Regler för Tillgänglighetskontroll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att säkerställa att din Office-filer är tillgängliga, använda tillgänglighetskontroll, ett kostnadsfritt verktyg som finns i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint i Windows, Office Online eller Mac och Visio i Windows. Den hittar de flesta hjälpmedel problem och förklarar varför var och en kan vara ett problem för en person med funktionshinder. Även ger förslag på hur du löser varje problem.

Även om tillgänglighetskontroll fångar de flesta typer av tillgänglighetsproblem, finns det några problem inte är det går att identifiera. Som är varför det är viktigt att alltid granska ditt arbete visuellt för att hitta problem dölja för tillgänglighetskontroll. Om du vill veta mer kan du gå till tillgänglighetskontroll begränsningar.

I det här avsnittet

Regler i tillgänglighetskontrollen

Tillgänglighetskontroll verifierar filen mot en uppsättning regler som identifierar möjliga problem för personer med funktionsnedsättningar. Beroende på hur allvarligt problemet är, klassificerar tillgänglighetskontrollen problem som fel, varningar eller tips.

  • Fel. Innehåll som gör dokumentet svårt eller omöjligt att läsa och förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Varning. Innehåll som i de flesta fall (men inte alla) gör dokumentet svårt att förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Tips. Innehåll som personer med funktionsnedsättningar kan förstå, men som kan presenteras på ett annat sätt för att göra det enklare för användaren

  • Intelligent tjänster. Innehåll som är automatiskt åtkomlig genom AI och som du bör läsa för noggrannheten och kontext

Fel, varningar och tips i tillgänglighetskontrollen

Följande tabell listar reglerna i Tillgänglighetskontroll, vad de kontrollerar, var du lär dig att åtgärda varje problem och varför du bör åtgärda det.

Fel

Om innehållet i filen gör det mycket svårt eller omöjligt för någon med ett funktionshinder att ta del av det, klassificerar tillgänglighetskontrollen det som ett fel.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Allt innehåll som inte är text har alternativ text (alternativtext).

Alla objekt har alternativ text och alt-text innehåller inte bild namn eller filtillägg.

Skärmläsare läser upp alternativtexten för att beskriva bilder och annat innehåll som inte är text för användare som inte kan se. Baserat på alternativ text förstår användarna syftet och enligt beskrivningen innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

I tabellerna anges information för kolumnrubriker.

Tabeller och/eller cellblock har rutan sidhuvud markerad eller en rubrikrad.

Användare behöver tabellrubriker för att förstå innehållet som sedan läses upp av skärmläsaren. Hjälpmedelsteknik använder också ofta tabellrubrikraden för att ge användaren information om var i tabellen markören befinner sig och ge information som gör att användaren kan navigera i tabellen .

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Alla bilder har namn.

Bilder har namn.

Bildnamn gör att användare kan navigera i en presentation, inklusive att hitta och markera en bild att gå till direkt.

PowerPoint

Celler i ett Excel-kalkylblad använder inte röd endast formatering för negativa tal.

Celler som har angetts för många formatera och använda röd färg för negativa tal (till exempel visa 1000 i rött i stället för-1000).

Användare som har svårt att skilja färg kommer inte att kunna skilja mellan positiva och negativa värden.

Excel

Bilden eller objektet är i nivå med texten.

Bilder eller objekt är placerade i nivå med den omgivande texten.

Om bilden eller objektet inte är infogad, kan det vara svårt för användare med skärmläsare att interagera med objektet. Det kan också vara svårt att känna till när objektet är i förhållande till texten.

Word

Dokumentåtkomst begränsas inte.

Alla dokument som har inaktiverat alternativet programmässig åtkomst av innehåll i behörighetsinställningarna för dokument: Granska > Begränsa redigering > Begränsa behörighet.... Välj Begränsa behörighet till det här dokumentet > fler alternativ.

Information Rights Management (IRM) skydd kan förhindra att enheter, till exempel skärmläsare från att få tillgång till det här dokumentet. Mer information finns i Tillåt ändringar i delar av ett skyddat dokument.

Excel, PowerPointoch Word

Varningar

Om innehållet i de flesta fall (men inte alla) är svårt för användare med funktionshinder att förstå, visar tillgänglighetskontrollen en varning.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Tabellen har en enkel struktur.

Tabeller är enkla rektanglar utan delade och sammanfogade celler eller kapsling.

Användare navigerar i tabeller med kortkommandon och hjälpmedelsteknik som kräver enkla tabellstrukturer för att fungera.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Bladflikarna har beskrivande namn.

Bladen i arbetsboken har beskrivande information och det finns inga tomma blad.

Beskrivande bladnamn, som ”Total försäljning i oktober”, gör det enklare att navigera i arbetsboken än standardnamnen på bladen, som ”Blad1”.

Excel

Tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

Färger på text och bakgrund är olika så att texten syns.

Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text som inte står i kontrast till bakgrunden. Om dokumentet består av en hög nivå av kontrasten mellan text och bakgrund, kan fler personer se och använda innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt.

