Rita och skriva med pennanteckningar i Office

På en pekskärm ritar du med fingret, en digital penna eller en mus.

”Hello” är skrivet på PowerPoint-arbetsytan med digitala pennanteckningar.

Tillgängliga pennan tecknings funktioner beror på vilken typ av enhet du använder och vilken version av Office du använder.

Börja med att välja din version av Office:

Med knappen Rita kan du växla mellan läget för pennan teckningar och läget normal markering.

Om enheten är pekskärm aktive ras fliken Rita automatiskt. Annars aktiverar du funktionen genom att väljaalternativ för > > Anpassa menyfliksområdet > Rita.

Skriva, rita eller markera text

Den nya Penn uppsättningen är anpassningsbar och portabel. Du definierar vilka pennor du vill ha och sedan är de tillgängliga i Word, Excel och PowerPoint.

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på en penna för att markera den.

  Pennan tecknings verktyg i Office 365

  I Word måste du vara i Utskriftslayout för att kunna rita med pennan teckningar. Om fliken Rita är nedtonad så att du inte kan välja en penna går du till fliken Visa och väljer Utskriftslayout.

  I Outlook trycker du först på bröd texten i meddelandet och infogar en arbets yta Knappen arbets yta. ; sedan kan du välja en penna att rita med.

 2. Tryck igen för att öppna menyn med alternativ för Tjocklek och Färg för pennan. Välj önskad storlek och färg.

  • Det finns fem tjockleksinställningar för pennor från 0,25 mm till 3,5 mm. Markera en tjocklek eller klicka på plus och minus för att göra pennan tjockare eller smalare.

  • Det finns 16 färger på menyn och fler blir tillgängliga när du trycker på Fler färger.

  • Åtta effekter är också tillgängliga: regnbåge, galax, lava, hav, ros Gold, guld, silveroch brons.

  Alternativ för färg och tjocklek för en penna i penngalleriet i Office på fliken Rita
 3. Det finns också en penna-struktur:

  När du ritar med Penn texturen medan du använder en digital penna kan du luta pennan för att få en "skuggning"-effekt precis som när du får en penna.

  Du kan rita med tre olika texturer i pennan teckningar: en penna, en penna eller överstryknings penna
 4. Börja skriva eller rita på pekskärmen.

  När du har ritat en pennan tecknings form fungerar den som en figur som du använder för att arbeta med i Office. Du kan markera formen och flytta eller kopiera den, ändra dess färg, rotera positionen och så vidare.

 5. Om du vill stoppa pennan teckningar och markera anteckningarna, antingen för att ändra eller flytta dem, väljer du Rita på fliken Rita . Med knappen Rita kan du växla mellan läget för pennan teckningar och läget normal markering.

Konvertera pennan teckningar till text eller figurer

Word eller Excel: Mer information finns i konvertera pennan teckningar till former i Office

PowerPoint: Mer information finns i konvertera pennan teckningar till text eller figurer i PowerPoint för Office 365.

Fler funktioner

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Gå till Rita > Verktyg och tryck på Radergummi.

  (I PowerPoint för Office 365 kan du välja mellan olika storlekar på sudd. Word har tre alternativ för rader gummi. Tryck på nedåtpilen på knappen Radergummi och välj det raderingsverktyg du vill använda.)

  PowerPoint för Office 2019 har fyra rader för digitala pennan teckningar.
 2. Dra radergummit med pennan eller fingret över pennanteckningen du vill ta bort.

  Med Segmentradering i PowerPoint kan du trycka på ett segment av pennanteckningarna eller dra över det för att ta bort det (snarare än att noggrant behöva sudda bort hela segmentet). Du kan enkelt radera flera segment samtidigt genom att dra över dem.

Vissa aktiva pennor, till exempel Surface-pennan har ett radergummi som du också kan använda till att ta bort digitala pennanteckningar.

Alla program innehåller ett rit verktyg Med knappen Rita kan du växla mellan läget för pennan teckningar och läget normal markering. på fliken Rita i menyfliksområdet för att växla mellan pennan tecknings läge och markerings läge.

PowerPoint och Excel har också ett markeringsverktyg för pennanteckningar, Lassomarkering, Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. särskilt för att markera objekt som har ritats med penna. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt och du bara vill markera ett pennobjekt.

Gäller endast för PowerPoint och Excel:

Om du vill markera en del av en ritning eller ord skapade med penna använder du verktyget Lassomarkering. (Det här verktyget kan inte markera objekt som inte har skapats med – det vill säga former, bilder, osv.)

