efter detta datum.

Även om webbplatsen Docs.com inte tas offline helt förrän i december kommer möjligheten att använda vissa funktioner att tas bort under de närmaste veckorna. Om du för närvarande har ett konto på Docs.com och har använt det för att ladda upp och dela innehåll kan du läsa Viktig information om Docs.com-tjänstens upphörande. Där finns en tidslinje med specifika datum då tjänsten begränsas i omfattning och funktionalitet.

Nedan finns mer detaljerad information om hur du säkerhetskopierar ditt personliga innehåll från Docs.com till en fillagrings- eller delningstjänst som OneDrive.

Vad händer med mitt Docs.com-innehåll när det har migrerats från webbplatsen?

Innehållet på Docs.com migreras till OneDrive, förutom eventuella OneNote-anteckningsböcker som du tidigare har publicerat till Docs.com.

En särskild Docs.com-mapp skapas på OneDrive, där allt ditt migrerade Docs.com-innehåll lagras.


Innehållstyper som stöds

Migreringsmål

 • Word-dokument

 • Excel-arbetsböcker

 • PowerPoint-presentationer

 • PDF-filer

 • Docs.com-webbplatssamlingar

 • Minecraft-världar

 • Textfiler (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Sway-presentationer

 • Docs.com-journaler

 • Om-sidor från Docs.com

Sway.com


Om du har använt Docs.com med ett personligt Microsoft-konto eller ett Facebook-konto kan du säkerhetskopiera ditt befintliga Docs.com-innehåll till valfritt OneDrive-konto.

Om du har använt Docs.com med ett konto för arbetet eller skolan och har valt att migrera innehållet automatiskt, överförs Docs.com-innehållet till OneDrive för det kontot.

Varning!: När ditt Docs.com-innehåll har migrerats blir din Docs.com-sida skrivskyddad. Då kan du inte längre uppdatera eller publicera innehåll på Docs.com-webbplatsen, men du kan fortfarande ladda ned innehållet och ta bort ditt Docs.com-konto.

Vilka behörigheter gäller för Docs.com-innehåll som har migrerats till OneDrive?

När ditt Docs.com-innehåll har migrerats till OneDrive gäller samma behörighetsinställningar som gällde tidigare på Docs.com. (För dig som har ett arbets- eller skolkonto gäller det bara om extern delning i OneDrive för företag har aktiverats för din organisation. Kontakta administratören om du vill ha mer information.)


Ursprungliga synlighetsinställningar på Docs.com

OneDrive-behörigheter efter migreringen

Offentlig

Alla med den här länken

Begränsad

Alla med den här länken

Endast organisation

Endast personer i organisationen


Om extern delning inte har aktiverats i OneDrive för företag för din organisationen, om du måste logga in på OneDrive för att kunna se filer eller om Docs.com-delningslänken har upphört att gälla, anges behörighetsinställningarna till visning endast för personer i organisationen (eller visning bara för dig).


Ursprungliga synlighetsinställningar på Docs.com

OneDrive-behörigheter efter migreringen

Offentlig

Endast personer i organisationen

Begränsad

Endast för mig


Om inte OneDrives delningsfunktion inom organisationen är aktiverad, anges behörighetsinställningarna så att bara du kan se innehållet.


Ursprungliga synlighetsinställningar på Docs.com

OneDrive-behörigheter efter migreringen

Endast organisation

Endast för mig


Om det ursprungliga Docs.com-innehållet inte har alternativet Tillåt andra att ladda ned dokumentet markerat ärvs behörigheten Endast för mig i OneDrive.

I den Docs.com-mapp som skapas automatiskt på OneDrive under innehållsmigreringen läggs en separat undermapp till som motsvarar de ursprungliga synlighetsinställningarna i Docs.com (”Offentlig”, ”Begränsad” och ”Organisation”). Alla filer och dokument i ditt Docs.com-innehåll migreras till motsvarande undermappar baserat på deras ursprungliga synlighetsinställning. Undermappen ”Offentlig” innehåller Docs.com-innehåll som tidigare hade behörigheten ”Alla med den här länken”.

