Ringa och ta emot röstsamtal

I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda Microsoft Office Communicator 2007 R2 för att ringa och ta emot röstsamtal.

Vad vill du göra?Ringa ett samtal

Ringa ett samtal med en enda musklickning

Ringa en kontakt på ett alternativt nummer

Ange ett nytt nummer som ska ringas upp

Ringa ett konferenssamtal

Lägga till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

Ansluta direkt till en kontakts telefonsvarare

Ta emot ett samtal

Omdirigera ett samtal till ett annat nummer eller till telefonsvararen

Svara med ett snabbmeddelande

Ställa in din status till Stör ej när du får ett samtal

Avvisa ett samtal

Ringa ett samtal med en enda musklickning

Alla kontakter i kontaktlistan har ett standardnummer som du kan ringa genom att klicka på knappen Ring upp till höger om kontakten. Vilket som är standardnummer för kontakten avgörs på ett av två sätt:

 • Om du har ringt kontakten förut är standardnumret det nummer du senast använt.

 • Om du inte har ringt kontakten förut bestäms standardnumret av ditt företags telefonkonfiguration. Oftast är standardinställningen antingen en kontakts nummer, eller ett Communicator-samtal (VoIP-samtal).

Så här ringer du ett samtal med en enda musklickning

 • Klicka på knappen Ring upp till höger om namnet på den kontakt som du vill ringa upp i kontaktlistan. Om du vill veta vilket som är standardnumret kan du peka på knappen Ring upp och vänta tills knappbeskrivningen visas.

Överst på sidan

Ringa en kontakt på ett alternativt nummer

Communicator-användare kan lägga till alternativa telefonnummer och ge andra den åtkomstnivå, Grupp eller Personlig, som krävs för att kunna se dessa nummer.

Ringa till ett alternativt nummer eller en alternativ enhet

 1. Klicka på pilknappen Ring upp till höger om namnet på den kontakt som du vill ringa upp i kontaktlistan.

 2. Klicka på det namn eller nummer du vill använda, eller ange ett nytt nummer.

Överst på sidan

Ange ett nytt nummer som ska ringas upp

Förutom att ringa upp med en klickning eller pilen vid knappen Ring upp kan du ange det nummer du vill ringa till i sökrutan.

Så här ringer du upp ett nytt nummer

 1. Ange det telefonnummer du vill ringa till i sökrutan i huvudfönstret i Office Communicator. Riktlinjer om vilket format som ska användas för nya telefonnummer finns i Redigera telefonnummer.

 2. Klicka på knappen Ring upp i rutan Sökresultat till höger om telefonnumret du angett.

Överst på sidan

Ringa ett konferenssamtal

Det går att använda Communicator för att ringa konferenssamtal utan att ha en leverantör av telefonkonferenstjänster.

 1. Håll ned CTRL och välj sedan de kontakter i kontaktlistan som du vill bjuda in till ett röstsamtal.

 2. När du kommer till den sista kontakten som du vill bjuda in till samtalet, högerklickar du på kontakten, klickar på Starta ett konferenssamtal och markerar sedan det nummer som du vill börja konferenssamtalet med. När du markerar numret eller enheten som du vill inleda konferensen med, startar samtalet och deltagarna bjuds in. Nu öppnas fönstret Konversation där du är ledare för konferensen. Statusen för alla konferensdeltagare visas.

Överst på sidan

Lägga till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

Så här lägger du till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

 1. Klicka på pilknappen Ring upp till höger om namnet på den kontakt som du vill ringa upp i kontaktlistan.

 2. Ange ämne i rutan Konversationsämne.

 3. Om du vill markera samtalet som viktigt klickar du på knappen Hög prioritet till höger om konversationsämnet.

Så här lägger du till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett pågående samtal

 • Klicka på pilen Visa fler alternativ till höger om knappen Skicka en fil i Konversationsfönstret och sedan antingen på Ändra konversationsämne eller Hög prioritet.

Ansluta direkt till en kontakts telefonsvarare

I Communicator 2007 R2 kan du ansluta direkt till kontakts telefonsvarare utan att ringa kontakten först. Både du och kontakten måste ha Office Communicator 2007 R2.

Så här ansluter du direkt till en kontakts telefonsvarare

 1. Klicka på pilknappen Ring upp till höger om namnet på den kontakt som du vill ringa upp i kontaktlistan.

 2. Klicka på Telefonsvarare.

Överst på sidan

Ta emot ett samtal

 • Om du vill svara på ett inkommande samtal klickar du på kontaktens namn i den samtalsavisering som visas i skärmens nedre högra hörn.

Överst på sidan

Omdirigera ett samtal till ett annat nummer eller till telefonsvararen

 • Om du vill omdirigera ett samtal klickar du på pilen Omdirigera i samtalsaviseringen och väljer ett alternativt nummer eller Telefonsvarare.

Överst på sidan

Svara med ett snabbmeddelande

Ibland passar det inte att svara på ett röstsamtal, även om du vill tala med den som ringer. Du kanske är mitt i ett möte som inte var planerat eller i ett viktigt samtal med någon på kontoret. I sådana fall kan du svara den som ringer med ett snabbmeddelande, kanske för att säga att du ringer upp senare eller att du är tillgänglig senare på dagen.

 • Om du vill svara på ett röstsamtal med ett snabbmeddelande klickar du på pilen Omdirigera, klickar på Svara med snabbmeddelande, skriver meddelandet och klickar på knappen Skicka eller trycker på RETUR.

Överst på sidan

Ställa in din status till Stör ej när du får ett samtal

Ibland kan din status visa att du är tillgänglig trots att du är upptagen. Du kanske deltar i ett möte som inte är schemalagt eller har en viktig konversation med en medarbetare. I sådana fall, när du inte vill bli störd, kan du ställa in din status till Stör ej när du får ett samtalsmeddelande.

 • Klicka på pilen Omdirigera i samtalsaviseringen och sedan på Ange inställningen Stör ej. Din nya närvarostatus varar till dess nästa timme börjar.

Överst på sidan

Avvisa ett samtal

 • Om du vill avvisa ett röstsamtal klickar du på knappen Stäng i samtalsaviseringen. Om telefonsvararen är aktiverad omdirigeras samtalet dit.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×