Rita en form med något av verktygen Penna, Linje, Båge eller Frihandsfigur

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa dina egna former med formerna Rektangel, Ellips, Båge, Frihandsfigur eller Penna i Visio.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill kunna använda fyllningsfärger på din nya form måste du skapa en sluten form. Om du använder något av verktygen Rektangel eller Ellips får du automatiskt slutna former. Slutna former är som standard fyllda med en heltäckande färg.

En sluten rektangel och en öppen triangel

I det här exemplet är en stängd form av rektangeln eftersom den är fylld med en färg. Du kan se på triangeln inte stängs eftersom den inte är fylld med en färg och du kan se ritade bakgrunden genom formen.

Vad vill du göra?

Rita en rektangel eller en cirkel

Rita en egen form

Redigera en form

Skapa en ny originalform

Rita en rektangel eller en cirkel

 1. Klicka på pilen bredvid rektangel Verktyget Rektangel på fliken Start i gruppen Verktyg och gör sedan något av följande:

  Gruppen Verktyg på fliken Start

  • Om du vill rita en rektangel väljer du verktyget Rektangel.

  • Om du vill rita en cirkel eller en oval väljer du verktyget Ellips.

 2. Dra för att rita formen på ritningssidan.

 3. Klicka på verktyget pekare Pekarknappen om du vill återgå till normal redigering, i gruppen Verktyg.

Överst på sidan

Rita en egen form

 1. Klicka på pilen bredvid rektangel Verktyget Rektangel på fliken Start i gruppen Verktyg och gör sedan något av följande:

  Gruppen Verktyg på fliken Start

  • Om du vill rita en rak linje väljer du verktyget Linje.

  • Om du vill rita en oregelbunden form väljer du verktyget Frihandsfigur.

  • Om du vill rita en svängd linje väljer du verktyget Båge.

 2. Peka där du vill att det första segmentet ska börja och dra sedan tills det har den storlek du vill ha.

  • När du ritar segmentet visas formen formhörn Ett formhörn .

 3. Peka på formhörnet på det första segmentet och dra om du vill rita det andra segmentet.

 4. Om du vill rita ytterligare segment pekar du på formhörnet längst ut på det sista segmentet och drar så att nästa segment skapas.

  Obs!: Om du ångrar ett segment trycker du CTRL+Z. Segment tas bort i motsatt ordning som de ritades.

 5. Om du vill stänga formen drar du ändpunkten på det senast skapade segmentet över formhörnet i början av det första segmentet. Formen blir täckande vilket anger att det är en sluten form.

 6. Om du vill återgå till normal redigering på fliken Start i gruppen Verktyg klickar du på pekaren verktyget Pekarknappen .

Överst på sidan

Redigera en form

De flesta former i Visio kan du redigera för att lägga till, ta bort och omforma segment i formen.

Ta bort ett segment från en form

 1. Klicka på pilen bredvid rektangel Verktyget Rektangel på fliken Start i gruppen Verktyg och sedan på penna verktyget Pennverktyget .

  Gruppen Verktyg på fliken Start

 2. Markera den form som du vill ta bort ett segment från topp- Ett formhörn som du vill ta bort och trycker sedan på tangenten DELETE.

Lägg till ett segment till en form

 1. Klicka på pilen bredvid rektangel Verktyget Rektangel på fliken Start i gruppen Verktyg och sedan på penna verktyget Pennverktyget .

  Gruppen Verktyg på fliken Start

 2. Markera formen som du vill lägga till ett segment till, peka där du vill lägga till segmentet och håll ner CTRL samtidigt som du klickar.

  Nu visas ett nytt formhörn där du klickade på formen och ett nytt segment skapas.

Ändra form på en form

 1. Klicka på pilen bredvid rektangel Verktyget Rektangel på fliken Start i gruppen Verktyg och sedan på penna verktyget Pennverktyget .

  Gruppen Verktyg på fliken Start

 2. Markera formen och klicka på formhörnet Ett formhörn som du vill flytta Dra formhörnet till en ny position.

Överst på sidan

Skapa en ny originalform

Om du gör din egen till en originalform kan du återanvända den i andra ritningar. Så här gör du en egen form till en originalform:

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och välj sedan en anpassad stencil eller skapa en ny anpassad stencil genom att välja Ny stencil (Am enheter) eller Ny stencil (metrisk).

 2. Markera sedan din egen form på ritningssidan och dra den till den nya stencilen i fönstret Former.

 3. Om du vill byta namn på din nya originalform högerklickar du på formen och väljer Byt namn på original. Ange sedan originalformens nya namn.

 4. Klicka på Spara i fönstret Former på den anpassade stencilen för att spara ändringarna på den anpassade stencilen med den nya originalformen.

Mer information om hur du skapar en ny originalform finns i Skapa en form eller Redigera en originalform.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×