Registrera eller redigera data i en kontroll eller kolumn som stöder RTF

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan registrera, redigera och formatera data i ett PM-fält i en Microsoft Office Access 2007-databas. Även om PM-fälten inte är någon nyhet i Access kan du nu tillämpa RTF-formatering på texten de innehåller. Med RTF-formatering kan du använda samma typ av formatering som finns i andra Microsoft Office 2007-systemet-program, t.ex. Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007. Du kan t.ex. göra texten fet eller understruken, och tillämpa olika teckensnitt på enskilda ord eller tecken och ändra textfärgen.

Vad vill du göra?

Förstå RTF-formatering

Aktivera RTF-redigering i en tabell

Lägga till text i ett PM-fält

Använda RTF-formatering till PM-data

Aktivera RTF-formatering för kontroller i formulär och rapporter

Aktivera RTF redigera manuellt

Förstå RTF-formatering

I Office Access 2007 kan du konfigurera ett PM-fält till att ha stöd för RTF-formatering. Du kan sedan tillämpa RTF-formatering på PM-data i tabeller och frågeresultat och dessutom använda dessa data i alla textrutor i formulär och rapporter som du binder till PM-fälten i tabellerna.

I Office Access 2007 används HTML-formateringskod (Hypertext Markup Language) på dina data. Access använder HTML eftersom det ger större kompatibilitet med RTF-fälten i Windows SharePoint Services 3.0-listorna.

Bild av menyfliksområdet i Access

Överst på sidan

Aktivera RTF-redigering i en tabell

Du kan bara aktivera RTF-redigering för tabellfält som anges till datatypen PM i Office Access 2007-databastabeller. När du har lagt till ett PM-fält i en tabell, aktiverar du RTF-formatering genom att ange egenskapen Textformat för fältet. I följande anvisningar förklaras hur du lägger till ett PM-fält i en tabell, aktiverar RTF-formatering för det fältet och sedan tillämpar formatering på vissa eller alla poster. Dessa anvisningar gäller bara för databaser som har skapats i Office Access 2007-formatet och för databaser som har skapats i tidigare versioner av Access (MDB-filer) som du öppnar i eller konverterar till Office Access 2007-format. Observera att dessa anvisningar inte gäller för projekt (ADP-filer) eller dataåtkomstsidor.

Obs!: När du försöker att aktivera RTF-redigering för en befintlig tabell kanske du märker att tabellen har egenskapen Lägg endast till aktiverad. För att kunna aktivera RTF-redigering för ett fält måste egenskapen Lägg endast till vara inaktiverad för tabellen. Annars döljs texten i fältet när du placerar markören i fältet, eller i formulärkontroller som är bundna till det fältet.

Visa hur du inaktiverar egenskapen lägger du till endast

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Välj PM-fält som du vill ändra och bläddra ned till egenskapen Lägger du till endasty i den nedre delen av tabelldesignern på fliken Allmänt.

 3. Klicka i fältet bredvid egenskapen och markera Nej i listan.

Lägga till PM-fält i databladsvyn

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra fältet. Tabellen öppnas då i databladsvyn.

 2. Markera ett tomt fält (den färgade cellen med texten Lägg till nytt fält). I följande bild visas ett tomt fält:

  Ett nytt fält i ett datablad

 3. Dubbelklicka på fältrubriken och skriv ett namn på det nya fältet.

 4. Klicka på nedpilen bredvid listan Datatyp högst upp i gruppenDatatyp och formatering på fliken Datablad och markera PM.

Lägga till PM-fält i designvyn

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Skriv ett namn på det nya fältet i kolumnen Fältnamn.

 3. Klicka på cellen för raden i kolumnen Datatyp och markera PM i listan.

 4. Spara ändringarna.

Aktivera RTF-redigering för ett PM-fält

Obs!: Det finns inga kommandon i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, för att aktivera RTF-formatering för ett PM-fält.

 1. Öppna tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt under Fältegenskaper i den nedre delen av tabelldesignern.

 3. Klicka på listan bredvid egenskapsrutan Textformat och sedan på RTF.

 4. Spara tabellen Bild av knapp .

 5. Växla till datablad visa Bild av knapp och följ anvisningarna i nästa avsnitt för att ange vissa data i fältet.

Överst på sidan

Lägga till text i ett PM-fält

Att lägga till text i ett PM-fält går till på samma sätt som i ett ordbehandlingsprogram – du placerar en markör i tabellfältet eller textrutan och börjar skriva. För andra textåtgärder, till exempel kopiera, klippa ut och klistra in, använder du de vanliga kontrollerna. I anvisningarna i det här stycket beskrivs hur du skriver text och utför några vanliga åtgärder.