 1. Under rita > verktyg i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. .

 2. Rita med pennan eller fingret en cirkel runt den del av ritningen eller de ord som du vill markera. Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas runt markeringen och när du är klar markeras det område du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, ändra dess färg och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

I både Excel och PowerPoint kan du markera ett område med en digitalpenna, och du behöver inte ens trycka på markeringsverktyget i menyfliksområdet. Använd knappen på digitalpennan och lassomarkera utan att använda menyfliksområdet. Sedan kan du använda pennan till att flytta, ändra storlek på eller rotera pennanteckningsobjektet.

Surface-penna, med information om radergummi, tips och högerklicksknappen

 1. På menyn Arkiv väljer du Alternativ och sedan Avancerat.

 2. I avsnittet Penna markerar du rutan bredvid Använd pennan till att markera och interagera med innehåll som standard.

Den här inställningen gäller endast för den app där du gör det, till exempel att automatisk inmatning är aktiverat i Visio och inaktiverat i Word.

Funktionsnamn

Beskrivning

Mer information

Pennanteckningsredigering

Använda pekgester eller en digital penna med Windows digitala pennanteckningar för att redigera dokument

Word-logotyp

Redigera ett dokument med naturliga rörelser

Pennan teckning till text eller figur

Konvertera en pennan teckning till vanlig text eller en vanlig Office grafik form

PowerPoint-logotypen

Konvertera pennan teckningar till figurer eller text

Pennanteckning till form

Konvertera en pennan teckning till en vanlig Office grafik form

Word-logotyp     Excel-logotyp   Visio-logotyp

Konvertera pennanteckningar till former

Pennanteckning till matematik

Använd pekgester eller en digital penna till att skriva en komplex matematisk ekvation och konvertera den till text

Word-logotyp   Excel-logotyp PowerPoint-logotypen

Skriva, infoga eller ändra en ekvation

Uppspelning av pennanteckning

Spela upp en rad pennåtgärder på en presentationsbild

Word-logotyp   PowerPoint-logotypen   Excel-logotyp

Spela upp dina pennstreck i Office

Linjal

Rita raka linjer i pennanteckningar eller justera en uppsättning objekt

PowerPoint-logotypen

Rita räta linjer eller justera objekt med hjälp av linjalen

Rita med pennan teckning i en antecknings bok

Handskrivna anteckningar och rita eller skissa bilder

Ikon för OneNote för Windows 10 OneNote för Windows 10: skriva anteckningar och rita i OneNote

OneNote OneNote 2016, 2013, 2010 eller 2007: Rita och skissa anteckningar på en sida

OneNote för Mac-ikon OneNote för Mac: Rita och kommentera med pennan teckning

OneNote på webben: Rita och skissa anteckningar på en sida

Språkstöd

Se vilka språk som stöds av pennan tecknings redigerare (i Word ) och konverteraren för bläck till text (i PowerPoint )

Språk som stöds för konvertering av pennan teckningar till text

Rita med pekskärm.

Om enheten är pekskärm aktive ras fliken Rita automatiskt. Annars aktiverar du funktionen genom att väljaalternativ för > > Anpassa menyfliksområdet > Rita.

Skriva, rita eller markera text

Den nya Penn uppsättningen är anpassningsbar och portabel. Du definierar vilka pennor du vill ha och sedan är de tillgängliga i Word, Excel och PowerPoint.

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på en penna för att markera den.

  Pennor och överstryknings penna på fliken rita i Office 2019

  I Word måste du vara i Utskriftslayout för att kunna rita med pennan teckningar. Om fliken Rita är nedtonad så att du inte kan välja en penna går du till fliken Visa och väljer Utskriftslayout.

 2. Tryck igen för att öppna menyn med alternativ för Tjocklek och Färg för pennan. Välj önskad storlek och färg.

  • Det finns fem tjockleksinställningar för pennor från 0,25 mm till 3,5 mm. Markera en tjocklek eller klicka på plus och minus för att göra pennan tjockare eller smalare.

  • Det finns 16 färger på menyn och fler blir tillgängliga när du trycker på Fler färger.

  Alternativ för färg och tjocklek för en penna i penngalleriet i Office på fliken Rita
 3. Det finns också en penna-struktur:

  När du ritar med Penn texturen medan du använder en digital penna kan du luta pennan för att få en "skuggning"-effekt precis som när du får en penna.

