RKV (Funktionen RKV)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen RKV i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar r-kvadratvärdet (r^2) av en linjär regressionslinje genom datapunkter i kända_y och kända_x. Mer information finns i Funktionen PEARSON. r^2-värdet kan tolkas som variansen i y jämfört med variansen i x.

Syntax

RKV(kända_y;kända_x)

Syntaxen för funktionen RKV har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. En matris eller ett område med datapunkter.

 • Kända_x    Obligatoriskt. En matris eller ett område med datapunkter.

Anmärkningar

 • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om kända_y och kända_x är tomma eller har olika antal datapunkter returnerar RKV felvärdet #Saknas!.

 • Om kända_y och kända_x bara innehåller en datapunkt returnerar RKV felvärdet #DIVISION/0!.

 • Ekvationen för Pearson produktmomentkorrelationskoefficient r är:

  Ekvation

  där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y).

  RKV returnerar r2, kvadraten på korrelationskoefficienten.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Känt y-värde

Känt x-värde

-2

6

-3

-5

-9

11

-1

7

-8

-5

7

-4

-5

-4

Formel

Beskrivning

R esultat

=RKV(A3:A9; B3:B9)

Kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient genom datapunkter i A3:A9 och B3:B9.

0,05795

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×