Resurser för utbildning i Access-formulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formulär är viktiga objekt i en databas och fungera som windows som kan se och komma dina data. Om du har funderat över att få en heltäckande förstå om grunderna i Microsoft Access-formulär, som vilka typer av formulär som finns, hur du skapar, anpassa och hantera dem, ger den här artikeln avrunda av resurser som kan hjälpa dig att förstå den här bilden.

I den här artikeln

Översikt

Typer av formulär

Fler sätt att skapa ett formulär

Använda olika vyer för formulär

Göra mer med formulär

Arbeta med formulär i en Webbdatabas

Gå vidare

Översikt

Ett formulär är ett databasobjekt som du kan använda för att skapa ett användargränssnitt där användare kan lägga till och redigera dina data. Formulär innehåller ofta kontroller som utför olika uppgifter. Om du kan skapa en databas utan att använda formulär genom att helt enkelt redigera data i tabellen föredrar de flesta användarna att använda formulär för att visa, ange och redigera data i tabeller. Formulär kan du styra hur andra användare kan interagera med data i databasen. Du kan till exempel skapa ett formulär som visar vissa fält och gör att endast vissa åtgärder som ska utföras. Detta hjälper dig att skydda data och minska eventuella fel i datainmatningen. Den här artikeln finns en avrunda.uppåt av resurser från grunderna i Access-formulär till hur du skapar och anpassar formulär.

Ett bra sätt att förstå roll och funktion av formulär i Microsoft Access-databasen är att börja med en översikt över de olika delarna av en databas och rollen som formulär i en databas du veta mer, starta från en vy över Grundläggande om databaser...

Nästa, vi fokusera på formulär med Introduktion till formulär.

Innan du skapar ett formulär kan du ta en närmare titt på kontroller, utmärkande för de flesta formulär. Kontroller Tillåt användare att registrera, redigera och visa data från databasen. Kan vara bra att veta om de olika typerna av kontroller som finns tillgängliga i Access när du anpassar formulär. Mer information om kontroller finns i Introduktion till kontroller.

Typer av formulär

Access finns det flera sätt att skapa formulär beroende på vilken typ av formulär du vill skapa. Lär dig mer om några vanliga typer av formulär och hur du skapar dem:

Vilken typ av formulär behöver du hjälp?

Läs mer

Detaljformulär: ett tomt Access-formulär som visar information om en post i taget.

Introduktion till formulär

Formulär för flera objekt: kallas även ett kontinuerligt formulär visar information från mer än en post i taget. Ser ut som ett datablad men får du mer kontroll över exempelvis text formatering, lägga till grafik, knappar och andra kontroller

Skapa ett formulär med verktyget Flera objekt (På Engelska)

Delat formulär: Samtidigt visar data i formulär och datablad. Användbart när du behöver visa stora mängder data men behöver bara ändra en post i taget.

Skapa ett delat formulär

Navigeringsformulär: Ett formulär som innehåller en navigeringskontroll. Navigering formulär är särskilt viktiga för att navigera i databasen om ditt innehåller publicera databasen på webben, eftersom Access navigeringsfönstret inte är tillgänglig i en webbläsare

Skapa ett navigeringsformulär

Fler sätt att skapa ett formulär

Använd fliken Skapa och försök alternativ i gruppen formulär för att snabbt skapa nya formulär. Du kan också markera en tabell eller fråga i navigeringsfönstret och snabbt skapa ett nytt formulär baserat på det markerade objektet med hjälp av kommandot formulär.

Ta en titt på resurser i tabellen nedan för att lära dig några vanliga sätt att skapa formulär:

Metoder för att skapa formulär

Lär dig mer om

Formulärverktyget: att snabbt skapa ett formulär för enstaka objekt som visar information om en post i taget.

Skapa ett formulär med formulärverktyget

Formulärguiden: det här verktyget för att skapa ett formulär när du vill bli mer selektiva om vilka fält som ska visas i formuläret. Kan du bestämma hur data grupperas och sorteras.

Skapa ett formulär med Formulärguiden

Tomt formulär:om formulärverktyget eller guiden inte uppfyller dina behov, verktyget tomt formulär erbjuder en mycket snabbt sätt att skapa ett formulär, särskilt om du planerar att lägga till några fält i formuläret

Se avsnittet om hur du skapar ett formulär med verktyget tomt formulär i artikeln Introduktion till formulär.