  Du kan rita med tre olika texturer i pennan teckningar: en penna, en penna eller överstryknings penna
 4. Börja skriva eller rita på pekskärmen.

  När du har ritat en pennan tecknings form fungerar den som en figur som du använder för att arbeta med i Office. Du kan markera formen och flytta eller kopiera den, ändra dess färg, rotera positionen och så vidare.

 5. Om du vill avbryta pennanteckningar och markera dina anteckningar, för att ändra eller flytta dem, väljer du Markera Knappen Markera på fliken Ritverktyg i PowerPoint på fliken Rita.

Konvertera pennan teckningar till text eller figurer

Se konvertera pennan teckningar till text eller figurer i PowerPoint för Office 365.

Fler funktioner

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Gå till Rita > Verktyg och tryck på Radergummi.

  (I PowerPoint för Office 365 kan du välja mellan fyra rader. Tryck på nedåtpilen på knappen Radergummi och välj det raderingsverktyg du vill använda.)

  PowerPoint för Office 2019 har fyra rader för digitala pennan teckningar.
 2. Dra radergummit med pennan eller fingret över pennanteckningen du vill ta bort.

  Med Segmentradering i PowerPoint kan du trycka på ett segment av pennanteckningarna eller dra över det för att ta bort det (snarare än att noggrant behöva sudda bort hela segmentet). Du kan enkelt radera flera segment samtidigt genom att dra över dem.

Vissa aktiva pennor, till exempel Surface-pennan har ett radergummi som du också kan använda till att ta bort digitala pennanteckningar.

När du har ritat med pennan teckningar kan du använda Avbryt pennan teckning Med knappen Avbryt pennan teckning ändras mus pekaren tillbaka till ett vanligt markerings verktyg. på fliken Rita för att ändra mus pekaren till ett standard markerings verktyg Knappen Markera på fliken Ritverktyg i PowerPoint . Med markerings verktyget kan du välja både digitala pennan teckningar och andra typer av objekt.

PowerPoint och Excel har också ett pennan tecknings verktyg, Lassomarkering, Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. specifikt för markering av objekt som har ritats med pennan teckningar. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt och du bara vill markera ett pennobjekt.

Gäller endast för PowerPoint och Excel:

Om du vill markera en del av en ritning eller ord skapade med penna använder du verktyget Lassomarkering. (Det här verktyget kan inte markera objekt som inte har skapats med – det vill säga former, bilder, osv.)

 1. Under Rita > Verktyg i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. .

 2. Rita med pennan eller fingret en cirkel runt den del av ritningen eller de ord som du vill markera. Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas runt markeringen och när du är klar markeras det område du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, ändra dess färg och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

I både Excel och PowerPoint kan du markera ett område med en digitalpenna, och du behöver inte ens trycka på markeringsverktyget i menyfliksområdet. Använd knappen på digitalpennan och lassomarkera utan att använda menyfliksområdet. Sedan kan du använda pennan till att flytta, ändra storlek på eller rotera pennanteckningsobjektet.

Surface-penna, med information om radergummi, tips och högerklicksknappen

 1. Välj alternativ för fil > > Avancerat.

 2. I avsnittet Penna markerar du rutan bredvid Använd pennan till att markera och interagera med innehåll som standard.

Den här inställningen gäller endast för den app där du gör det. Du kan till exempel ha automatisk inmatning aktiverat i Visio och inaktiverat i Word.

Funktionsnamn

Beskrivning

Mer information

Pennanteckningsredigering

Använda pekgester eller en digital penna med Windows digitala pennanteckningar för att redigera dokument

Word-logotyp

Redigera ett dokument med naturliga rörelser

Pennanteckning till form

Konvertera en pennan teckning till en vanlig Office grafik form

Word-logotyp PowerPoint-logotypen     Excel-logotyp   Visio-logotyp

Konvertera pennanteckningar till former

Pennanteckning till matematik

Använd pekgester eller en digital penna till att skriva en komplex matematisk ekvation och konvertera den till text

Word-logotyp   PowerPoint-logotypen Excel-logotyp

Skriva, infoga eller ändra en ekvation

Linjal

Rita raka linjer i pennanteckningar eller justera en uppsättning objekt

PowerPoint-logotypen

Rita räta linjer eller justera objekt med hjälp av linjalen

Hitta ritverktygen

Gå till fliken Granska och välj Börja pennanteckning för att visa flikarna Pennverktyg och Pennor.

