Rotera eller vända textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Rotera eller vända textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Du kan ändra placeringen av textrutor (och texten i dem), figurer, WordArt och bilder genom att rotera eller vända dem.

Rotationskommandona är tillgängliga på fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet. Markera det objekt du vill rotera och klicka i menyfliksområdet.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på roteringshandtaget överst i objektet, och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-graderssteg genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras i stället kring sin egen mittpunkt.

  • När du roterar ett infogat objekt i Word stannar objektet i samma position på linjen under rotationen, vilket kan få rotationen att se konstig ut. Om du inte gillar hur det ser ut kan du ändra layoutalternativet eller figursättningen.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Under Ritverktyg (eller Bildverktyg om du roterar en bild), på fliken Format, i gruppen Ordna klickar du på Rotera och sedan på Fler rotationsalternativ.

  Fler rotationsalternativ på menyn Rotera

 3. I fönstret eller dialogrutan som öppnas anger du hur mycket du vill rotera objektet i rutan Rotering. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

Om fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta, figur eller WordArt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Under Ritverktyg (eller Bildverktyg om du roterar en bild) på fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Rotera och sedan:

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt höger klickar du på Rotera 90° åt höger.

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster klickar du på Rotera 90° åt vänster.

Om fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta, figur, WordArt eller bild. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Under Ritverktyg (eller Bildverktyg om du roterar en bild) på fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Rotera och sedan:

  • Om du vill vända ett objekt upp och ned klickar du på Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegelbild av objektet klickar du på Vänd vågrätt.

Om fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta, figur, WordArt eller bild. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Tips: Om du bara vill skapa en spegelbild av text i ett dokument kan du läsa Spegelvända text eller skapa en spegelbild.

När du roterar ett objekt roteras all text i objektet. Men text i ett vänt objekt vänds inte automatiskt med rotationsverktyget. Om du vill spegelvända texten tillsammans med objektet där texten finns kan du göra följande i Word, Outlook, Excel och PowerPoint.

 1. Markera och högerklicka sedan på objektet du vill spegelvända och klicka sedan på Formatera figur.

 2. I fönstret Formatera figur, under Alternativ för figur klickar du på Effekter.

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret

 3. Vid 3D-rotation anger du 180 i en av rutorna för Rotation (X, Y eller Z, beroende på hur du vill rotera texten).

  X-rotation på fliken Effekter

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar rotationen kan det påverka fyllningsfärgen för objektet. Du kan justera fyllningsfärgen i fönstret Formatera figur på fliken Fyllning och linje Fliken Fyllning och linje .

  • När du klickar i objektet för att redigera texten återgår den tillfälligt till det ursprungliga utseendet medan du redigerar den. Det omvända utseendet tillämpas igen när du har redigerat klart texten och klickar utanför objektet.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på roteringshandtaget överst i objektet, och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  Obs!: Du kan begränsa rotationen till 15-graderssteg genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Under Ritverktyg (eller Bildverktyg om du roterar en bild), på fliken Format, i gruppen Ordna klickar du på Rotera och sedan på Fler rotationsalternativ.

  Fler rotationsalternativ på menyn Rotera

  Om flikarna Bildverktyg, Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

 3. I fönstret eller dialogrutan som öppnas anger du hur mycket du vill rotera objektet i rutan Rotering. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Under Ritverktyg (eller Bildverktyg om du roterar en bild) på fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Rotera och gör sedan något av följande:

  • Om du vill vända ett objekt upp och ned klickar du på Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegelbild av objektet klickar du på Vänd vågrätt.

Om fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta, figur, WordArt eller bild. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Tips: Om du bara vill skapa en spegelbild av text i ett dokument kan du läsa Spegelvända text eller skapa en spegelbild.

När du roterar ett objekt roteras all text i objektet. Men text i ett vänt objekt vänds inte automatiskt med rotationsverktyget. Om du vill spegelvända texten tillsammans med objektet där texten finns kan du göra följande i Word, Outlook, Excel och PowerPoint.

