Rubrik för en bild

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt att lägga till rubriker på bilderna i PowerPoint. Använd layoutalternativet för att skapa ett fristående rubrikbilden eller om du vill lägga till en rubrik till en bild som innehåller annan text. Du kan också använda vyn disposition för att skapa och uppdatera rubriker på bilderna.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Du kan namnge eller byta namn på en bild genom att använda en bildlayout som innehåller en platshållare för rubrik.

 1. Markera den bild vars layout ändras så att det kan ha en rubrik.

 2. Klicka på Start > Layout.

  Alternativet Layout på fliken Start.
 3. Välj Rubrikbilden för en fristående framsida eller välj rubrik och innehåll för en bild som innehåller en rubrik och en textruta för hela bilden. Många andra layoutalternativ inkludera titlar för. Välj den som passar bäst för din presentation.

  Välj ett tema på Layout-menyn.
 4. Markera textrutan Klicka för att lägga till rubrik. Ange en rubrik för bilden.

  Bild med temat du valt. Lägg till en rubrik i den övre textrutan.

Du kan också skapa en rubrik i dispositionsläget. Den här vyn visar också rubrikerna för alla andra bilder i presentationen.

 1. Klicka på Visa > Disposition.

  • En bild utan rubrik har ingen text till höger om bildnumret.

   Bild 1 har ingen rubrik.
  • Om bilden redan har en rubrik visas den bredvid bildnumret.

   Bild 2 har en rubrik.
 2. Klicka till höger om bildnumret.

 3. Skriv den nya rubriken här eller uppdatera en befintlig bildrubrik. Texten visas på bilden när du skriver in den.

  Tips: Du kan använda vyn disposition som dina anteckningar när du ger en presentation.

Fönstret markering i PowerPoint kan du dölja enskilda objekt i en bild. Ja, till exempel du kan lägga till en rubrik till en bild för hjälpmedel eller sortering skäl, men behålla rubriken döljs vy för att spara utrymme på bilden.

 1. Skriv rubriken i rutan Rubrik platshållare.

 2. På fliken Format under ritverktyg i menyfliksområdet i gruppen Ordna (mot den högra änden) väljer du Markeringsfönstret.

  Markeringsfönstret öppnas. Varje objekt i bilden visas i fönstret markering och varje produkt associeras med ett öga symbol Symbolen Synliga för objekt som listas i markeringsfönstret till höger som anger om objektet är synlig.

 3. Klicka på symbolen ögon för rubriken vill växla mellan synliga för osynliga. (Du kan klicka på den igen för att växla tillbaka till visas, om det behövs.)

  Symbolen för synliga objekt ser ut som ett öga. Symbolen för dolda objekt är en vågrät linje som representerar ett stängt öga
  Synlighet symboler i nyare versioner av PowerPoint
  Ögon symbol repesents synliga objekt. Om ögonen ”stängt”, är objektet osynliga.
  Synlighet symboler i PowerPoint 2010/20007

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska vara dolt, Använd vyn bildbakgrund för att uppnå det. Duplicera Bildlayout som du vill ha dolda rubriker. Klicka på den duplicera layouten Flytta platshållaren för rubriker utanför sidan. Tillämpa sedan den nya layouten på lämpliga bilder. Till exempel:

 1. Välj Bildbakgrund på fliken Visa i menyfliksområdet i gruppen Bakgrundsvyer.

 2. I miniatyrfönstret på vänster sida av fönstret PowerPoint, högerklicka på en Bildlayout (till exempel rubrik och innehållslayout ) som du vill ändra och välj Duplicera Layout.

 3. Välj den duplicerade layouten.

 4. Markera platshållaren för rubriker, dra uppåt och släpp den utanför gränsen för den synliga bilden.

  Dra platshållaren för rubriker uppåt och släpp den utanför gränsen för den synliga bilden

  Om PowerPoint inte tillåter att du drar du platshållaren långt, använda Visa > Zooma så att bilden yta visas mindre så att det finns tillräckligt utrymme för att flytta platshållaren fullständigt utanför sidan.

 5. Stäng huvudsidorna vy och återgå till normalvyn.

 6. Välj en bild vars namn du vill dölja. Högerklicka på den och Använd ”dolda-” layouten Rubrikbild som du just har skapat.

  Rubriken flyttas till en plats utanför sidan, men det finns fortfarande kvar. Du kan se rubriken för bilden genom att växla till vyn disposition.

Om du vill att samma Rubrik på varje bild tänker du av vilken PowerPoint anropar en sidfot. Anvisningar om använda sidfötter på bilderna finns Infoga eller ändra sidfötter i PowerPoint-bilder.

Mer information finns i

PowerPoint expert Geetesh Bajaj har en artikel på sin webbplats om Du döljer bildrubriker i PowerPoint.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×