Visar knappen Börja pennanteckning på fliken Granska i Office

Skriv eller rita

 1. Välj Penna under Pennverktyg > Pennor.

  Visar knappen Penna i Pennverktyg i Office

 2. Om du vill ändra pennfärg och tjocklek pekar du på den färg och bredd du vill använda (0,35–0,5 mm).

  Visar formatalternativ för Penna i Office

 3. Börja skriva eller rita på pekskärmen.

  Visar ett exempel på pennanteckningar i ett Word-dokument

Markera text

 1. Klicka på Överstrykningspenna på fliken Pennor under Ritverktyg och välj en överstrykningsfärg.

  Visar knappen Överstrykningspenna i Pennverktyg

 2. Peka och dra med pennan eller fingret över den text du vill markera.

  Du kan markera text i Excel, Word, och Outlook men PowerPoint stöder inte markering av text.

Ta bort hela, skrivna ord eller pennanteckningar

 1. Klicka på pilen under Radergummi på fliken Pennor under Ritverktyg och välj storlek på radergummit.

  Visar knappen Radergummi i Pennverktyg i Office

 2. Använd pennan eller fingret och markera ordet eller pennanteckningen som du vill radera.

Rita i OneNote

Om du använder OneNote och vill rita kan du läsa följande artiklar:

Ikon för OneNote för Windows 10 OneNote för Windows 10: skriva anteckningar och rita i OneNote 

OneNote OneNote: Rita och skissa anteckningar på en sida

OneNote på webben: Rita och skissa anteckningar på en sida

Extra funktioner i PowerPoint

Markera delar av en pennanteckning eller skrivna ord (endast PowerPoint)

Använd Lasso-verktyget för att markera delar av en ritning eller några skrivna ord. (Du kan inte använda lassoverktyget för att markera objekt som inte är pennobjekt (figurer, bilder o.s.v.).

 1. Klicka på Lassomarkering på fliken Pennor under Ritverktyg.

  Visar knappen Lassomarkering i Pennverktyg

 2. Rita en cirkel med pennan eller fingret runt den del av ritningen eller ordet som du vill markera. Ett svagt, streckat markeringsområde visas runtom, och när du är färdig är den del som du har omringat markerad.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

Ta bort delar av en pennanteckning eller delar av skrivna ord (endast PowerPoint)

 1. Klicka på pilen under Radergummi på fliken Pennor under Ritverktyg och välj storlek på radergummit.

  Visar knappen Radergummi i Pennverktyg i Office
 2. Använd pennan eller fingret och markera de delar av pennanteckningen eller texten som du vill radera.

Konvertera pennanteckningar till former (endast PowerPoint)

Du kan göra om pennanteckningar på en pekskärm till vanliga former.

 1. Välj Konvertera till figurer under Pennverktyg > Pennor.

  Visar knappen Konvertera till figurer i Pennverktyg

 2. Rita en form på bilden med en penna eller fingret som omvandlar PowerPoint automatiskt ritningen till den form som den liknar mest.

  Om du vill sluta omvandla figurer klickar du på Konvertera till former igen.

Vilka figurer kan omvandlas i PowerPoint?

När du skapar en pennanteckning kan PowerPoint omvandla den till den form som den liknar mest.