Vad händer med länkar till mitt befintliga Docs.com-innehåll när mitt innehåll har migrerats?

När Docs.com-innehållet har migrerats korrekt kommer länkar som pekar till befintligt innehåll på Docs.com som du har delat tidigare att fungera, fram till den 15 maj 2018. (Hela schemat med viktiga datum finns i Viktig information om Docs.com-tjänstens upphörande.)

Dina befintliga länkar omdirigeras automatiskt till ditt migrerade Docs.com-innehåll på OneDrive eller Sway.com, förutom i följande fall:

Vad händer med Docs.com-innehåll som finns inbäddat på andra webbplatser?

Docs.com-innehåll som du tidigare har bäddat in på andra webbplatser eller bloggar (till exempel WordPress) kommer inte längre att återges korrekt. Besökare på webbplatsen måste först klicka på knappen Öppna i en ny flik i webbläsaren så att inbäddat innehåll kan öppnas och visas från den nya källan.

Observera att tidigare inbäddat innehåll inte längre återges från och med 15 december 2017. Du måste manuellt ändra alla inbäddade filer så att de läses in från sin nya källplats på OneDrive eller Sway.com.

Hur börjar jag säkerhetskopiera mitt innehåll från Docs.com?

Om du vill påbörja migreringen av Docs.com-innehåll till OneDrive gör du så här:

 1. Logga in på Docs.com med ditt Microsoft-konto, arbets- eller skolkonto eller Facebook-konto.

 2. Klicka på Migrera i det gula fältet som visas högst upp på skärmen.

 3. På bekräftelsesidan som visas klickar du på Starta migrering, så startas säkerhetskopieringen.

Beroende på antal och storlek på det innehåll som du har lagrat på Docs.com kan det ta en stund att slutföra migreringen. När migreringen har slutförts går du till startsidan för Docs.com och bekräftar att innehållet har migrerats.

Hur felsöker jag eventuella fel i innehållsmigreringen?

Om innehållsmigreringen misslyckades för någon fil eller något dokument visas ett Docs.com-meddelande i det gula fältet högst upp på skärmen. Klicka på knappen Kontrollera fel om du vill ha mer information.

Om du får ett felmeddelande för dina filer eller dokument klickar du på knappen Visa fellogg. Då öppnas en lista över filer och fel i en separat webbläsarflik. Nedan ser du våra rekommendationer för de olika typer av fel som kan uppstå:

Feltyp

Föreslagen åtgärd

OneDrive har inte konfigurerats

Använd samma Microsoft-konto eller arbets-/skolkonto som du använder för Docs.com, logga in på OneDrive, gå tillbaka till felloggen och klicka sedan på Starta migrering igen.

Överskriden gräns för OneDrive-lagringsutrymme

Ta bort filer som inte behövs från ditt OneDrive-konto för att komma under gränsen för ditt konto. Om du använder ett konto för arbetet eller skolan kan du också be administratören att höja gränsen för ditt OneDrive-konto. När du har gjort det klickar du på Starta migrering igen.

Okänt fel

Tillfälliga nätverksproblem kan göra att innehållsmigreringen misslyckas. Klicka på Starta migrering igen om du vill försöka igen, eller prova att genomföra migreringen vid ett senare tillfälle.

Om det inte fungerar att prova att migrera igen, kan felet bero på att ditt OneDrive-konto är låst. Kontrollera det genom att manuellt logga in på OneDrive, gå tillbaka till Docs.com och klicka sedan på Starta migrering igen. Mer information finns i Vad innebär det när ditt OneDrive är låst?.

Jag behöver mer hjälp!

Om du är osäker på vilka åtgärder du behöver vidta innan tjänsten Docs.com upphör, eller om det uppstår problem under innehållsmigreringen, kan du nå oss på docssupport@microsoft.com (du kan behöva ge behörighet för webbläsaren att öppna e-postklienten efter att du klickat på länken).

Vi uppskattar att du använder våra tjänster och hjälper dig gärna med övergången.


Mer information finns i

Viktig information om Docs.com-tjänstens upphörande

Migrera organisationens Docs.com-innehåll

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×