Skriva text i ett PM-fält i en tabell

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på tabellen som innehåller PM-fältet. Tabellen öppnas då i databladsvyn.

 2. Klicka i PM-fältet, klicka igen så att markören placeras och skriv texten.

  Hur vet jag om jag söker på ett PM-fält?

  1. Klicka på fliken Datablad när en tabell är öppen i databladsvyn.

  2. Flytta pekaren från fält till fält (använd musen, TABB-tangenten eller vänster- eller högerpil på tangentbordet) och anteckna den datatyp som visas i listan Datatyp högst upp i gruppen Datatyp och formatering.

 3. Ange, ändra eller formatera texten efter behov. Information om hur du formaterar finns i avsnittet Använd RTF-formatering till PM data, senare i den här artikeln.

 4. Spara ändringarna i databasen genom att placera pekaren i ett annat tabellfält.

  Använda kortkommandot SKIFT + RETUR.

  eller

  Klicka på Spara på fliken Start i gruppen poster.

  Bild av menyfliksområdet i Access

Skriva text i ett formulär

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på formuläret som du vill använda. Då öppnas formuläret i formulärvyn.

 2. Placera markören i textkontrollen och skriv sedan, ändra eller formatera texten efter behov. Information om formatering finns i Använd RTF-formatering till PM data, senare i den här artikeln.

 3. Spara ändringarna i databasen genom att klicka på Spara post i gruppen Poster på fliken Start. Du kan också trycka på SKIFT+RETUR.

Kopiera, klippa ut och klistra in text i en tabell eller ett formulär

 1. Markera texten som du vill kopiera eller klippa ut.

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp eller klippa ut Bild av knapp på fliken Start i gruppen Urklipp. Du kan också trycka på CTRL + C för att kopiera eller tryck på CTRL + X om du vill klippa ut.

 3. Klistra in texten i en logisk plats, till exempel ett PM-fält i en annan tabell eller formulär, ett Word-dokument, ett Microsoft Office Excel 2007 kalkylblad, ett e-postmeddelande eller en annan plats i textrutan. Klicka på Klistra in Bild av knapp . Du kan också trycka på CTRL + V för att klistra in.

Överst på sidan

Tillämpa RTF-formatering på PM-data

Om du har använt andra Office-program vet du förmodligen hur man formaterar data. Formateringsverktygen i Access fungerar på samma sätt som i andra program. I Access används till exempel standardknapparna formatering och justering av text samt för RTF-formatering. I bilden nedan visas formateringskommandona.

Bild av menyfliksområdet i Access

I den här bilden finns kommandon för RTF-formatering:

Bild av menyfliksområdet i Access

Du kan använda sådana formateringskommandon på formulär som är öppna i formulärvyn, och använda en mindre uppsättning kommandon på formulär som är öppna i layoutvyn. När du tillämpar ett format på ett PM-fält i layoutvyn, påverkar emellertid formateringen all text i fältet eftersom du använder ett format på kontrollen, inte på texten. Du kan inte formatera enskilda tecken eller textblock när du arbetar i layoutvyn. I listan nedan finns exempel på hur du kan tillämpa formatering på vissa objekt som är öppna i olika vyer.

 • Formulär som är öppna i formulärvyn    Du kan tillämpa formatering på delar av eller hela texten i ett PM-fält. Formateringskommandona visas i grupperna Tecken och RTF på fliken Start samt i formateringsverktygsfältet som visas när du markerar delar av eller hela texten i fältet.

 • Formulär som är öppna i layoutvyn    Du kan använda ett mindre antal kommandon och alla ändringar gäller för textrutan som innehåller data. All text som visas i kontrollen får det nya formatet. Du kan använda ett annat format på texten, men det går inte att ångra format som tillämpas på kontrollen. Om du till exempel ställer in textrutan till att visa text med kursiv stil, kan du göra texten fet eller ändra färg på den, men kontrollen visar alltid texten med kursiv stil. Om du försöker att ta bort den kursiva stilen kan du göra du det medan posten är öppen. Ändringarna tas emellertid bort när du flyttar från posten. Det går inte att formatera enskilda bokstäver eller textblock när du arbetar i layoutvyn.

 • Tabeller eller frågor som är öppna i databladsvyn    Formateringskommandona visas i grupperna Tecken och RTF på fliken Start samt i formateringsverktygsfältet som visas när du markerar delar av eller hela texten i fältet.

