REP (funktionen REP)

Upprepar text ett angivet antal gånger. Du använder REP är du vill lägga till ett antal förekomster av en textsträng.

Syntax

REP(text;antal_gånger)

Text     är den text du vill upprepa.

Antal_gånger     är ett positivt tal som anger hur många gånger text ska upprepas.

Kommentarer

  • Om antal_gånger är 0 (noll) returnerar REP "" (tom text).

  • Om antal_gånger inte är ett heltal avkortas det till närmaste heltal.

  • Resultatet av REP-funktionen kan inte vara längre än 2000 tecken, annars returneras #Värdefel!.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=REP("*-";3)

Visar strängen 3 gånger (*-*-*-)

=REP("-";10)

Visar ett bindestreck 10 gånger (----------)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×