Pennanteckning

Motsvarande form

Rektangel

En rektangel som ritats med penna

Rektangel

En normal rektangel

Fyrkant

En pennanteckning av en fyrkant

Rektangel där alla sidor är lika

En normal fyrkant

Romb

En pennanteckning av en romb

Romb

En normal romb

Parallellogram

En pennanteckning av en parallellogram

Parallellogram

En normal parallellogram

Parallelltrapets

En pennanteckning av en parallelltrapets

Parallelltrapets

En normal parallelltrapets

Oregelbunden fyrsiding

En pennanteckning av en fyrsiding

Sluten frihandsfigur med fyra sidor

En normal fyrsiding

Regelbunden femhörning

En pennanteckning av en femhörning

Femhörning där alla sidor är lika

En normal femhörning

Regelbunden sexhörning

En pennanteckning av en sexhörning

Sexhörning där alla sidor är lika

En normal sexhörning

Ellips

En pennanteckning av en ellips

Ellips

En normal ellips

Cirkel

En pennanteckning av en cirkel

Ellips där formens höjd och bredd är lika

En normal cirkel

Enkelpil

En pennanteckning av en pil

Pil

En normal pil

Korspil

En pennanteckning av en dubbelpil

Dubbelpil

En normal dubbelpil

Pilar som kopplar ihop två former

En linje som kopplar ihop två former

Pilkopplingar

En koppling mellan två former

Rätvinklig triangel

En pennanteckning av en rätvinklig triangel

Triangel med rät vinkel

En normal rätvinklig triangel

Liksidig triangel

En pennanteckning av en liksidig triangel

Triangel där alla sidor är lika

En normal liksidig triangel

Likbent triangel

En pennanteckning av en likbent triangel

Triangel med två lika sidor

En normal likbent triangel

Oregelbunden triangel

En pennanteckning av en oliksidig triangel

Sluten frihandsform med tre sidor. En vanlig oliksidig triangel

Mer information om hur du använder Office med pekenheter från Windows hittar du här:

Skriva, rita eller markera text

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Mac är de här funktionerna endast tillgängliga i Office 365 och Office 2019 för Mac.

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på en penna för att markera den.

  Pennor och överstryknings penna på fliken rita i Office 365 för Mac
 2. Tryck igen för att öppna menyn med alternativ för Tjocklek och Färg för pennan. Välj önskad storlek och färg.

  • Det finns fem tjockleksinställningar för pennor från 0,25 mm till 3,5 mm. Välj en tjocklek för att göra pennan tjockare eller tunnare.

  • Det finns 16 färger på menyn och fler blir tillgängliga när du trycker på Fler färger.

  • Åtta effekter är också tillgängliga: regnbåge, galax, lava, hav, ros Gold, guld, silveroch brons. Alternativ för färg och tjocklek för en penna i penngalleriet i Office på fliken Rita

 3. Det finns också en penna-struktur:

  När du ritar med Penn texturen medan du använder en digital penna kan du luta pennan för att få en "skuggning"-effekt precis som när du får en penna.

  Office 365-prenumeranter kan rita i bläck med tre olika strukturer: en blyertspenna, penna eller överstrykningspenna
 4. När du har ritat en pennan tecknings form fungerar den som en figur som du använder för att arbeta med i Office. Du kan markera formen och flytta eller kopiera den, ändra dess färg, rotera positionen och så vidare.

 5. Om du vill stoppa pennan teckningar och markera anteckningarna, antingen för att ändra eller flytta dem, ångrar du markeringen på knappen Rita på fliken Rita .

Tryck ritning med en styr plattan

I stället för att rita pennan teckningar med musen kan du rita på en styr plattan med fingret. Se använda styr plattan för "touch"-ritning för mer information.

Radera pennanteckning

 1. Gå till Rita > Verktyg och tryck på Radergummi.  

  (I PowerPoint för Office 365 för Mac kan du välja mellan olika storlekar på sudd. Word har tre rader gummi alternativ (version 16,28 eller senare). Tryck på nedåtpilen på knappen Radergummi och välj det raderingsverktyg du vill använda.)

  I Mac är PowerPoint för Office 365 fyra rader för digitala pennan teckningar.
 2. Dra rader gummit med musen, pennan eller fingret över pennan teckningen du vill ta bort.

Ytterligare procedurer

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

PowerPoint och Excel har också ett pennan tecknings verktyg, Lassomarkering, Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. specifikt för markering av objekt som har ritats med pennan teckningar. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt och du bara vill markera ett pennobjekt.

Gäller endast för PowerPoint och Excel:

Om du vill markera en del av en ritning eller ord skapade med penna använder du verktyget Lassomarkering. (Det här verktyget kan inte markera objekt som inte har skapats med – det vill säga former, bilder, osv.)

 1. Under Rita > Verktyg i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Knappen Lassomarkering på fliken rita i Office. .

 2. Med musen, pennan eller fingret drar du en cirkel runt den del av ritningen eller det ord du vill markera. Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas runt markeringen och när du är klar markeras det område du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, ändra dess färg och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

 1. På menyn PowerPoint, Wordeller Excel väljer du inställningar > redigerings- och språk verktyg > Allmänt.

 2. I avsnittet penna avmarkerar du rutan bredvid Använd penna för att markera och interagera med innehåll som standard.

Den här inställningen gäller bara för det aktuella programmet. Du kan till exempel ha automatisk inmatning aktiverat i Excel och inaktiverat i Word.

