Rubrik för en bild

Det finns flera sätt att lägga till rubriker i bilderna i PowerPoint. Använd alternativet layout för att skapa en fristående rubrik bild eller för att lägga till en rubrik i en bild som innehåller annan text. Du kan också använda vyn Disposition till att skapa och uppdatera rubrikerna för dina bilder. 

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

I PowerPoint för Office 365 kan du använda tillgänglighets kontroll för att hitta saknade bild rubriker och lägga till dem.

 1. Öppna presentationen och välj granska > kontrol lera tillgänglighet.

  Tillgänglighets kontrollen kontrollerar filen och öppnas i ett fönster till höger i fönstret med kontrollens resultat.

  Tillgänglighets kontroll rapporterar om presentationen saknar bild rubriker.
 2. Välj kategorin saknad bild rubrik för att öppna listan.

 3. Peka på ett bild nummer i listan och välj sedan den angränsande nedrullningsbara List rutan. En meny visas med en eller flera alternativ som passar dig:

  Alternativ

  Beskrivning

  Redigera bild rubrik

  Markören visas i plats hållaren tom rubrik så att du kan skriva en rubrik.

  Lägga till bild rubrik

  PowerPoint lägger till en rubrik plats hållare till bilden och placerar markören där så att du kan skriva en rubrik.

  Lägga till dold bild rubrik

  PowerPoint lägger till en plats hållare för rubriker utanför presentationen på bilden och placerar markören där så att du kan skriva en rubrik.

  Eftersom rubriken är utanför bilden kommer den att vara osynlig under ett bild spel, men rubriken är tillgänglig för att hjälpa användare att navigera eller markera bilden.

  Ange som bild rubrik

  Det finns ingen rubrik plats hållare på bilden, men tillgänglighets kontrollen markerar text rutan eller figuren som liknar en rubrik. Om du vill göra det markerade objektet till bild rubriken väljer du det här kommandot. Om det finns en annan text ruta eller figur som du vill använda som rubrik markerar du den och väljer sedan det här kommandot.

  Endast objekt med text som inte finns i grupper kan göras till en rubrik.

 4. Skriv en rubrik för bilden.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrik plats hållare.

 1. Markera bilden vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj rubrik bild för en fristående rubrik sida eller Välj rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en hel bilds text ruta. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bild rubrik i dispositionsvy. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvy som anteckningar när du ger en presentation.

Du kan placera en rubrik på bilden. På så sätt har bilden ett namn för hjälpmedels-eller sorterings skäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrik plats hållare.

 3. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil.  Flytta pekaren

 4. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten. 

  En bild rubrik placerade utanför den synliga bild marginalen.

Du kan kontrol lera att rubriken blir osynlig under ett bild spel genom att välja bild spel > från den aktuella bilden

Om du vill dölja alla eller många av dina bild rubriker kan du använda vyn bild bakgrund för att åstadkomma det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan plats hållaren för rubrik utanför presentationen på den dubblerade layouten. Använd sedan den nya layouten för lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj bild bakgrundi gruppen bakgrundsvy på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I fönstret bild miniatyr till vänster i PowerPoint fönstret högerklickar du på en bildlayout (till exempel rubrik och innehållslayout) som du vill ändra och väljer duplicera layout.

 3. Markera den dubblerade layouten.

 4. Välj rubrik plats hållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant.

  Dra plats hållaren för rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar plats hållaren är det bara att använda visa PowerPoint zooma för att visa att bild ytan blir mindre så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta plats hållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng Bakgrundsvyn och gå tillbaka till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och Använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapat.

  Rubriken flyttas till en plats utanför presentationen, men den finns kvar. Du kan se titeln på bilden genom att växla till dispositionsvyn.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du funderar på vad PowerPoint ringer till en sidfot. Instruktioner om hur du lägger till sid fötter på bilder finns i Infoga eller ändra sid fötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bild rubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person som är synskadad med en skärm läsare använder bild rubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Att hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Design idéer, tillämpa layout och Återställ bild arbete bättre på bilder med rubriker. Infoga hyperlänk, infoga zoom och anpassade bild spel alla refererar till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bild rubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrik plats hållare

 1. Markera bilden vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj rubrik bild för en fristående rubrik sida eller Välj rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en hel bilds text ruta. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bild rubrik i dispositionsvy. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvy som anteckningar när du ger en presentation.

Du kan placera en rubrik på bilden. På så sätt har bilden ett namn för hjälpmedels-eller sorterings skäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrik plats hållare.

 3. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil.  Flytta pekaren

 4. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten. 

  En bild rubrik placerade utanför den synliga bild marginalen.

Du kan kontrol lera att rubriken blir osynlig under ett bild spel genom att välja bild spel > från den aktuella bilden

Om du vill dölja alla eller många av dina bild rubriker kan du använda vyn bild bakgrund för att åstadkomma det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan plats hållaren för rubrik utanför presentationen på den dubblerade layouten. Använd sedan den nya layouten för lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj bild bakgrundi gruppen bakgrundsvy på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I fönstret bild miniatyr till vänster i PowerPoint fönstret högerklickar du på en bildlayout (till exempel rubrik och innehållslayout) som du vill ändra och väljer duplicera layout.

