Regler för Tillgänglighetskontroll

För att se till att dina Office-filer är tillgängliga kan du använda tillgänglighets kontroll, ett kostnads fritt verktyg som finns i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint i Windows, Office Online eller Mac och Visio i Windows. Det hittar de flesta tillgänglighets problem och förklarar varför det kan vara ett problem med någon med funktions hinder. Här finns även förslag på hur du kan lösa varje problem.

Även om tillgänglighets kontrollen fångar de flesta typer av tillgänglighets problem finns det problem som inte kan identifieras. Därför är det viktigt att alltid granska ditt arbete visuellt för att hitta problem som döljs från tillgänglighets kontrollen. Mer information finns i begränsningar för tillgänglighets kontroll.

I det här avsnittet

Regler i tillgänglighetskontrollen

Tillgänglighetskontroll verifierar filen mot en uppsättning regler som identifierar möjliga problem för personer med funktionsnedsättningar. Beroende på hur allvarligt problemet är, klassificerar tillgänglighetskontrollen problem som fel, varningar eller tips.

  • Fel. Innehåll som gör dokumentet svårt eller omöjligt att läsa och förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Varning. Innehåll som i de flesta fall (men inte alla) gör dokumentet svårt att förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Tips. Innehåll som personer med funktionsnedsättningar kan förstå, men som kan presenteras på ett annat sätt för att göra det enklare för användaren

  • Intelligenta tjänster. Innehåll som automatiskt blir tillgängligt för AI och som du bör läsa för precision och kontext

Fel, varningar och tips i tillgänglighetskontrollen

Följande tabell listar reglerna i Tillgänglighetskontroll, vad de kontrollerar, var du lär dig att åtgärda varje problem och varför du bör åtgärda det.

Fel

Om innehållet i filen gör det mycket svårt eller omöjligt för någon med ett funktionshinder att ta del av det, klassificerar tillgänglighetskontrollen det som ett fel.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Allt innehåll som inte är text har alternativ text (alternativtext).

Alla objekt har alternativ text och alternativ texten inte innehåller bild namn eller fil namns tillägg.

Skärmläsare läser upp alternativtexten för att beskriva bilder och annat innehåll som inte är text för användare som inte kan se. Baserat på alternativ text kan användarna förstå syftet med innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

I tabellerna anges information för kolumnrubriker.

Tabeller och/eller cellblock har rutan sidhuvud markerad eller en rubrikrad.

Användare behöver tabellrubriker för att förstå innehållet som sedan läses upp av skärmläsaren. Hjälpmedelsteknik använder också ofta tabellrubrikraden för att ge användaren information om var i tabellen markören befinner sig och ge information som gör att användaren kan navigera i tabellen .

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Alla bilder har namn.

Bilder har namn.

Bildnamn gör att användare kan navigera i en presentation, inklusive att hitta och markera en bild att gå till direkt.

PowerPoint

Celler i ett Excel-kalkylblad använder inte röda format för negativa tal.

Celler som är inställda på tal format och som bara använder den röda färgen för negativa tal (t. ex. Visa 1000 i rött i stället för-1000).

Användare som har svårt att skilja färger kan inte se skillnaden mellan positiva och negativa värden.

Excel

Bild eller objekt infogas i linje med texten.

Bilder eller objekt placeras infogade i den omgivande texten.

Om bilden eller objektet inte är infogat kan det vara svårt för skärm läsarens användare att interagera med objektet. Det kan också vara svårt att veta var objektet är relativt till texten.

Word

Dokument åtkomst är inte begränsad.

Alla dokument som har inaktiverat alternativet för åtkomst i Access-innehåll i inställningar för dokument behörigheter: Granska > Begränsa redigering > begränsa behörighet.... Välj begränsa behörighet till det här dokumentet > fler alternativ.

IRM-skyddet (Information Rights Management) kan förhindra att enheter som skärm läsare har åtkomst till det här dokumentet. Om du vill ha mer information går du till tillåta ändringar i delar av ett skyddat dokument.

Excel, PowerPoint, Word

Varningar

Om innehållet i de flesta fall (men inte alla) är svårt för användare med funktionshinder att förstå, visar tillgänglighetskontrollen en varning.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Tabellen har en enkel struktur.

Tabeller är enkla rektanglar utan delade och sammanfogade celler eller kapsling.

Användare navigerar i tabeller med kortkommandon och hjälpmedelsteknik som kräver enkla tabellstrukturer för att fungera.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Bladflikarna har beskrivande namn.

Bladen i arbetsboken har beskrivande information och det finns inga tomma blad.

Beskrivande bladnamn, som ”Total försäljning i oktober”, gör det enklare att navigera i arbetsboken än standardnamnen på bladen, som ”Blad1”.

Excel

Tillräckligt kontrast mellan text och bakgrund.

Textens och bakgrundens färg är tillräckligt olika för att det ska bli lättare att se texten.

Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text som inte står i kontrast till bakgrunden. Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt.