Grundläggande pennverktyg

Word för iOS, Excel för iOS och PowerPoint för iOS innehåller grundläggande alternativ för pennan teckningar på fliken Rita : ett markerings verktyg, ett verktyg för Rita med penna, radera penndrag, pennor, flera bläck färger och alternativ för pennans tjocklek:

Grundläggande pennan tecknings verktyg på fliken Rita för Office iOS-appar

Ikonen för OneNote-iOS om du arbetar i OneNote på din iPad kan du läsa Skriv för hand, rita och skissa.

Rita eller skriva

Som standard är Rita med mus eller pekgester (eller "Pennanteckningsläge") aktiverat när du använder en mobil enhet. Tryck på fliken Rita , Välj en penna Penn väljaren på fliken rita i PowerPoint för iOS-enheter så kan du börja rita pennan teckningar på en bild.

Så här ändrar du inställningarna för en penna:

 1. Tryck igen för att öppna menyn med tjocklek och färg alternativ för pennan. Välj önskad storlek och färg:

  • Det finns fem tjockleksinställningar för pennor från 0,25 mm till 3,5 mm. Markera en tjocklek eller klicka på plus och minus för att göra pennan tjockare eller smalare.

  • Sexton heltäckande färger finns på menyn med mer tillgängligt när du trycker på fler pennan tecknings färger.

  • (Endast för Office 365-prenumeranter) Åtta effekter är också tillgängliga: regnbåge, galax, lava, hav, ros Gold, guld, silveroch brons.

  Färg och effekter för att rita med pennan teckningar i Office på iOS

  Nu finns det en penna-struktur:

  Rit galleriet i Office för iPad och iPhone innehåller en penna-struktur

  Apple Pencil är känslig för tryck, vilket gör att du kan variera linjetjockleken. Den är också känslig för lutningar, så du kan skapa skuggning, som du kan göra med en vinklad blyertspenna.

 2. Börja skriva eller rita på pekskärmen.

  När du har ritat en pennan tecknings form fungerar den som en figur som du använder för att arbeta med i Office. Du kan markera formen och flytta eller kopiera den, ändra dess färg, rotera positionen och så vidare.

 3. Om du vill stoppa pennan teckningar och markera anteckningarna, antingen för att ändra eller flytta dem, stänger du av Rita med pekskärm på fliken Rita . Om du stänger av den här funktionen kan du även göra oavsiktliga pennan teckningar när handen Vidrör skärmen.

Titta på en video översikt över pennan tecknings funktioner i iPhone och iPad:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

02:47

Markera

På en iOS-enhet aktiveras pennanteckningsläget när du har valt en penna eller överstrykningspenna på fliken Rita. Annars är markeringsläget aktiverat och du kan trycka för att markera ett objekt.

(Om du använder en Apple-penna på en iPad Pro-enhet kan du välja läget standard genom att gå till appinställningar.)

PowerPoint och Excel har ett markeringsverktyg för pennanteckningar, Lassomarkering, Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile särskilt för att markera objekt som har ritats med penna. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt på en bild och bara vill markera ett pennobjekt.

Om du vill en del av en ritning eller ord skapade med penna i PowerPoint eller Excel använder du verktyget Lassomarkering:

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile .

 2. Gör en cirkel med pennan eller fingret runt objektet du vill markera.

  Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas när du drar och när du är klar markeras den del som du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, kopiera det, ta bort det och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

Radera

 1. På fliken Rita trycker du på Radergummi.  

  Word har tre rader att välja bland – ett penndrag, ett litet rader gummi eller ett medie rader gummi. Tryck på nedpilen på knappen rader gummi för att välja det rader gummi du vill använda.

  PowerPoint har de tre suddare plus ett mer: med rader gummitkan du helt enkelt trycka på ett färgs par eller dra det till det (i stället för att behöva rensa bort hela segmentet). Du kan enkelt radera flera segment samtidigt genom att dra över dem.

 2. Dra radergummit över pennanteckningen du vill ta bort.

Byt verktyg med den nya Apple-pennan

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter.

Office för iOS stödjer den andra generationens Apple-penna och dess dubbel tryck-gest. Som standard växlar gesten dubbel knackning från det aktuella verktyget till rader gummit, men med Systeminställningar på enheten kan du välja ett annat beteende för denna gest. Den här funktionen är tillgänglig förOffice 365-prenumeranter i Word, Excel och PowerPoint på iPad version 2.22.19020201 och senare.