 • Rapporter som är öppna i layoutvyn    Liksom för formulär som är öppna i layoutvyn, innehåller Office Access 2007 ett mindre antal kommandon och de ändringar som du gör gäller för hela PM-fältet. Det går inte att formatera enskilda bokstäver eller textblock när du arbetar med en rapport i layoutvyn.

Om du är nybörjare när det gäller formatering får du hjälp i tabellen nedan där det finns beskrivningar av kommandona i gruppen Tecken och hur de används. Vilka kommandon som visas i de olika grupperna i Office Fluent-menyfliksområdet varierar beroende på vilken vy du använder.

Formateringskommando

Namn

Använd

Bild av knapp

Teckensnitt

Väljer ett teckensnitt. I Office Access 2007 används som standard 11 punkters Calibri, ett teckensnitt som ingår i Microsoft Office 2007-systemet.

Bild av knapp

Teckenstorlek

Välj en storlek för ett teckensnitt.

Bild av knapp

Vänsterjustera

Vänsterjusterar data i kontrollen. När du formaterar en etikett justeras texten utmed den vänstra sidan i textområdet.

Bild av knapp

Centrera

Centrerar data i kontrollen. När du formaterar en etikett centreras texten i textområdet.

Bild av knapp

Högerjustera

Högerjusterar data i kontrollen. När du formaterar en etikett justeras texten utmed den högra sidan i textområdet.

Bild av knapp

Fet

Gör texten i kontroller och etiketter fet.

Bild av knapp

Kursiv

Kursiverar text i kontroller och etiketter.

Bild av knapp

Understruken

Stryker under text i kontroller och etiketter.

Bild av knapp

Teckenfärg

Ändrar färg på ett teckensnitt.

Bild av knapp

Fyllningsfärg

Använder en färg på kontrollens bakgrund och textområdet för den etikett som hör till kontrollen.

Bild av knapp

Stödlinjer

Öppnar galleriet Stödlinjer. Den stödlinjetyp som du väljer tillämpas på det öppna databladet.

Bild av knapp

Alternativ fyllnings-/bakgrundsfärg

Anger bakgrundsfyllningsfärg för alternativa rader i ett datablad eller en rapport.

I den här tabellen anges och beskrivs vilka formateringskontroller som kan användas i gruppen RTF på fliken Start. Tänk på att kontrollerna inte aktiveras förrän du aktiverar RTF-redigering för ett PM-fält.

Formateringskommando

Namn

Använd

Bild av knapp

Öka indrag

Ökar indraget av data i det markerade fältet eller kontrollen med 0,6 cm eller 360 twips. Detta är standardsteget som du inte kan ändra.

Obs!: Det här kommandot är inte tillgängligt i designvyn.

Bild av knapp

Minska indrag

Minskar indraget av data i det markerade fältet eller kontrollen med 0,6 cm eller 360 twips. Detta är standardsteget som du inte kan ändra.

Obs!: Det här kommandot är inte tillgängligt i designvyn.

Bild av knapp

Vänster till höger eller Höger till vänster

Bestämmer om texten fyller fältet från höger eller vänster. För språk som skrivs från vänster till höger, fylls textfälten från vänster till höger och sifferfält från höger till vänster. För språk som skrivs från höger till vänster, sker det motsatta. Klicka på det här kommandot om du vill ändra standardfunktionaliteten för de olika språktyperna.

Obs!: Det här kommandot är inte tillgängligt i designvyn.

Bild av knapp

Numrerad lista

Skapar en numrerad lista. Det här kommandot fungerar bara på text i PM-fält. Du kan använda kommandot i tabeller som är öppna i databladsvyn och i formulär som är öppna i formulärvyn.

Bild av knapp

Punkter

Skapar en punktlista i texten. Det här kommandot fungerar bara på text i PM-fält. Du kan använda kommandot i tabeller som är öppna i databladsvyn och i formulär som är öppna i formulärvyn.

Bild av knapp

Markeringsfärg för text

Omsluter texten med en markeringsfärg. Markera en del eller all text i fältet, klicka på knappen för att öppna en färgpalett och markera en färg.

Formatera data

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Klicka på ett formateringskommando i gruppen Tecken eller RTF på fliken Start.

  Du kan välja ett annat teckensnitt, göra texten fet, tillämpa en färg på den markerade texten, ändra textjustering o.s.v.

  Spara ändringarna genom att placera markören i en annan post. Du kan också klicka på Spara post Bild av knapp eller tryck på SKIFT + RETUR.