Alla ljud- och videoobjekt har undertexter.

Utan undertexter kan personer med funktionshinder helt missa information i ett video- eller ljudsegment.

PowerPointoch OneNote

Bildrubriker i en presentation är unika.

Bilder som inte är tomma har unika rubriker.

Användare utnyttjar rubrikerna för att veta var i bildserien de är och för att navigera i den.

PowerPoint

Tips

Om innehållet kan förstås av användare med funktionshinder, men det skulle kunna struktureras bättre eller presenteras på ett sätt som optimerar upplevelsen för dessa användare så visas ett tips.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Läsordningen i objekt i en presentation är logiska.

Objekt i en bild finns i en logisk ordning.

Hjälpmedelsteknik läser bilder och element i dem i den angivna ordningen. Om läsordningen inte är logisk är det svårt att förstå innehållet.

PowerPoint

Layouttabellernas struktur gör navigeringen enkel.

Layoutordningen är logisk för språket och tabbordningen får inte vara cirkulär.

Användarna utnyttjar tabellayouten för att navigera i innehållet. Den måste vara logisk för att användarna ska kunna förstå och navigera i innehållet.

Word

Dokument använder formatmallar för rubriker.

Innehållet är organiserat med rubriker och/eller en innehållsförteckning.

Rubriker och innehållsförteckningar ger användarna strukturell kontext och gör det möjligt att navigera och söka enklare i dokumentet.

Word, Outlook, OneNote

Smarta tjänster

Tillgänglighetskontroll visar alla bilder med en alternativ text som genereras av Intelligent tjänsterna.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Föreslagna alternativ text.

Alla bilder vars alternativ text har skapats via Office bild igenkänningen tjänst.

Intelligent tjänsterna skapas automatiskt alternativ text i dokumentet (om funktionen är påslagen). Gå igenom varje förslag noggrant för att kontrollera att den beskriver bilden. Om du vill redigera förslaget Skriv över föreslagna texten i rutan Beskrivning .

Om du vill veta hur du kan byta den här funktionen går du till Aktivera automatisk alternativ text.

PowerPoint, Wordoch Outlook

Hjälpmedelsbegränsningar för Kontrollera layout

Det finns vissa tillgänglighetsproblem tillgänglighetskontroll inte går att identifiera. Dessutom vissa problem som anges i tillgänglighetskontroll resultaten inte nödvändigtvis hjälpmedel problem som behöver lösas.

  • Färg: Information överförs med färg ensamt.

  • Textning: fältet tillgänglighetskontroll rapporter saknas textning i en video, men om videon har redan banderoll stängt bildtexter, öppna bildtexter eller saknar dialogruta och sedan det kan finnas några hjälpmedel problem med video.

Vad är nytt i tillgänglighetskontroll

Ändra typ

Ändra

Släppt

Ta bort fel

”Undvik att använda upprepade tomma tecken” fel bort.

Tomma tecken inte är inte tillgängligt, utom när används för att skapa intryck av layout eller struktur, till exempel faking en tabell eller flera nivån för en lista.

Oktober 2018

Borttagna tips

”Alla rubriker är i rätt ordning” bort tips.

Med rubrik nivåer som inte är i ordning inte är inte tillgängligt.

Oktober 2018

Ny Regelkategori

Intelligent Services Regelkategori läggas till.

Oktober 2018

Nya fel

Celler i ett Excel-kalkylblad använder inte röd endast formatering för negativa tal Fel som lagts till.

Oktober 2018

Uppgraderade regel

Bilden eller objektet är i nivå med texten uppgraderat från en varning till ett fel.

Sommaren 2017

Nedklassificerat regel

Dokument använder rubrikformat sin status ett fel till ett tips.

Sommaren 2017

Ta bort varning

”Texten för hyperlänkar är meningsfull” varning tas bort.

Med hjälp av länken nödvändigtvis URL som visningsnamn för hyperlänken inte att hyperlänken inte är tillgänglig. Till exempel är http://www.microsoft.com inte ett hjälpmedel problem.

Sommaren 2017

Ta bort varning

”Tabeller inte använda tomma celler för formatering” varning har tagits bort.

Det finns giltiga tillgängliga tabeller som innehåller tomma rader och kolumner och de flesta skärmläsare veta hur du kan kommunicera informationen korrekt.

Sommaren 2017

Uppgraderade regel

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt. uppgraderat från ett tips till en varning.

Sommaren 2017

Uppgraderade regel

Namnen på bilderna i en bildsamling är unika uppgraderat från ett tips till en varning.

Sommaren 2017

Borttagna tips

”Ingen bild som vattenstämplar används” tips borttagna.

ALT-text kan läggas till i vattenstämpeln bilder.

Sommaren 2017

Se även

Använda Tillgänglighetskontroll för att hitta tillgänglighetsproblem

Använd Tillgänglighetskontroll på din Mac-dator för att hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×