Säkerhetskopiera dina dokument-, bild- och skrivbordsmappar med OneDrive

Säkerhetskopiera dina dokument-, bild- och skrivbordsmappar med OneDrive

Du kan säkerhetskopiera dina viktiga mappar på din dator (skriv bord, dokument och bilder) med OneDrive, så att de är skyddade och tillgängliga på andra enheter. Om du inte redan har konfigurerat OneDrive på datorn läser du Synkronisera filer med OneDrive-synkroniseringsklienten i Windows. Det finns ingen extra kostnad för säkerhets kopiering av mappen (upp till 5 GB filer utan ett abonnemang). Se OneDrive-abonnemang.

Obs!: Om du är förvånad om att dina filer sparas i OneDrive kan du läsa filerna Spara till OneDrive som standard i Windows 10.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Konfigurera säkerhets kopiering av mappen

 1. Om du uppmanas att säkerhetskopiera dina viktiga mappar (skriv bord, dokument och bilder) klickar du på uppmaningen för att starta guiden för att säkerhetskopiera mappen.

  Om du inte ser uppmaningen eller om du redan har stängt guiden väljer du den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet i Windows, väljer fler > Inställningaroch sedan säkerhetskopierar > hantera säkerhets kopiering.

  Fliken Säkerhetskopiera i Skriv bords inställningar för OneDrive

 2. I dialog rutan säkerhetskopiera dina mappar kontrollerar du att de mappar som du vill säkerhetskopiera är markerade.

  Skärm bild av dialog rutan för att skydda viktiga mappar i OneDrive

 3. Välj Starta säkerhets kopiering.

 4. Du kan stänga dialog rutan medan filerna synkroniseras med OneDrive. Om du vill se dina filsynkroniseringar väljer du Visa uppladdnings förlopp. Om du redan har stängt dialog rutan väljer du det vita eller blå molnet i meddelande fältet för att öppna OneDrive aktivitets Center.

När filerna har synkroniserats med OneDrive säkerhets kopie ras de och du kan komma åt dem var som helst i dokument, skriv bord eller bilder. När du säkerhetskopierar mappen skriv bord är det bara att använda de objekt som finns på din station ära dator, där du kör OneDrive.

Du kan säkerhetskopiera högst 5 GB filer i OneDrive gratis, eller upp till 1 TB med en Office 365-prenumeration.

Ändra inställningar för säkerhets kopiering av mappen

Om du vill stoppa eller påbörja säkerhets kopieringen av en viktig mapp i OneDrive kan du uppdatera valen för mappen i OneDrive inställningar.

Viktigt!: När du avbryter säkerhets kopieringen av en mapp har de filer som redan säkerhetskopierats av OneDrive bevarat OneDrive. Om du inte längre vill ha de här filerna i OneDrive måste du flytta dem till en lokal mapp på datorn själv. Alla nya filer som du lägger till i mappen på din dator kommer inte att säkerhets kopie ras av OneDrive.

 1. Öppna OneDrive inställningar (Välj den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet och välj sedan flerOneDriveInställningar.)

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 2. I Inställningar väljer du säkerhetskopiera > hantera säkerhets kopiering.

 3. Om du vill sluta säkerhetskopiera en mapp väljer du stoppa säkerhets kopiering och bekräftar att du vill stoppa säkerhets kopieringen i dialog rutan vill du stoppa mappen för säkerhets kopiering genom att klicka på stoppa säkerhetskopiering.

  Skärm bild av när du slutar att skydda mappar på OneDrive

 4. Om du vill påbörja säkerhets kopieringen av en mapp markerar du en mapp som inte säger säkerhetskopierade fileroch väljer sedan Starta säkerhets kopiering.