Inaktivera automatisk pennan teckning

 1. Öppna appen Inställningar från Start skärmen på din iOS-enhet.

 2. Bläddra igenom listan med appar längst ned på sidan Inställningar för att hitta Office-appen och tryck för att öppna dess inställningar.

 3. I appens inställningar på höger sida, längst ned under Rita och kommentera, kan du alltid rita med Apple blyertspennan.

I ett programs inställningar kan du aktivera automatisk pennan teckning eller inte.

Mer information finns i inaktivera automatisk pennan teckning på iOS.

Konvertera pennanteckningar till standardformer i PowerPoint

I PowerPoint kan du göra om pennanteckningar på en pekskärm till vanliga former.

 1. Kontrol lera att Rita med mus eller pekskärm Rita med mus eller pekgester är aktiverat.

 2. Tryck på pennan teckning till former Konvertera till form-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Rita en form med en penna eller fingret på bilden. När du är klar omvandlar PowerPoint automatiskt ritningen till den form som den liknar mest.

  Om du vill sluta omvandla former trycker du på Pennanteckning till form igen.

Grundläggande pennverktyg

Word för Android, Excel för Android och PowerPoint för Android har alla grundläggande pennalternativ på fliken Rita: ett markeringsverktyg, ett verktyg för rita med pekgester, radera penndrag, pennor, pennfärger och ett färghjul samt och tjockleksalternativ:

Grundläggande pennverktyg på fliken Rita i Office Mobile-appar

Rita eller skriva

Som standard är Rita med mus eller pekgester (eller "Pennanteckningsläge") aktiverat när du använder en mobil enhet. Tryck på fliken Rita , Välj en penna Pennväljaren på fliken Rita i PowerPoint för mobila enheter så kan du börja rita pennan teckningar på en bild.

Välj

På en Android-enhet aktiveras pennanteckningsläget när du har valt en penna eller överstrykningspenna på fliken Rita. Annars är markeringsläget aktiverat och du kan trycka för att markera ett objekt.

PowerPoint och Excel har en markeringsverktyg för pennanteckningar, Lassomarkering, Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile särskilt för att markera pennanteckningar. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt och du bara vill markera ett pennobjekt.

Om du vill en del av en ritning eller ord skapade med penna i PowerPoint eller Excel använder du verktyget Lassomarkering.

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile .

 2. Gör en cirkel med pennan eller fingret runt objektet du vill markera.

  Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas när du drar och när du är klar markeras den del som du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, kopiera det, ta bort det och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

Radera

 1. På fliken Rita trycker du på Radergummi.

  (I PowerPoint kan du välja mellan tre raderingsverktyg – Radera penndrag, Radera tunt eller Radera medel. Tryck på nedåtpilen på knappen Radergummi och välj det raderingsverktyg du vill använda.)

 2. Dra radergummit över pennanteckningen du vill ta bort.

Vissa aktiva pennor, till exempel Surface-pennan, har ett radergummi som du också kan använda till att radera digitala pennanteckningar utan att behöva välja ett radergummi i menyfliksområdet.

Konvertera pennanteckningar till standardformer i PowerPoint

I PowerPoint kan du göra om pennanteckningar på en pekskärm till vanliga former.

 1. Kontrol lera att Rita med mus eller pekskärm Rita med mus eller pekgester är aktiverat.

 2. Tryck på pennan teckning till former Konvertera till form-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Rita en form med en penna eller fingret på bilden. När du är klar omvandlar PowerPoint automatiskt ritningen till den form som den liknar mest.

  Om du vill sluta omvandla former trycker du på Pennanteckning till form igen.

Kommentera med pennan teckning när du visar en presentation

I PowerPoint kan du lägga till pennan teckningar i en bild medan du presenterar:

Pennan tecknings verktyg som är tillgängliga i bildspelsvyn.

Grundläggande pennverktyg

Word Mobile, Excel Mobile och PowerPoint Mobile innehåller grundläggande alternativ för pennan teckningar på fliken Rita : ett markerings verktyg, ett verktyg för Rita med penna, radera penndrag, pennor, flera bläck färger och alternativ för pennans tjocklek:

Grundläggande verktyg på fliken Rita i Office Mobile för Windows 10

Om du arbetar i OneNote för Windows 10 kan du läsa skriva anteckningar och rita i OneNote för Windows 10. Ikon för OneNote för Windows 10

Rita eller skriva

Rita med touch (pennanteckningsläget) är aktiverat som standard när du använder en mobil enhet. Tryck på fliken Rita , Välj en penna Penn väljaren på fliken Rita så kan du börja rita pennan teckningar på en bild.

