Rikta innehåll till specifika målgrupper

Rikta innehåll till specifika målgrupper

List- eller dokumentbiblioteksobjekt i SharePoint kan riktas så att de bara visas för användare som är medlemmar i en vissa grupp eller målgrupp. En målgrupp kan identifieras med hjälp av grupper, distributionslistor eller säkerhetsgrupper i SharePoint, eller genom att använda ett regelbaserat system för att skapa en global målgrupp.

Uppdaterat den 3 januari 2017 tack vare feedback från kunder.

Översikt

Genom att använda målgrupper kan du visa innehåll som list- eller biblioteksobjekt, navigeringslänkar och annat innehåll för specifika grupper. Det här är användbart när du vill presentera information som bara är relevant för vissa grupper. Du kan till exempel lägga till innehåll i ett dokumentbibliotek som bara är synligt för den juridiska avdelningen.

Alla objekt i en lista eller ett bibliotek i SharePoint kan riktas till specifika målgrupper. Det kan du göra med webbdelen Innehållsfråga. Andra typer av webbdelar och deras innehåll kan också riktas till målgrupper.

Dessutom kan du rikta webbplatsnavigeringslänkar till målgrupper. Genom att rikta länkarna förenklas användarnas upplevelse, eftersom de bara ser de navigeringslänkar som är relevanta för dem.

Du kan identifiera en målgrupp genom att använda ett eller flera av följande alternativ:

 • SharePoint-grupper

 • Distributionslistor

 • Säkerhetsgrupper

 • Globala målgrupper

  Globala målgrupper är regelbaserade målgrupper som underhålls av SharePoint-administratörer.

Alla med minst behörigheten Deltagare kan ange en målgrupp, så länge namnet på målgruppen är känt. Du kan söka efter en målgrupp efter dess namn, alias eller beskrivning genom att klicka på Bläddra ingen i listan Målgrupper.

Överst på sidan

Rikta list- eller biblioteksobjekt till en målgrupp

Följande procedur visar ett exempel på hur du riktar alla objekt i en viss lista är listtypen är ett dokumentbibliotek. Med webbdelen Innehållsfråga kan du även visa alla objekten från en webbplats och dess underwebbplatser eller visa objekt från alla webbplatser i en webbplatssamling. Du kan sedan skapa en fråga som innehåller målgruppsanpassningen som du anger för objekten på webbplatserna eller i webbplatssamlingen.

För att rikta objekt från en lista eller ett bibliotek till en vissa målgrupp måste du utföra tre steg:

Steg 1: Aktivera målgruppsanpassning för listan eller biblioteket

När du aktiverar målgruppsanpassning för en lista eller ett bibliotek kan du rikta varje objekt i listan eller biblioteket till en målgrupp.

Obs!: Om SharePoint-listan eller -biblioteket redan har aktiverats för målgruppsanpassning visas kolumnen Målgrupper.

 1. Klicka på listan eller biblioteket som innehåller det objekt du vill rikta.

 2. För SharePoint Online klickar du på Inställningar och på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat eller Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

  För SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007, i verktygsfältet för listor eller bibliotek, klickar du på Inställningar och klickar sedan på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

  Listinställningar i menyfliksområdet eller Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet

 3. Under Allmänna inställningar klickar du på Inställningar för målgruppsanpassning.

  Målgruppsinställningar under Allmänt på sidan för inställningar i biblioteket eller listan
 4. Markera kryssrutan Aktivera målgruppsanpassning.

  Kryssrutan Aktivera målgruppsanpassning

Steg 2: Ange målgruppen för objekten

När du har aktiverat målgruppsanpassning för listan eller biblioteket kan du ange enskilda objekt i listan eller biblioteket så att de visas för en eller flera målgrupper.

 1. För SharePoint Online klickar du till vänster om objektet du vill ändra målgrupper för, klicka på ikonen Knappen Information eller Öppna informationsfönstret för informationen och klicka sedan på Redigera alla efter egenskaper.

  För SharePoint 2016, 2013, 2010 och 2007 klickar du på pilen eller punkterna (...) bredvid namnet på ett objekt i listan eller biblioteket och klickar sedan på Redigera egenskaper eller Egenskaper. I vissa versioner av SharePoint kanske du måste klicka på flera uppsättningar med punkter (...).

 2. Lägg till en eller flera målgrupper i listan Målgrupper.

  Dokumentegenskaper med målgrupp ifylld

  Obs!: Om godkännande av innehåll eller arbetsflöde har aktiverats för listan eller biblioteket kanske objektet måste gå igenom godkännandeprocessen.

 3. Klicka på Spara.

Steg 3: Visa objektet i en webbdel för SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007

Om du vill visa en lista eller ett bibliotek i SharePoint för en viss målgrupp kan du använda webbdelen Innehållsfråga. Med webbdelen Innehållsfråga kan du skapa en fråga som kan filtrera list- eller biblioteksobjekt.

Obs!: För SharePoint Online kanske webbdelar inte visas.

Det här exemplet visar hur du visar alla objekt från en viss lista för en målgrupp. Listtypen är dokumentbibliotek.