 1. Markera och högerklicka sedan på objektet du vill spegelvända och klicka sedan på Formatera figur.

 2. I dialogrutan Formatera figur klickar du på 3D-rotation till vänster.

  3D-rotation i dialogrutan Formatera figur

 3. Ange 180 i en av rotationsrutorna (X, Y eller Z, beroende på hur du vill rotera texten).

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar rotationen kan objektets fyllningsfärg påverkas. Du kan justera fyllningsfärgen i dialogrutan Formatera figur på fliken Fyllning.

  • När du klickar i objektet för att redigera texten återgår den tillfälligt till det ursprungliga utseendet medan du redigerar den. Det omvända utseendet tillämpas igen när du klickar utanför objektet.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill rotera.

 2. Gör något av följande:

  • Dra i figurens roteringshandtag i den riktning som du vill rotera figuren.
   Det är bara bilder och figurer som har roteringshandtag.
   Roteringshandtag

   Klicka på roteringshandtaget överst i objektet och dra det sedan i önskad riktning.

   Obs!: Du kan begränsa rotationen till 15-gradersvinklar genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

  • Om du vill ange en exakt rotation klickar du först på fliken Format.

   Obs!: Om du inte ser fliken Format bör du kontrollera att du har markerat objektet.

  • Gå till gruppen Ordna, klicka på Rotera Bild av knapp , klicka på Fler rotationsalternativ och ange sedan hur mycket du vill rotera bilden i rutan Rotation på fliken Storlek under Rotera.

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill rotera.

 2. Klicka på fliken Format.

  Obs!: Om du inte ser fliken Format bör du kontrollera att du har markerat objektet.

 3. Klicka på Rotera Bild av knapp i gruppen Ordna och gör sedan något av följande:

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt höger klickar du på Rotera 90° åt höger.

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster klickar du på Rotera 90° åt vänster.

När du vänder en figur, bild eller annat objekt, skapar du en omvänd bild av figuren, bilden eller objektet.

Tips: Du kan skapa en spegelbild av en figur, en bild eller ett objekt genom att göra en kopia av objektet och vända det. Dra kopian till en plats där den speglar den ursprungliga figuren, bilden eller objektet.

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill vända.

 2. Klicka på fliken Format.

  Obs!: Om du inte ser fliken Format bör du kontrollera att du har markerat objektet.

 3. Klicka på Rotera Bild av knapp i gruppen Ordna och gör sedan något av följande:

  • Om du vill vända objektet lodrätt klickar du på Vänd lodrätt.

  • Om du vill vända objektet vågrätt klickar du på Vänd vågrätt.

   Meddelanden: 

   • Om du vill rotera SmartArt-grafik kopierar du SmartArt-grafik, klistrar in den som en bild och roterar sedan bilden.

   • Om rotationsalternativen inte är tillgängliga när du klickar på den bild som du vill rotera eller vända, högerklickar du på varje bild och pekar på Figursättning på dess snabbmeny och klickar sedan på Kvadrat eller något annat än alternativet I nivå med text.

Roteringsverktyg är inte tillgängliga i Office Online

I PowerPoint Online kan du vända en bild vågrätt eller lodrätt. Utöver det innehåller Office Online-appar inga roteringsverktyg. Om du har en skrivbordsversion av Office klickar du på Öppna i [programnamnet] i skrivbordsprogrammet för att öppna dokumentet och använda roteringsverktygen. Om du inte har en skrivbordsversion av Office kan du prova eller köpa den senaste versionen nu.

Spegelvända text

Se artikeln Spegelvända text eller skapa en spegelbild.

Figursätta text runt något

Se artikeln Figursätta text runt en cirkel eller en annan figur.

Rotera en tabell eller en SmartArt-grafik

Kopiera tabellen eller SmartArt-grafik, klistra in den som en bild och rotera sedan bilden.

Snabbreferens

Spegelvända text eller skapa en spegelbild

Figursätta text runt en cirkel eller en annan figur

Beskära en bild

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Gruppera och avgruppera former, bilder och andra objekt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×