Rotera en form eller ett textblock

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vad vill du göra?

Rotera en form 90 grader

Rotera en form med hjälp av rotationshandtaget

Rotera en form genom att skriva en vinkel

Rotera ett textblock

Rotera en form 90 grader

 1. Markera formen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera formen motsols pekar du på Rotera eller vändForm-menyn och väljer sedan Rotera åt vänster.

  • Om du vill rotera formen medsols pekar du på Rotera eller vändForm-menyn och väljer sedan Rotera åt höger.

Överst på sidan

Rotera en form med hjälp av rotationshandtaget

 1. Markera formen.

 2. Dra en rotation hantera Rotationspunkt på form – grön cirkel .

  Formen roteras runt fäst Rotationsfästpunkt . Om du vill flytta PIN-koden placerar du pekaren på rotationshandtaget och muspekaren över PIN-koden och dra den till en ny plats.

  Obs!: Du kan också rotera former när flera objekt är markerade. När du markerar formerna visas ett enda rotationshandtag för hela markeringen. När du roterar markeringen roteras alla former som en helhet.

Överst på sidan

Rotera en form genom att ange en vinkel

 1. Klicka på en form så att den markeras.

 2. Välj Storlek och placeringVisa-menyn.

 3. Ange ett värde för Vinkel.

Överst på sidan

Rotera ett textblock

 1. Klicka på Textblock verktyget Bild av knapp .

  Obs!: Om textblocksverktyget inte visas klickar du på pilen bredvid Text verktyget Knappen Textverktyg och klicka sedan på verktyget Textblock.

 2. Klicka på formen för att välja textblock.

  Obs!: Om texten finns i en grupp markerar du först gruppen och sedan texten i formen.

 3. Dra rotationshandtaget hantera Rotationspunkt på form – grön cirkel .

  När pekaren över en roteringshandtag ändras till en pil som utgör en cirkel Roteringspekare . När du drar pekaren till fyra pilar som bildar en cirkel Roteringspekare under rotering .

  Rotera en forms textblock

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×