 1. På sidan där du vill visa objektet klickar du på Bild av knapp eller Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Redigera sida.

 2. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på fliken Infoga. Klicka sedan på Webbdel

  Infoga webbdel

  I SharePoint 2007 klickar du på Lägg till en webbdel och under Standard klickar du på Webbdelen Innehållsfråga.

  Under Samlat innehåll klickar du på Innehållsfråga.

  Lägga till en webbdel för innehållsfråga

  Obs!: Om Innehållsfråga inte finns kontaktar du SharePoint-administratören.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på nedpilen Nedpil för webbdelens redigering till höger om webbdelen och klickar sedan på Redigera webbdel på menyn.

  I SharePoint 2007 klickar du på Redigera och sedan på Ändra delad webbdel för att öppna åtgärdsfönster för webbdelen.

  Menyn Webbdel med valet Redigera webbdel
 5. Under Fråga i verktygsfönstret gör du följande

  Egenskapslista för Webbdel för innehållsfråga med tre bildtexter
  1. Klicka på Visa objekt från följande lista och ange listans plats.

   Obs!: I det här exemplet anger vi en viss lista. Du kan bredda omfattningen så att objekt i listor tas med från fler än en webbplats genom att klicka på något av de andra alternativen.

  2. Under den nödvändiga listtypen väljer du den typ av lista som objektet är medlem i. I det här exemplet klickar du på Dokumentbibliotek. Det är bara objekt i listtypen du väljer som bearbetas av frågan.

  3. Under Anpassa för målgrupp gör du följande.

   Om du vill

   Gör följande

   Visa listobjekten för målgruppen du har angett i steg 2: Ange målgruppen för objekten, när den aktuella användaren är medlem i målgruppen.

   Markera kryssrutan Använd målgruppsfiltrering. Det här krävs för att frågan ska fungera korrekt.

   Visa även objekten i listan som inte har en angiven målgrupp. De här objekten visas för alla.

   Markera kryssrutan Inkludera objekt som inte är anpassade för målgrupp. Det här är valfritt.

   När sidan återges visas innehållet i webbdelen bara för aktuella användare som är medlem i de målgrupper du har angett.

Överst på sidan

Rikta en webbdel till en målgrupp

SharePoint-webbdelar kan riktas så att de bara visas för personer som är medlemmar i en viss grupp eller målgrupp. På så sätt kan du skapa anpassade sidor för specifika grupper.

Obs!: Som med alla webbdelar har webbdelen Innehållsfråga listan Målgrupper i avsnittet Avancerat i verktygsfönstret. Den här inställningar bestämmer om själva webbdelen visas för den aktuella användaren. Om inte så gäller inga av de andra inställningarna.

En målgrupp kan identifieras med hjälp av en grupp, distributionslista eller säkerhetsgrupp i SharePoint, eller med en global målgrupp.

 1. På sidan där du vill visa objektet klickar du på Bild av knapp eller Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Redigera sida.

 2. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på nedpilen, Nedpil för webbdelens redigering till höger om webbdelen. Klicka sedan på Redigera webbdel.

  Menyn Webbdel med valet Redigera webbdel

  I SharePoint 2007 klickar du på Redigera och sedan på Ändra delad webbdel för att öppna åtgärdsfönster för webbdelen.

 3. Under Avancerat lägger du till en eller flera målgruppsnamn i listan Målgrupper.

  Avsnitt med avancerade webbdelsegenskaper med Målpublik markerat

När sidan återges visas webbdelen bara för personer som är medlemmar i de målgrupper du har angett.

Överst på sidan

Rikta en navigeringslänk till en målgrupp

En navigeringslänk på en SharePoint-server kan riktas så att den bara visas för personer som är medlem i en viss grupp eller målgrupp. Du måste ha minst designbehörighet för att kunna ändra inställningarna för webbplatsnavigering.

 1. På sidan där du vill visa objektet klickar du på Bild av knapp eller Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. . Klicka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Navigering under Utseende eller klicka på Ändra navigering.

 2. På sidan Inställningar för webbplatsnavigering under Strukturell navigering: Redigering och sortering klickar du på Lägg till länk.

  Under strukturell navigering i navigeringsinställningarna med Lägg till länk markerat
 3. I dialogrutan Navigeringslänk anger du Rubrik och URL för länken och lägger sedan till ett eller flera målgruppsnamn i listan Målgrupper.

  Egenskaper för navigeringslänk med OK markerat.

  För URL kan du kopiera in en i Urklipp genom att högerklicka på länken och sedan klicka på Kopiera genväg. Om det alternativet inte visas i webbläsaren går du till den sidan du vill länka till och kopierar adressfältet.

När sidan återges visas navigeringslänken bara för personer som är medlem i de målgrupper du har angett.

Startskärm med målgruppsinriktad länk, webbdel och dokument
Målgruppen ser dessa ytterligare objekt: 1. Riktade dokument. 2. Webbdelen Riktad nyhetsfeed. 3. Riktad länk.
Startsida med målgruppsobjekt så som de visas för icke-inriktade målgrupper
Användare som inte tillhör målgruppen ser bara det som inte har riktats.

Överst på sidan

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×