Office
Logga in

Resurser för utbildning i Access-formulär

Formulär är nödvändiga objekt i en databas och fungerar som fönster genom vilka det går att se och komma åt information. Om du vill få en holistisk förståelse för grunderna i Microsoft Access-formulär, till exempel vilka typer av formulär som finns tillgängliga samt hur du skapar, anpassar och hanterar dem, ger den här artikeln dig en sammanfattning av resurserna så att du får en överblick.

Artikelinnehåll

Översikt

Typer av formulär

Ytterligare sätt att skapa ett formulär

Använda olika vyer för formulär

Göra mer med formulär

Arbeta med formulär i en webbdatabas

Nästa steg

Översikt

Ett formulär är ett databasobjekt som du kan använda för att skapa ett användargränssnitt som gör det möjligt för användare att ange och redigera information. Formulär innehåller ofta kontroller som utför olika uppgifter. Trots att du kan skapa en databas utan att använda formulär, genom att helt enkelt redigera informationen i tabellen, föredrar de flesta användare att använda formulär för att visa, ange och redigera informationen som finns i tabellerna. Med formulär kan du också kontrollera hur andra användare samverkar med informationen i databasen. Du kan till exempel skapa ett formulär som bara visar vissa fält och där bara vissa åtgärder kan utföras. Detta hjälper till att skydda informationen och minska eventuella fel i datainmatningen. Artikeln innehåller en sammanfattning av resurserna, från grunderna i Access-formulär till att skapa och anpassa formulären.

Ett bra sätt att förstå formulärens roll och funktion i Microsoft Access-databasen är att börja med en översikt över de olika delarna i en databas och formulärens roll i en databas. Om du vill veta mer kan du börja med Databasgrunder..

Härnäst ska vi fokusera på formulär med Introduktion till formulär.

Innan du skapar ett formulär kan du ta en närmare titt på kontrollerna, som är en viktig funktion i de flesta formulär. Med kontroller kan användare ange, redigera eller visa information från databasen. Att känna till olika typer av kontroller som finns i Access kan vara användbart när du anpassar formulär.Läs mer om kontroller i Introduktion till kontroller.

Typer av formulär

I Access finns flera sätt att skapa formulär, beroende på vilken typ av formulär som du vill skapa. Läs om några vanliga typer av formulär och hur du skapar dessa:

Vilken typ av formulär behöver du?

Läs mer

Detaljformulär: Ett tomt Access-formulär som visar information om en post i taget.

Introduktion till formulär

Formulär – flera objekt: Även kallat kontinuerligt formulär, visar information från mer än en post i taget. Ser ut som ett datablad men ger dig mer kontroll över saker som textformatering, tillägg av bilder, knappar och andra kontroller

Skapa ett formulär med verktyget Flera objekt

Delat formulär: Visar information i formulärvyn och databladsvyn samtidigt. Användbart när du vill visa stora informationsmängder, men bara behöver ändra en post i taget.

Skapa ett delat formulär

Navigeringsformulär: Ett formulär som innehåller en navigeringskontroll. Navigeringsformulär är speciellt viktiga för att navigera i databasen om du har tänkt att publicera databasen på webben, eftersom navigeringsfönstret i Access inte är tillgängligt i en webbläsare

Skapa ett navigeringsformulär

Video: Skapa ett navigeringsformulär

Ytterligare sätt att skapa ett formulär

Använd fliken Skapa och försök med alternativen i gruppen Formulär för att snabbt skapa nya formulär. Du kan även välja en tabell eller fråga i navigeringsfönstret och snabbt skapa ett nytt formulär som baseras på det objektet genom att använda kommandot Formulär.

Titta på resurserna i följande tabell och läs mer om några vanliga sätt att skapa formulär:

Metoder för att skapa formulär

Läs mer om

Formulär-verktyget: Skapa ett formulär snabbt för ett enda element som visar information om en post i taget.

Skapa ett formulär med formulärverktyget

Formulärguiden: Använd det här verktyget för att skapa ett formulär då du är mer noggrann med vilka fält som visas i formuläret. Du kan även ange hur informationen ska grupperas och sorteras.

Skapa ett formulär med Formulärguiden

Tomt formulär:Om formulärverktyget eller -guiden inte uppfyller dina krav kan du med verktyget Tomt formulär på ett mycket snabbt sätt bygga upp ett formulär, särskilt om du bara tänker lägga till ett par fält i formuläret

Läs avsnittet om att skapa ett formulär med hjälp av verktyget Tomt formulär i artikeln Introduktion till formulär.