Alla ljud- och videoobjekt har undertexter.

Utan undertexter kan personer med funktionshinder helt missa information i ett video- eller ljudsegment.

PowerPoint, OneNote

Bildrubriker i en presentation är unika.

Bilder som inte är tomma har unika rubriker.

Användare utnyttjar rubrikerna för att veta var i bildserien de är och för att navigera i den.

PowerPoint

Tips

Om innehållet kan förstås av användare med funktionshinder, men det skulle kunna struktureras bättre eller presenteras på ett sätt som optimerar upplevelsen för dessa användare så visas ett tips.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Läs ordningen för objekten i en bild presentation är logisk.

Objekt på en bild är i logisk ordning.

Hjälpmedelsteknik läser bilder och element i dem i den angivna ordningen. Om läsordningen inte är logisk är det svårt att förstå innehållet.

PowerPoint

Layouttabellernas struktur gör navigeringen enkel.

Layoutordningen är logisk för språket och tabbordningen får inte vara cirkulär.

Användarna utnyttjar tabellayouten för att navigera i innehållet. Den måste vara logisk för att användarna ska kunna förstå och navigera i innehållet.

Word

Dokument Använd rubrik format.

Innehållet är organiserat med rubriker och/eller en innehållsförteckning.

Rubriker och innehållsförteckningar ger användarna strukturell kontext och gör det möjligt att navigera och söka enklare i dokumentet.

Word, Outlook, OneNote

Intelligenta tjänster

Tillgänglighets kontrollen visar alla bilder med en alternativ text som genereras av de intelligenta tjänsterna.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Föreslagen alternativ text.

Alla bilder vars alternativ text genererades av Office ' s image igenkänning service.

De smarta tjänsterna skapar automatiskt alternativ text i dokumentet (när funktionen är aktiv). Granska varje förslag noggrant för att se till att det beskriver din bild korrekt. Om du vill redigera förslaget skriver du över den föreslagna texten i rutan Beskrivning .

Information om hur du växlar till den här funktionen finns i Aktivera automatisk alternativ text.

PowerPoint, Word, Outlook

Begränsningar för tillgänglighets kontroll

Det finns vissa tillgänglighets problem som tillgänglighets kontrollen inte kan upptäcka. Vissa problem som listas i tillgänglighets kontrolls resultaten är också inte nödvändigt vis åtkomst problem som måste åtgärdas.

  • Färg: informationen får bara med färg.

  • Dolda bild texter: tillgänglighets kontrollen rapporterar saknade dolda bild texter i en video, men om videon redan har dolda bild texter, öppna bild texter eller saknar dialog rutan, kanske det inte finns något hjälpmedels problem med videon.

Nyheter i tillgänglighets kontroll

Ändra typ

Ändra

Släppt

Borttaget fel

Fel meddelandet "det går inte att använda upprepade tomma tecken".

Tomma tecken är inte heller tillgängliga, förutom när de används för att skapa intryck av layout eller struktur, till exempel Faking en tabell eller flera nivåer.

Oktober 2018

Tips har tagits bort

"Alla rubriker är i rätt ordning" har tagits bort.

Det är inte lätt att använda rubrik nivåer som inte är i ordning.

Oktober 2018

Ny regel kategori

Regel kategorin för smarta tjänster lades till.

Oktober 2018

Nytt fel

Celler i ett Excel-kalkylblad använder inte röda format för negativa tal Fel tillagt.

Oktober 2018

Uppgraderad regel

Bild eller objekt infogas i ett fel meddelande.

Sommaren 2017

Nedgraderad regel

Dokument Använd rubrik format nedgradering från ett fel till ett tips.

Sommaren 2017

Varning borttagen

"Hyperlänktexten är meningsfull" varning borttagen.

Att använda länkens URL är inte nödvändigt vis att hyperlänken inte är tillgänglig. Http://www.microsoft.com är till exempel inte ett hjälpmedels problem.

Sommaren 2017

Varning borttagen

"Tabeller använder inte tomma celler för formatering" varning borttagen.

Det finns giltiga tabeller som innehåller tomma rader och kolumner, och de flesta skärm läsare vet hur du kan kommunicera informationen korrekt.

Sommaren 2017

Uppgraderad regel

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt. uppgraderat från ett tips till en varning.

Sommaren 2017

Uppgraderad regel

Bild rubriker i ett däck är unika uppgraderade från ett tips till en varning.

Sommaren 2017

Tips har tagits bort

"Inga vattenstämplar används" Tip har tagits bort.

Alternativ text kan läggas till i vattenstämplar bilder.

Sommaren 2017

Borttaget fel

Fel meddelandet "tabellen saknar alternativ text borttagen från identifiering av tillgänglighets kontroll för att säkerställa en konsekvent upplevelse av dokument mellan olika format, till exempel PDF eller HTML 5. Användare kan dock ändå välja att lägga till alternativ text i tabeller från tabell egenskaper > alternativ text.

Sommaren 2017

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×