Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Om Microsoft Outlook-datafil (.pst och .ost) inte öppnas eller om du misstänker att filen är skadad kan du använda Reparationsverktyg för Inkorgen (SCANPST.EXE) för att identifiera och reparera fel i datafilen. Reparationsverktyget för Inkorgen söker igenom Outlook-datafiler på datorn och kontrollerar deras tillstånd.

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto och det saknas objekt i offline-Outlook-datafil (.ost) kan du ta bort filen. Nästa gång programmet öppnas återskapar Outlook filen.

Obs!: Reparationsverktyget för Inkorgen ansluter inte till och analyserar inte data som sparas i en Exchange-postlåda. Verktyget söker bara efter fel (skadade filer) och om det finns några kan du tillåta verktyget att åtgärda dem

Reparera en .pst-fil

 1. Stäng Outlook och gör något av följande:

  • Bläddra till C:\Program.

   eller

  • Bläddra till C:\Program (x86).

 2. I rutan Sök skriver du SCANPST.EXE.

  Meddelanden: Om sökningen inte hittar SCANPST. EXE i en mapp provar du med att söka i den andra mappen som nämns i steg 1. Bläddra till mappen baserat på din version av Outlook.

  • Outlook 2016: C:\Program (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  • Outlook 2013: C:\Program (x86)\Microsoft Office\Office15

  • Outlook 2010: C:\Program (x86)\Microsoft Office\Office14

  • Outlook 2007: C:\Program (x86)\Microsoft Office\Office12

 3. Öppna SCANPST.EXE.

 4. Skriv namnet på .pst-filen som du vill kontrollera i rutan Ange namnet på filen du vill genomsöka eller välj Bläddra och markera filen.

  Obs!: Som standard skapas en ny loggfil under genomsökningen. Du kan också välja Alternativ och välja att du inte vill att en loggfil skapas, eller att resultatet bifogas till i en befintlig loggfil.

 5. Välj Starta för att påbörja genomsökningen.

 6. Om några fel hittas vid genomsökningen väljer du Reparera för att starta processen för att korrigera dem.

  Visar resultaten för den genomsökta Outlook .pst-datafilen med Microsofts reparationsverktyg för inkorgen, SCANPST.EXE

  Obs!: En säkerhetskopia skapas under reparationen. Om du vill ändra standardnamnet eller standardplatsen för säkerhetskopian skriver du ett nytt filnamn i rutan Ange namnet på säkerhetskopian eller väljer Bläddra och markerar en fil.

 7. När reparationen är klar startar du Outlook med den profil som är kopplad till Outlook-datafilen du just har reparerat.

Andra Outlook-mappar

I Mappfönster visas antingen mappen Återskapade personliga mappar som innehåller standardmapparna i Outlook, eller mappen Borttappat och upphittat. Även om reparationen kan återskapa några av mapparna, kan de kan vara tomma. Mappen Borttappat och upphittat innehåller de mappar och objekt som reparationsverktyget har återskapat som Outlook inte kan placera i den ursprungliga strukturen.

Skapa en ny datafil

Du kan skapa en ny Outlook-datafil och dra objekten i mappen Borttappat och upphittat till den nya datafilen. När du har flyttat alla objekten kan du ta bort filen i Återskapade personliga mappar (.pst). Det här gäller även mappen Borttappat och upphittat.

Återställa objekt från säkerhetskopian (.bak)

Om du kan öppna den ursprungliga Outlook-filen kan du eventuellt återställa vissa objekt. Reparationsverktyget för inkorgen skapar en säkerhetskopia med samma namn som originalet, men med filnamnstillägget .bak och sparar den i samma mapp. Om det inte gick att återställa alla objekt med reparationsverktyget kan dessa objekt eventuellt återskapas från säkerhetskopian.

 1. Bläddra till mappen där .pst-filen finns sparad. Där hittar du .bak-filen (till exempel kerimills01@outlook.com.bak) som skapades med reparationsverktyget för inkorgen.

 2. Gör en kopia av .bak-filen och byt namn på den med filnamnstillägget bak.pst. Till exempel kerimills01@outlook.com.bak.pst.

 3. Importera bak.pst-filen till Outlook och använd Import-/exportguiden till att importera eventuella andra återställda objekt till den nya .pst-filen.

  Obs!: Läs mer om hur du importerar en PST-fil genom att läsa Importera e-post, kontakter och kalender från en PST-fil i Outlook.

Överst på sidan

Återskapa en Outlook-datafil (.ost) som är offline

En del kontotyper, till exempel Microsoft Exchange Server, använder en offline-Outlook-datafil (.ost). Den här typen av datafil är en kopia av information som sparats på din e-postserver. Om du stöter på problem med en offline-Outlook-datafil (.ost) kan du ta bort filen och återskapa den genom att ladda ned en kopia av dina objekt igen. Vi rekommenderar inte att du reparerar en Outlook-datafil som är offline. Om du inte kan använda datafilen som är offline bör du återskapa den.

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Kontrollpanelen och skriv E-post i rutan Sök i Kontrollpanelen. Välj sedan E-post.

 3. I dialogrutan Konfigurera e-post väljer du E-postkonton.

  Obs!: I namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post kan namnet på den aktuella profilen finnas. Välj Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och välj Egenskaper.

 4. Välj fliken Datafiler, välj Exchange konto och sedan Öppna filplats i formateringsverktygsfältet.

  Obs!: Utforskaren öppnas på platsen för Exchange-kontots datafil. Dialogrutorna Kontoinställningar och Konfigurera e-post förblir öppna bakom fönstret med Utforskaren.

 5. Stäng dialogrutorna Kontoinställningar och Konfigurera e-post och gå sedan tillbaka till fönstret Utforskaren.

  Viktigt!: Stäng båda dialogrutorna innan du tar bort filen. Om de inte är stängda kan Windows visa ett felmeddelande om en konflikt.

 6. I fönstret Utforskaren högerklickar du på Exchange-datafilen och väljer Ta bort.

  Obs!: Nästa gång du startar Outlook skapas en ny .ost-fil för kontot.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×