Regler för Tillgänglighetskontroll

Använd Tillgänglighetskontroll för att kontrollera att dina Office-filer är tillgängliga. Tillgänglighetskontroll är ett kostnadsfritt verktyg som finns i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint för Windows och Mac, och Visio för Windows. Det hittar tillgänglighetsproblem och förklarar varför de kan skapa hinder för personer med funktionsnedsättningar. Det ger också förslag på lösningar för varje problem.

I det här avsnittet:

Regler i tillgänglighetskontrollen

Tillgänglighetskontroll verifierar filen mot en uppsättning regler som identifierar möjliga problem för personer med funktionsnedsättningar. Beroende på hur allvarligt problemet är, klassificerar tillgänglighetskontrollen problem som fel, varningar eller tips.

  • Fel. Innehåll som gör dokumentet svårt eller omöjligt att läsa och förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Varning. Innehåll som i de flesta fall (men inte alla) gör dokumentet svårt att förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Tips. Innehåll som personer med funktionsnedsättningar kan förstå, men som kan presenteras på ett annat sätt för att göra det enklare för användaren

Fel, varningar och tips i tillgänglighetskontrollen

Följande tabell listar reglerna i Tillgänglighetskontroll, vad de kontrollerar, var du lär dig att åtgärda varje problem och varför du bör åtgärda det.

Fel

Om innehållet i filen gör det mycket svårt eller omöjligt för någon med ett funktionshinder att ta del av det, klassificerar tillgänglighetskontrollen det som ett fel.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Gäller för de här apparna

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Allt innehåll som inte är text har alternativ text (alternativtext).

Alla objekt har alternativtext och texten innehåller inte bilder eller filnamnstillägg.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Skärmläsare läser upp alternativtexten för att beskriva bilder och annat innehåll som inte är text för användare som inte kan se. Användare ska kunna förstå syftet och betydelsen av innehållet som inte är text med hjälp av alternativtexten.

I tabellerna anges information för kolumnrubriker.

Tabeller och/eller cellblock har rutan sidhuvud markerad eller en rubrikrad.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Användare behöver tabellrubriker för att förstå innehållet som sedan läses upp av skärmläsaren. Hjälpmedelsteknik använder också ofta tabellrubrikraden för att ge användaren information om var i tabellen markören befinner sig och ge information som gör att användaren kan navigera i tabellen .

Alla bilder har namn.

Bilder har namn.

PowerPoint

Bildnamn gör att användare kan navigera i en presentation, inklusive att hitta och markera en bild att gå till direkt.

Dokumentet använder rubrikformat

Innehållet är organiserat med rubriker och/eller en innehållsförteckning.

Word, Outlook, OneNote

Rubriker och innehållsförteckningar ger användarna strukturell kontext och gör det möjligt att navigera och söka enklare i dokumentet.

Varningar

Om innehållet i de flesta fall (men inte alla) är svårt för användare med funktionshinder att förstå, visar tillgänglighetskontrollen en varning.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Gäller för de här apparna

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Hyperlänktexten är relevant.

Länktexten fungerar som fristående information och ger korrekt information om målplatsen.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Användare bestämmer sig för att klicka på en hyperlänk baserat på texten. Texten bör ge tydlig information om länkens mål.

Tabellen har en enkel struktur.

Tabeller är enkla rektanglar utan delade och sammanfogade celler eller kapsling.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Användare navigerar i tabeller med kortkommandon och hjälpmedelsteknik som kräver enkla tabellstrukturer för att fungera.

Tomma celler används inte som mellanrum i tabeller.

Det finns inga helt tomma rader eller kolumner i tabeller.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tomma celler kan få en användare att tro att det inte finns mer innehåll i tabellen.

Bladflikarna har beskrivande namn.

Bladen i arbetsboken har beskrivande information och det finns inga tomma blad.

Excel

Beskrivande bladnamn, som ”Total försäljning i oktober”, gör det enklare att navigera i arbetsboken än standardnamnen på bladen, som ”Blad1”.

Undvik att använda upprepade tomma tecken.

Det finns inga serier av blanksteg, tabbar och vagnreturer.

Word

Blanksteg, tabbar och tomma stycken tolkas ofta som tomma områden av hjälpmedelsteknik. När de har hört ”tomt” flera gånger kan det tolkas som att läsaren har kommit till slutet av informationen.

Undvik att använda textfärger som inte syns ordentligt mot bakgrundsfärgen.

Kontrasten mellan text och bakgrundsfärger är tillräcklig.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text som inte står i kontrast till bakgrunden.

Tips

Om innehållet kan förstås av användare med funktionshinder, men det skulle kunna struktureras bättre eller presenteras på ett sätt som optimerar upplevelsen för dessa användare så visas ett tips.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Gäller för de här apparna

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt.

Alla ljud- och videoobjekt har undertexter.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Utan undertexter kan personer med funktionshinder helt missa information i ett video- eller ljudsegment.

Läsordningen för bildspel är logisk.

Bilderna visas i logisk ordning.

PowerPoint

Hjälpmedelsteknik läser bilder och element i dem i den angivna ordningen. Om läsordningen inte är logisk är det svårt att förstå innehållet.

Bildrubriker i en presentation är unika.

Bilder som inte är tomma har unika rubriker.

PowerPoint

Användare utnyttjar rubrikerna för att veta var i bildserien de är och för att navigera i den.

Layouttabellernas struktur gör navigeringen enkel.

Layoutordningen är logisk för språket och tabbordningen får inte vara cirkulär.

Word

Användarna utnyttjar tabellayouten för att navigera i innehållet. Den måste vara logisk för att användarna ska kunna förstå och navigera i innehållet.

Inga vattenstämplar används för bilder.

Det finns inga vattenstämplar.

Word

Vattenstämplar kan missförstås som en del av själva sidinnehållet och kan skapa förvirring.

Alla rubriker är i rätt ordning.

Alla rubriker följer en logisk ordning.

Word, Outlook, OneNote

Sekventiella rubriker med lämpliga nivåer hjälper användare att navigera, söka i och förstå dokumentets struktur.

Se även

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×