 3. Markera den dubblerade layouten.

 4. Välj rubrik plats hållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant.

  Dra plats hållaren för rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar plats hållaren är det bara att använda visa PowerPoint zooma för att visa att bild ytan blir mindre så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta plats hållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng Bakgrundsvyn och gå tillbaka till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och Använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapat.

  Rubriken flyttas till en plats utanför presentationen, men den finns kvar. Du kan se titeln på bilden genom att växla till dispositionsvyn.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du funderar på vad PowerPoint ringer till en sidfot. Instruktioner om hur du lägger till sid fötter på bilder finns i Infoga eller ändra sid fötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bild rubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person som är synskadad med en skärm läsare använder bild rubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Att hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Design idéer, tillämpa layout och Återställ bild arbete bättre på bilder med rubriker. Infoga hyperlänk, infoga zoom och anpassade bild spel alla refererar till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bild rubriker i PowerPoint.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrik plats hållare.

 1. Markera bilden vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj rubrik bild för en fristående rubrik sida eller Välj rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en hel bilds text ruta. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en bild rubrik i dispositionsvy. I den här vyn visas även rubriker för övriga bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda dispositionsvy som anteckningar när du ger en presentation.

Du kan placera en rubrik på bilden. På så sätt har bilden ett namn för hjälpmedels-eller sorterings skäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrik plats hållare.

 3. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil.  Flytta pekaren

 4. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten. 

  En bild rubrik placerade utanför den synliga bild marginalen.

Du kan kontrol lera att rubriken blir osynlig under ett bild spel genom att välja bild spel > från den aktuella bilden

Om du vill dölja alla eller många av dina bild rubriker kan du använda vyn bild bakgrund för att åstadkomma det. Duplicera bildlayouten som du vill ha dolda rubriker för. Flytta sedan plats hållaren för rubrik utanför presentationen på den dubblerade layouten. Använd sedan den nya layouten för lämpliga bilder.

Till exempel:

 1. Välj bild bakgrundi gruppen bakgrundsvy på fliken Visa i menyfliksområdet.

 2. I fönstret bild miniatyr till vänster i PowerPoint fönstret högerklickar du på en bildlayout (till exempel rubrik och innehållslayout) som du vill ändra och väljer duplicera layout.

 3. Markera den dubblerade layouten.

 4. Välj rubrik plats hållaren, dra den uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant.

  Dra plats hållaren för rubrik uppåt och släpp den utanför den synliga bildens kant

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar plats hållaren är det bara att använda visa PowerPoint zooma för att visa att bild ytan blir mindre så att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta plats hållaren helt utanför bilden.

 5. Stäng Bakgrundsvyn och gå tillbaka till normalvyn.

 6. Markera en bild vars rubrik du vill dölja. Högerklicka på den och Använd bildlayouten "dold rubrik" som du just skapat.

  Rubriken flyttas till en plats utanför presentationen, men den finns kvar. Du kan se titeln på bilden genom att växla till dispositionsvyn.

Om du vill ha samma rubrik på alla bilder kanske du funderar på vad PowerPoint ringer till en sidfot. Instruktioner om hur du lägger till sid fötter på bilder finns i Infoga eller ändra sid fötter i PowerPoint-bilder.

Att ha bild rubriker är värdefullt för:

 • Hjälpmedel    En person som är synskadad med en skärm läsare använder bild rubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

 • Att hjälpa olikaPowerPoint funktioner att fungera korrekt    Design idéer, tillämpa layout och Återställ bild arbete bättre på bilder med rubriker. Infoga hyperlänk, infoga zoom och anpassade bild spel alla refererar till bilder efter deras rubriker.

PowerPoint expert Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om att dölja bild rubriker i PowerPoint.

Använda alternativet Layout till att ange en rubrik för en bild

Du kan namnge eller byta namn på en bild med hjälp av en bildlayout som har en rubrik plats hållare.

 1. Markera bilden vars layout du vill ändra så att den kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Knappen layout på fliken Start i PowerPoint för webben.
 3. Välj rubrik bild för en fristående rubrik sida eller Välj rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en hel bilds text ruta. Många andra layoutalternativ har också rubriker. Välj det som passar bäst i din presentation.

  Dialog rutan Bildlayout i PowerPoint för webben.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Lägga till en rubrik på en bild men se till att rubriken är osynlig

Du kan placera en rubrik på bilden. På så sätt har bilden ett namn för hjälpmedels-eller sorterings skäl, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Skriv en rubrik i rutan Rubrik plats hållare.

 3. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil.  Flytta pekaren

 4. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten. 

  En bild rubrik placerade utanför den synliga bild marginalen.

Du kan kontrol lera att rubriken blir osynlig under ett bild spel genom att välja bild spel> från den aktuella bilden

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×