Överst på sidan

Använda olika vyer för formulär

Som du redan har läst om i några av artiklarna från tidigare avsnitt kan Access-formulär visas på tre olika sätt: formulärvyn, designvyn och layoutvyn. Att känna till vilken vy som ska användas för en särskild uppgift kan vara användbart. Du kan exempelvis använda antingen design- eller layoutvyn för att anpassa ett formulär. Formulärvyn är standardvyn för ett formulär och används mestadels för att visa ett formulär med information eller för att ange information. Eftersom layout- och designvyerna används för att göra designändringar i ett formulär finns information om användning av dessa vyer i resurserna i följande tabell:

Typ av vy

Användningsområde

Läs mer

Layoutvyn

Gör de flesta typer av ändringar i ett formulär. Du kan se informationen allt eftersom du ändrar designen, vilket är mycket användbart när du ställer in storleken på kontrollerna eller gör andra designändringar som påverkar formulärets utseende och användning.

Video: Introduktion till formulär- och rapportlayouter

Designvyn

Gör ändringar som kräver en mer detaljerad vy av formulärets struktur, till exempel i avsnitten för huvud, detaljer och fot. Du kan inte se underliggande data när du gör designändringar i designvyn.

Vilka fördelar finns det med designvyn?

  • Möjlighet att lägga till fler olika kontroller, till exempel bundna objektfält, sidbrytningar och diagram.

  • Redigera textrutans kontrollkällor utan att använda egenskapssidan.

  • Ändra storlek på formuläravsnitt.

Ändra vissa formuläregenskaper som inte går att ändra i layoutvyn

Vilken vy bör jag använda: layoutvyn eller designvyn?

Överst på sidan

Göra mer med formulär

När formulärets struktur har utformats ska det kopplas till en datakälla om det är ett bundet formulär. En datakälla kan vara en tabell, fråga eller SQL-uttryck som innehåller den information som visas i formuläret. Ett "obundet" formulär länkar inte direkt till en datakälla, men innehåller kommandoknappar, etiketter eller andra kontroller som behövs i programmet. Lär dig mer om hur du arbetar med datakällor genom att titta på det här videoklippet:Ange datakälla för ett formulär eller en rapport.

Ett snyggt formulär gör det också trevligare och mer effektivt att arbeta med databasen och förhindrar dessutom att felaktig information anges. Om du inte bara vill skapa ett grundformulär utan dessutom lägga till vissa anpassade funktioner och göra formuläret så unikt som du vill ha det finns det i Access flera olika sätt att åstadkomma detta. Vissa alternativ kan kräva lite övning innan du får designen att se ut precis som du tänkt dig, men om du inte tycker om designen kan du alltid ändra på den.

I följande tabell finns resurser som du använder när du vill vidareutveckla formuläret genom att lägga till fält och anpassa det:

Vad vill du göra?

Läs mer om

Lägga till fält i ett formulär snabbt

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Gör mitt formulär mer organiserat, mindre rörigt och lättare att arbeta med.

Skapa ett formulär med flikar

Ange i vilken ordning kontrollerna i formuläret flyttas med tabbtangenten. På ett välutformat formulär är tabbordningen logisk, till exempel uppifrån och ned och från vänster till höger, så att formuläret är så lätt att använda som möjligt.

Ange tabbordningen för kontroller

Skapa ett underformulär eller ett kapslat formulär i ett huvudformulär.

Underformulär är användbara vid visning av information från flera relaterade tabeller eller frågor inom samma formulär.

Skapa ett formulär som innehåller ett underformulär

Skapa ett professionellt utseende och en professionell känsla i mina formulär och gör dem enhetliga med mina andra Office-dokument och presentationer.

Video: Förbättra utseendet hos Access-formulären och -rapporterna med Office-teman

Gör vissa fält och data i formuläret mer framträdande.

Video: Markera information i formulär genom att använda villkorsstyrd formatering

Ange designalternativ för alla formulär i databasen.

Anpassa designinställningar för objekt i databasen

Lägg till en textrutekontroll som visar ett värde från ett annat formulär.

Kan användas för att visa resultat från ett underformulär som innehåller en beräknad textruta i huvudformuläret.

Skapa en kontroll som refererar till en kontroll i ett annat formulär

Lägg till, återanvänd och uppdatera bilder (inklusive bakgrundsbilder) i formulär.

Video: Lägga till, återanvända och uppdatera bilder i formulär och rapporter

Överst på sidan

Arbeta med formulär i en webbdatabas

Formuläralternativ för webbdatabas

Läs mer om

Ett navigeringsformulär är helt enkelt ett formulär som innehåller en navigeringskontroll. Navigeringsformulär är ett bra komplement till alla databaser, men att skapa ett navigeringsformulär är särskilt viktigt om du tänker publicera en databas på webben, eftersom navigeringsfönstret i Access inte visas i en webbläsare.

Skapa ett navigeringsformulär

Video: Skapa ett navigeringsformulär

I Access 2010 ingår en webbläsarkontroll som du kan använda för att visa webbsidor i ett formulär

Lägga till webbläsare i ett formulär

Du måste synkronisera alla designändringar i en webbdatabas med servern för att göra dem tillgängliga i en webbläsare.

Video: Utföra designändringar i en webbdatabas och synkronisera dem

Överst på sidan

Nästa steg

Försök med vissa av dessa funktioner i formulären:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×