Relationer, egenskapssida (ADP)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här egenskapssidan innehåller en uppsättning egenskaper för relationerna mellan tabellerna i databasen.

Tabellnamn

Visar namnet på tabellen i tabelldesignern eller den valda tabellen i diagrammet. Om fler än en tabell är markerad i diagrammet visas är bara namnet på den första tabellen synlig.

Markerade relationen

Visar namnet på den markerade relationen i diagrammet. Om fler än en relation är markerad i diagrammet visas bara namnet på den första relationen i markeringen. Expandera listan och visa eller ändra egenskaperna för en annan relation.

Varje post i den nedrullningsbara listrutan föregås av en ikon. En nyckelikon visar att tabellen ingår i relationen som refererar till tabellen. En oändlighetsikon som visar att tabellen ingår som refererar tabell. (Tabellen refererar har relationens sekundärnyckeln villkor.)

Ny

Välj den här knappen för att skapa en ny relation för den markerade databastabellen.

Ta bort

Välj den här knappen om du vill ta bort den markerade relationen från databasen.

Relationsnamn

Visar namnet på den markerade relationen. Du kan byta namn på relationen genom att ange ett nytt namn i den här rutan.

Viktiga primärtabell

Visar namnet på tabellen primärnycklar i relationen följt av kolumnerna som utgör primärnyckeln.

Viktiga sekundärtabell

Visar namnet på tabellen för sekundärnycklar i relationen följt av kolumnerna som utgör sekundärnyckeln.

Kontrollera befintliga data vid skapandet

Använder villkoret för data som redan finns i databasen när relationen läggs till i tabellen för sekundärnycklar.

Tvinga fram relation vid replikering

Använder villkoret när tabellen för sekundärnycklar kopieras till en annan databas.

Tvinga fram relation vid INSERT och Update

Använder villkoret för data som är infogad i, tagits bort eller uppdateras i tabellen för sekundärnycklar. Förhindrar också en rad i tabellen primärnycklar tas bort när det finns en motsvarande rad i tabellen för sekundärnycklar.

  • Uppdatera poster i relaterade tabeller

(Microsoft SQL Server 2000 endast.) Gör att databasen automatiskt uppdaterar sekundärnyckel värdena i den här relationen när en primär nyckel uppdateras.

  • Borttagning relaterade tabeller

(Endast SQL Server 2000.) Gör att databasen automatiskt tar bort rader i tabellen sekundärnyckeln när raden som anges till i tabellen primär nyckel tas bort.

Verifieringstext

(Endast SQL Server 2000.) Visar texten som visas för användarna när en rad som bryter sekundärnyckeln anges.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×