Överst på sidan

Aktivera RTF-formatering för kontroller i formulär och rapporter

Som regel behöver du bara aktivera RTF-formatering när du lägger till en textruta i ett formulär eller en rapport manuellt. Om du skapar ett formulär eller en rapport med hjälp av kommandona på fliken Skapa, och du har aktiverat RTF-redigering för det underliggande PM-fältet, ärver den färdiga textrutekontrollen inställningen på PM-fältets Textformat-egenskap.

I följande anvisningar beskrivs hur du skapar ett formulär som automatiskt aktiverar RTF-formatering för en kontroll. För att kunna följa anvisningarna måste du arbeta i en Office Access 2007-databas och ha en tabell som innehåller ett PM-fält.

Aktivera RTF-formatering

 1. Öppna tabellen som innehåller PM-fältet. Du kan öppna tabellen i databladsvyn eller designvyn. Den öppna tabellen ligger till grund för det nya formuläret.

 2. Klicka på Formulär, Delat formulär eller Flera objekt i gruppen Formulär på fliken Skapa.

  Office Access 2007 skapar ett nytt formulär, placerar en kontroll i formuläret för varje tabellfält och binder kontrollerna till den öppna tabellen. Vilka typer av kontroller som Office Access 2007 placerar i formuläret är beroende av och motsvarar de datatyper som har konfigurerats för respektive tabellfält. Eftersom tabellen innehåller ett PM-fält placerar Office Access 2007 en textrutekontroll i formuläret och binder kontrollen till fältet. Eftersom du har aktiverat RTF-formatering för fältet aktiverar Office Access 2007 den formateringen automatiskt för kontrollen. Om det finns data i PM-fältet i tabellen, visas dessa data i textkontrollen i formuläret.

 3. Växla till formulärvyn och markera delar av eller hela texten i en post.

 4. Formatera texten med kommandona i gruppen Tecken eller RTF på fliken Start.

  Använd kommandona i gruppen Tecken om du vill göra texten fet, kursiv eller understruken, om du vill ändra färgen på texten och om du vill vänster- eller högerjustera eller centrera texten i kontrollen. Använd kommandona i gruppen RTF om du vill formatera texten till en punktlista eller numrerad lista eller färgöverstryka texten, eller lägga till indrag och styckebrytningar.

Överst på sidan

Aktivera RTF-redigering manuellt

Som standard aktiveras inte Office Access 2007 RTF-redigering när du lägger till en kontroll i ett formulär manuellt, även om du kopplar kontrollen till ett PM-fält. Här beskrivs hur du lägger till en kontroll i ett formulär, binda kontrollen till ett PM-fält och sedan aktivera RTF-redigering. Om du vill utföra de här stegen, måste du använda en Office Access 2007-databas och en tabell måste innehålla ett fält som har angetts till datatypen PM. Information om att lägga till ett PM-fält i en tabell finns i Aktivera RTF redigering i en tabell, tidigare i den här artikeln.

Lägga till kontrollen i formuläret

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret i formuläret som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Kontroller på fliken Design

 3. Rita kontrollen genom att klicka och dra med musen i ett tomt område i formuläret.

  Som standard skapar Office Access 2007 en etikett och kopplar den etiketten till den nya kontrollen.

 4. Klicka i textområdet i den nya kontrollen, högerklicka i kontrollens textområde (inte etiketten) och klicka sedan på Egenskaper.

  Fönstret Egenskapslista visas för kontrollen.

Bind kontrollen till ett PM-fält på följande sätt.

Binda kontrollen till ett PM-fält

 1. Klicka på fliken Alla i den nya kontrollens egenskapslista.

 2. Klicka på egenskapsrutan Kontrollkälla och markera PM-fältet i listan.

  Som standard visas i listan fälten i tabellen som är bunden till formuläret. Om PM-fält finns i en annan tabell, använder du den här uttryckssyntax binda kontrollen: = [tabellnamnet]! [ fältnamn]. Använda hakparenteser och utropstecken exakt som det visas. Skriv namnet på tabellen i den första delen av uttrycket och namnet på ditt PM-fält i den andra delen. Till exempel om du har en tabell med namnet anteckningar med PM-fält med namnet hälsningar anger du strängen i egenskapsrutan Kontrollkälla: =[Notes]![Compliments]

Aktivera RTF-formatering på följande sätt.

Aktivera RTF-redigering

 1. I egenskapslistan, med fliken Alla fortfarande markerad, letar du reda på och markerar egenskapsrutan Textformat och markerar sedan RTF i listan.

 2. Spara ditt arbete Bild av knapp .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×