Fliken rita i Word Mobile, Excel Mobile och PowerPoint Mobile för Windows 10 liknar den station ära versionen av varje app. Innan du kan använda ritnings funktionerna måste du uppdatera till den senaste versionen av Windows 10. För att göra detta väljer du Windows-knappen längst ned till vänster på skärmen och väljer Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update. Klicka på Sök efter uppdateringar för att få de senaste uppdateringarna.

Så här ändrar du inställningarna för en penna:

 1. Tryck igen för att öppna menyn med tjocklek och färg alternativ för pennan. Välj önskad storlek och färg:

  • Det finns fem tjockleksinställningar för pennor från 0,25 mm till 3,5 mm. Markera en tjocklek eller klicka på plus och minus för att göra pennan tjockare eller smalare.

  • Sexton heltäckande färger finns på menyn med mer tillgängligt när du trycker på fler pennan tecknings färger.

  • Åtta effekter är också tillgängliga: regnbåge, galax, lava, hav, ros Gold, guld, silveroch brons.

  Färg och effekter för att rita med pennan teckningar i Office på Windows Mobile
 2. Börja skriva eller rita på pekskärmen.

  När du har ritat en pennan tecknings form fungerar den som en figur som du använder för att arbeta med i Office. Du kan markera formen och flytta eller kopiera den, ändra dess färg, rotera positionen och så vidare.

 3. Om du vill stoppa pennan teckningar och markera anteckningarna, antingen för att ändra eller flytta dem, stänger du av Rita med pekskärm på fliken Rita . Om du stänger av den här funktionen kan du även göra oavsiktliga pennan teckningar när handen Vidrör skärmen.

Markera

Pennan tecknings läget är aktiverat när du har valt en penna eller överstryknings pennan på fliken Rita . Annars är markeringsläget aktiverat och du kan trycka för att markera ett objekt.

PowerPoint Mobile och Excel Mobile har också ett pennan tecknings verktyg, Lassomarkering, Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile , särskilt för markering av objekt som ritats med pennan teckningar. Det är mest användbart när du har en blandning av standard- och pennobjekt och du bara vill markera ett pennobjekt.

Markera en del av en ritning eller ord skrivna med pennanteckningar i PowerPoint eller Excel:

 1. På fliken Rita i menyfliksområdet trycker du på Lassomarkering Lassomarkering i Excel Mobile och PowerPoint Mobile .

 2. Gör en cirkel med pennan eller fingret runt objektet du vill markera.

  Ett nedtonat, streckat markeringsområde visas när du drar och när du är klar markeras den del som du har använt lasson på. Sedan kan du ändra objektet som du vill: flytta det, kopiera det, ta bort det och så vidare.

  Visar en del av en ritning som är markerad med lassoverktyget i PowerPoint

Radera

 1. På fliken Rita trycker du på Radergummi.

  (I PowerPoint kan du välja mellan tre raderingsverktyg – Radera penndrag, Radera tunt eller Radera medel. Tryck på nedåtpilen på knappen Radergummi och välj det raderingsverktyg du vill använda.)

 2. Dra radergummit över pennanteckningen du vill ta bort.

Konvertera pennanteckningar till standardformer i PowerPoint

I PowerPoint kan du göra om pennanteckningar på en pekskärm till vanliga former.

 1. Kontrol lera att Rita med mus eller pekskärm Rita med mus eller pekgester är aktiverat.

 2. Tryck på pennan teckning till former Konvertera till form-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Rita en form med en penna eller fingret på bilden. När du är klar omvandlar PowerPoint automatiskt ritningen till den form som den liknar mest.

  Om du vill sluta omvandla former trycker du på Pennanteckning till form igen.

Öppna fliken Rita på Windows 10 Mobile-telefoner

Så här visas fliken Rita i Word, Excel och PowerPoint på Windows 10 Mobile-telefoner.

 1. Välj knappen Mer Visar knappen Mer i Office Mobile nere till höger på skärmen.

 2. Välj fliken Rita.

  Visar fliken Rita i Office Mobile.

Se även

Språk som stöds för konvertering av pennan teckningar till text

Stänga av automatisk pennan teckning för Windows eller iOS

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×