Använda olika vyer för formulär

Du har redan lärt dig från vissa artiklar som nämns i föregående avsnitt kan Access-formulär visas i tre olika vyer, vilken formulärvy, designvyn och layoutvyn. Om du vet vilken vy som ska användas för en viss aktivitet kan vara användbara. Du kan till exempel använda Design eller Layout för att anpassa ett formulär. Vilken formulärvy som används mest för att visa ett formulär med data eller att lägga till data är standardvy för ett formulär. Eftersom vyerna Layout och Design används för att göra designändringar i ett formulär finns i resurser i tabellen nedan för mer information om hur du använder de här vyerna:

Typ av vy

Användningsområde

Läs mer

Layoutvyn

Gör de flesta typer av ändringar i ett formulär. Du kan se data när du ändrar design, vilket är mycket praktiskt när du ställer in storlek på kontroller eller andra designändringar som påverkar utseende och funktion i formuläret.

Designvyn

Göra ändringar som kräver en mer detaljerad vy över formulärets struktur, till exempel avsnitten sidhuvud, detalj och sidfot. Du kan inte se underliggande data när du gör design changes.in Design-vyn.

Vad är bra om hur du använder designvyn?

  • Möjligheten att lägga till fler typer av kontroller som t.ex bundet objektfält, sidbrytningar och diagram.

  • Redigera text rutan kontrollkällor utan att använda egenskapssidan.

  • Ändra storlek på avsnitt.

Ändra vissa formuläregenskaper som inte kan ändras i layoutvyn

Vilken vy ska jag använda: layoutvyn eller designvyn?

Göra mer med formulär

Nu när du har utformat strukturen i formuläret, om det är ett bundet formulär ska du den ansluten till en datakälla. A-datakällor kan vara en tabell, fråga eller SQL-uttryck som innehåller de data som visas i formuläret. Ett formulär för ”obunden” länkar inte direkt till en datakälla, men innehåller kommandoknappar, etiketter eller andra kontroller som du behöver använda programmet. Om du vill förstå hur du kan arbeta med datakällor i den här videon: ställa in datakälla för ett formulär eller en rapport.

Ett snyggt formulär gör du arbetar med databasen mer bekvämt och effektivare och hjälper även förhindra att ogiltiga data anges. När du vill gå bortom skapa ett grundläggande formulär för att lägga till några anpassade effekter och att det blir unikt ditt eget erbjuder Access flera sätt att göra detta. Vissa alternativ kan kräva Övning innan du får design för att se ut precis som du tänkt, men om du inte gillar en design, ändrar det alltid är möjligt.

Följande tabell innehåller resurser för tar formuläret till nästa steg för att lägga till fält och anpassa den:

Vad vill du göra?

Lär dig hur till

Snabbt lägga till fält i ett formulär

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Kontrollera formuläret visas mer organiserat, den rörigt och gör det lättare att arbeta med.

Skapa ett formulär med flikar

Ange i vilken ordning som kontroller i formuläret svara på TABB-tangenten. En väl utformad formuläret kontrollerna svara på TABB i en logisk ordning – till exempel uppifrån och ned och från vänster till höger, så att formuläret blir lättare att använda.

Ange tabbordningen för kontroller

Skapa ett underformulär eller ett formulär som är kapslat i ett huvudformulär.

Underformulär är användbart för att visa data från flera relaterade tabeller eller frågor i samma formulär.

Skapa ett formulär som innehåller ett underformulär (ett 1:N-formulär)

Göra vissa fält och data i formuläret tydligare.

Video: Använda villkorsstyrd formatering i rapporter

Ange designalternativ för alla formulär i databasen.

Anpassa designinställningar för objekt i databasen

Lägga till en textrutekontroll som visar ett värde från ett annat formulär.

Kan användas för att visa resultat från ett underformulär som innehåller en beräknad textruta i huvudformuläret.

Skapa en kontroll som refererar till en kontroll i ett annat formulär

Arbeta med formulär i en Webbdatabas

Webbalternativ databas formulär

Lär dig mer om

Ett navigeringsformulär är helt enkelt ett formulär som innehåller en navigeringskontroll. Navigeringsformulär är praktiska att använda i de flesta databaser, men särskilt viktiga i databaser som ska publiceras på webben, eftersom Access-navigeringsfönstret inte visas i webbläsare.

Skapa ett navigeringsformulär

Access 2010 innehåller en webbläsarkontroll som du kan använda för att visa webbsidor i ett formulär

Lägga till webbläsarfunktion i ett formulär

Gå vidare

Prova några av de här funktionerna i ditt formulär:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×