Redigera, ta bort eller infoga poster i en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat en datavy som har en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek, en SQL-databas eller en XML-fil som datakälla kan du enkelt lägga till länkar för redigering, borttagning eller infogning av poster i datakällan via webbläsaren.

Exempelföretaget Northwind Traders, som distribuerar exklusiv mat, gör sin lageruppföljning med en XML-fil. När en viss vara är på väg att ta slut ringer en gruppmedlem till leverantören av den produkten och gör en beställning. Du föreslår en länk som redigerar datavyn så att gruppmedlemmen som gör beställningen samtidigt uppdaterar produktstatus. Du kan också infoga länkar som lägger till och tar bort i datavyn, så att gruppmedlemmar kan lägga till eller ta bort produkter. På det viset kommer Northwind Traders alltid att ha uppdaterad information om aktuell lagerstatus.

I den här artikeln visar hur du kan lägga till, redigera, ta bort och infoga länkar till en befintlig datavy. Skapa exempeldata och datavy som används i exemplet eller läsa mer om datavyer finns i artikeln Skapa en datavy.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Lägga till länkar om du vill redigera, ta bort eller infoga poster i en datavy

Redigera, ta bort eller infoga en post via webbläsaren

Anpassa redigera eller infoga mallar

Innan du börjar

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 har två separata funktioner som gör det möjligt för användare att redigera data i datavyn via webbläsaren:

 • Lägga till länkar till en befintlig datavy     Det går att lägga till länkar till en befintlig datavy så att användare kan redigera, ta bort eller infoga poster i datakällan. Användare klickar på postens redigeringslänk så att de kommer i redigeringsläge. Om du lägger till länkar i en datavy som infogades som ett formulär ersätter länkarna formulärknapparna. Om du lägger till länkar i en datavy som infogades som ett formulär visar inte datavyn formulärfält som standard. Som standard visas i stället data i en vy.

 • Infoga en datavy som ett formulär     När du har skapat en datavy kan välja du att infoga den som ett formulär för enstaka objekt eller flera objekt. Formuläret är alltid i redigeringsläge och visar en post eller flera poster. Användare kan ändra de befintliga posterna via webbläsaren, men de kan inte infoga eller ta bort poster. Du kanske vill välja ett formulär med flera objekt om en användare vill du snabbt vill redigera data i många poster samtidigt. Mer information finns i artikeln Infoga datavy som ett formulär.

Dataformat

I det här exemplet används en XML-fil som datakälla. Eftersom en XML-fil är en oformaterad textfil går det inte att ange vilken typ av värden som enskilda fält måste innehålla. Det finns exempelvis inget som hindrar att du anger och sparar text i ett fält som bara ska innehålla siffror, t.ex. UnitsOnOrder.

Om datakällan är en databas eller en Sharepoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek kan du ange vilka värden enskilda fält ska innehålla när du skapar databasen, listan eller biblioteket. Om du anger text i ett fält som ska innehålla siffror och sedan klickar på Spara får du ett felmeddelande om att kontrollen för datakällan inte kunde utföra uppdateringen. Det beror på att du anger ett värde som fältet i datakällan inte kan acceptera. Om du får ett sådant felmeddelande klickar du på webbläsarens Bakåt-knapp Klicka sedan på Avbryt i formuläret för att ångra ändringarna, eller ange ett värde som kan accepteras av datakällan.

När du designar formuläret kan du lägga till en notering i varje kolumnrubrik som anger vilken typ av data som krävs i fältet.

Överst på sidan

Lägga till länkar för redigering, borttagning eller infogning av poster i en datavy

Länkarna kan läggas till i alla datavyer oberoende av om de infogades som vy eller formulär. Om du lägger till länkar i en datavy som infogades som formulär ersätter de infogade länkarna formulärknapparna. Dessutom, om du lägger till länkar i en datavy som infogades som ett formulär visar datavyn inte längre formulärfält, det visar bara informationen i en vy. Det går inte att få datavyn att visa både knappar och länkar med de här funktionerna.

 1. Öppna sidan med datavyn som du vill lägga till länkar i.

  Om du vill följa det här exemplet Använd datavy som du skapade i Skapa en datavy.

  Products.xml som den visas i en datavy

 2. Klicka på datavyn, klicka på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter och klicka sedan på Egenskaper för datavy. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

  Tips: Du kan också högerklicka på datavyn och sedan klicka på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Redigera i dialogrutan Egenskaper för datavy.

 4. Gör ett eller flera av följande på fliken Redigera under Länkalternativ:

  • Om du vill lägga till en länk för redigering av post markerar du kryssrutan Visa Redigera objekt-länkar.

  • Om du vill lägga till en länk för borttagning av post markerar du kryssrutan Visa Ta bort objekt-länkar.

  • Om du vill lägga till en länk för infogning av ny post markerar du kryssrutan Visa Infoga objekt-länk.

   I det här exemplet markerar du kryssrutorna Visa Redigera objekt-länkar, Visa Ta bort objekt-länkar och Visa Infoga objekt-länkar.

   Fliken Redigera i dialogrutan Egenskaper för datavy

   Obs!: Föregående exempel är specifikt för XML-filer. När du arbetar med SQL-databaser ger fliken Redigera i dialogrutan Egenskaper för datavy också alternativet att Synkronisera kommandoalternativ automatiskt. När det alternativet är markerat synkroniseras kommandona uppdatera, ta bort och infoga från SQL-datakällan med kontrollerna redigera, ta bort och infoga i datavyn.

