REST (funktionen REST)

Returnerar det tal som utgör resten efter att tal har dividerats med nämnare. Resultatet har samma tecken som nämnare.

Syntax

REST(tal;nämnare)

Tal     är talet för vilket du vill hitta resten.

Nämnare     är det tal som talet ska divideras med.

Kommentarer

  • Om divisor är 0 returnerar REST felvärdet #Division/0!.

  • Funktionen REST kan uttryckas i termer av funktionen HELTAL:

    MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=REST(3;2)

Resten av 3/2. (1)

=REST(-3; 2)

Resten av -3/2. Tecknet är detsamma som för divisorn. (1)

=REST(3; -2)

Resten av 3/-2. Tecknet är detsamma som för divisorn. (-1)

=REST(-3; -2)

Resten av -3/-2. Tecknet är detsamma som för divisorn. (-1)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×