Åtgärda problem med säkerhets kopiering av mappen

Här är en lista med fel som du kan se när du konfigurerar säkerhets kopiering av mappen och hur du löser dem:

 • Mappen finns på en annan volym än OneDrive: OneDrive är inställd på att synkronisera på en annan volym än den valda mappen. Ett par vanliga sätt som det kan hända är 1) om du har konfigurerat datorn så attOneDrive finns på D: Drive, men mappen dokument finns på C: Drive eller 2) om du har dina mappar pekande på en nätverks resurs (detta skulle troligen inträffa i skolan eller jobbet). Lös problemet genom att konfigurera OneDrive på samma volym som den mapp som du vill skydda. I OneDrive inställningar klickar du på ta bort länken till datorn. När du har länkat bort loggar du in igen och väljer Rotmappens plats där du vill att den ska synkroniseras. Du kan också manuellt flytta den mapp som du vill synkronisera till samma volym som OneDrive genom att högerklicka på mappen, välja fliken plats och välja en plats på samma volym som OneDrive.

 • Följande filtyper kan inte skyddas: Outlook-databasfiler (. pst) ochOneNote filer som inte redan finns i OneDrive (. One,. onepkg,. onetoc,. onetoc2). Om du vill fortsätta skydda mappen flyttar du dina OneNote-anteckningsböcker till OneDrive eller tar bort objekten från den mapp som du vill skydda och försöker igen.

 • Mappsäkerhet är inte tillgängligt: det här felet innebär att viktiga mappar på datorer som är anslutna till en domän inte kan skyddas i ett personligt OneDrive-konto (när du är inloggad med ett Microsoft-konto). Kontakta IT-administratören angående data skydds lösningar. Du bör inte ha det här problemet med ett arbets-eller skol konto.

 • Filen överskrider maximal sökväg: kontrol lera att hela sökvägen, inklusive fil namnet, innehåller färre än 260 tecken. Ett exempel på en fil Sök väg är
  :C:\Users\ <username> \pictures\saved\2017\december\holiday\newyears\family...
  Lös det genom att förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive eller Välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

 • Filen överskrider maximal fil storlek: OneDrive inte kan synkronisera filer via 15 GB om du är inloggad på ett Microsoft-konto 15 GB eller om du är inloggad på ett arbets-eller skol konto. Ta bort de här filerna från den mapp som du vill skydda och försök igen.

 • Fil namnet är inte tillåtet i OneDrive: fil namn får inte börja med blank steg eller innehålla något av följande tecken: \:/*? OneDrive > "|. Flytta eller Byt namn på filen för att fortsätta.

 • Mappen är inte markerad för synkronisering: mappen med felet synkroniseras inte till datorn. Lös det här problemet genom att öppna OneDrive inställningar (Högerklicka på den vita eller blå moln ikonen i meddelande fältet och klicka på Inställningar), klicka på Välj mapparoch kontrol lera att mappen du vill skydda är markerad. Om det här felet visas i bilden kontrollerar du att bilder, skärm bilder och kamera rulle är markerade (eller inte finns). Det är också möjligt att mappen OneDrive har ett annat namn från Windows viktigt-mappen.

 • Viktiga mappar finns inte på standard platserna: mappen med felet innehåller en annan viktig mapp och kan inte skyddas förrän den mappen flyttas. Viktiga mappar som kan finnas i mappen är bland annat: dokument, skriv bord, bilder, skärm bilder, kamera rulle eller mappen OneDrive. Alla mappar måste finnas på samma volym (till exempel C:\ enhet).

 • Ett okänt fel inträffade, med felkod 0X80070005: om du får felkod 0x80070005 visas inte grup princip inställningen "förhindra att användare måste omdirigera profilmappar manuellt". Det kan hända att filerna från mapparna du valde flyttades till identiska namngivna mappar i OneDrive-mappen och att de ursprungliga platserna är tomma. Flytta tillbaka mappinnehållet till de ursprungliga platserna och be administratören om att principen kan ändras.

 • Mappen innehåller en referens punkt (kopplings punkt eller symlink): den mapp som du vill skydda innehåller en speciell filtyp som länkar delar av fil systemet. Dessa objekt kan inte skyddas. Skydda mappen genom att ta bort den fil som orsakar problemet.

  Varning!: Vissa program kan vara beroende av dessa länkar för att fungera korrekt. Ta bara bort länkar som du vet är säkra att ändra.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×