 5. Klicka på OK.

  Varje post i datavyn föregås nu av både länken Redigera och länken Ta bort. I nedre vänstra hörnet i datavyn finns länken Infoga.

  Datavy med flera objekt med länkarna Infoga, Redigera och Ta bort

 6. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 7. Skriv in ett namn på filen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Redigera, ta bort eller infoga en post via webbläsaren

När du har sparat sidan med formuläret kan du förhandsgranska den i webbläsaren och ändra information i formuläret.

Förhandsgranska datavyn i webbläsaren

 • I Office SharePoint Designer 2007 går du till Arkiv-menyn, klickar på Förhandsgranska i webbläsaren och klickar sedan på den webbläsartyp och -storlek som du vill använda.

  Kortkommando klickar du på den sida som du vill förhandsgranska i mapplistan och sedan trycker du på F12.

  Datavyn med länken visas i webbläsaren.

  Datavyn med länken som den visas i webbläsaren.

Redigera en post

 1. Klicka på länken Redigera för den post du vill redigera.

  Om du vill följa exemplet klickar du på länken Redigera för Chai. En datavy som innehåller ett dataformulär för den Chai posten visas.

  Enstaka post i datavy i redigeringsläge

  Meddelanden: 

  • När du arbetar med SharePoint-listor och -bibliotek är redigeringskontrollerna inte textrutor utan SharePoint-formulärfältkontroller.

  • När du arbetar med skrivskyddade fält som ett ID i en SharePoint-lista eller SQL-databas visas fälten bara som text och inte som ett redigerbart fält.

  Nu kan du redigera den information som visas i den Chai post.

 2. Redigera information för posten och klicka sedan på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Avbryt för att ångra ändringarna och återgå till datavyn.

  Om du vill följa exemplet, Skriv i rutan i kolumnen UnitsOnOrder40och klicka sedan på Spara till vänster om den Chai post.

  Datavyn med den uppdaterade posten visas.

  Post med värdet UnitsOnOrder

Ta bort en post

 • Klicka på länken Ta bort till vänster om posten du vill ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort en post via webbläsaren får du ingen fråga om du är säker på att du vill utföra åtgärden, och du kan inte heller ångra att du har tagit bort en post.

  Om du vill följa exemplet, klicka på Ta bort länken till vänster om ändra i listan ProductName . En datavy som har endast fyra poster visas.

  Endast fyra poster visas i datavyn

Infoga en post

 1. Klicka på länken Infoga i nedre vänstra hörnet av datavyn.

  En post med tomma formulär visas.

  Post med tomma formulärfält som visas när du klickar på länken Infoga

  Nu kan du infoga en ny post.

 2. Ange information för posten och klicka på Spara om du vill spara ändringarna eller klicka på Avbryt om du vill ångra ändringarna och återgå till datavyn.

  Om du vill följa exemplet i rutan i kolumnen ProductName skriver du Mormor Boysenberry uppslag. Ange 120i rutan i kolumnen antal i lager . Skriv 0i rutan i kolumnen UnitsOnOrder . Skriv 25i rutan i kolumnen åtgärdsfönstret information om datakälla . Klicka på Spara. Datavyn med den nya posten visas.

  Den nya posten som du infogade visas i datavyn

Överst på sidan

Anpassa mallarna Redigera och Infoga

Med datavy kan du infoga eller redigera poster på ett annat sätt än med t.ex. listformulär som NewForm.aspx eller EditForm.aspx för att lägga till eller redigera poster i en SharePoint-lista. En lista eller ett bibliotek visar användaren en annan sida när de lägger till eller redigerar poster, medan datavyn visar ett annat läge. Varje läge har en mall som du kan anpassa. Om du t.ex. anpassar mallen Redigera kommer användarna bara att se ändringarna när de klickar på länken Redigera för att öppna datavyn i redigeringsläge.

En anledning att anpassa mallen för lägen är t.ex. för att kunna ge användarna särskilda instruktioner när de ska infoga eller redigera poster. Du kan enkelt infoga en ny rad under kolumnrubriken och sedan ange instruktioner på den raden som gäller vilken typ av information som ska anges i respektive kolumn och i vilket format den ska vara i (text, siffror o.s.v.).

 1. Klicka på Visa Data och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter.

  Tips: Du kan också högerklicka på datavyn och sedan klicka på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

 2. I listan Förhandsgranskning av datavy klickar du på Redigera mall eller Infoga mall.

  Mallarna för det läget visas i datavyn. Du kan anpassa utseendet på mallarna genom att ändra teckensnitt, formatering eller layout på formuläret.

 3. Spara ändringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

 4. Om du vill förhandsgranska mallen i webbläsaren klickar du på Förhandsgranska i webbläsaren i Arkiv-menyn, och klickar sedan på den webbläsartyp och storlek du vill använda.

  Kortkommando klickar du på den sida som du vill förhandsgranska i mapplistan och sedan trycker du på F12.

Öppna datavyn i webbläsaren och klicka på Redigera eller Infoga så visas den anpassade mallen som du har skapat.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×