REGISTRERA.ID (Funktionen REGISTRERA.ID)

Viktigt!: Varning!  Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen REGISTRERA.ID i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar funktions-ID för ett DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller en kodresurs som tidigare har registrerats. Om DLL-biblioteket eller kodresursen inte har registrerats tidigare, registrerar den här funktionen DLL-biblioteket eller kodresursen och returnerar sedan register-ID.

REGISTRERA.ID kan användas i kalkylblad (till skillnad från REGISTRERA, som inte kan användas i kalkylblad), men du kan inte ange ett funktionsnamn och argumentnamn med REGISTRERA.ID.

Mer information om DLL-bibliotek och kodresurser samt datatyper finns i Använda funktionerna ANROPA och REGISTRERA.

Obs!: Eftersom Microsoft Excel för Windows och Microsoft Excel för Macintosh använder olika typer av kodresurser, skiljer sig syntaxen för REGISTRERA.ID åt för de båda operativsystemen.

Syntax

REGISTRERA.ID(modulnamn;procedurnamn;[typ])

Syntaxen för funktionen REGISTRERA.ID har följande argument:

  • Modulnamn     Obligatoriskt. Detta är text som anger namnet på det DLL-bibliotek som innehåller funktionen i Microsoft Excel för Windows.

  • Procedurnamn     Obligatoriskt. Text som anger namnet på funktionen i DLL-biblioteket i Microsoft Excel för Windows. Du kan även använda ordningstalet för funktionen från raden EXPORTS i moduldefinitionsfilen (.DEF). Ordningstalet eller resursens ID-nummer ska inte vara i textformat.

  • Typ     Valfritt. Detta är text som anger datatypen för det returnerade värdet och datatyperna för alla argument till DLL-biblioteket. Den första bokstaven i typ representerar det returnerade värdet. Om funktionen eller kodresursen redan är registrerad, kan du utelämna detta argument.

Exempel

Följande formel registrerar funktionen GetTickCount från 32-bitars Microsoft Windows och returnerar register-ID:

REGISTRERA.ID("Kernel32";"GetTickCount";"J!")

Anta att GetTickCount redan har registrerats i ett annat kalkylblad med hjälp av formeln ovan. Då skulle följande formel returnera register-ID för GetTickCount:

REGISTRERA.ID("Kernel32";"GetTickCount")

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×