Redigera SVG bilder i Microsoft Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Word, PowerPoint, Outlook och Excel för Office 365 i Windows, Mac, Android och Windows Mobile stöd för att infoga och redigera scalable vector graphics (. SVG) filer i ditt dokument, presentationer, e-postmeddelanden och arbetsböcker.

Du kan redigera SVG-bilder som du redan har infogats på en annan plattform på iOS.

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är endast tillgänglig för Office 365-prenumeranter.

Tips: SVG är en öppen standard från 1999.

Mer information om hur du lägger till en SVG-bild i filen finns på Infoga SVG-bilder och ikoner i Office 2016

Du kan göra flera olika saker för att anpassa hur en SVG-fil visas i dokumentet. Du kommer åt verktygen genom att klicka på SVG-bilden för att visa en sammanhangsberoende Format-flik på menyfliksområdet. Nu ska vi gå igenom några av de mest användbara alternativen i fliken Format.

 • Ändra bild – Gör att du kan välja en annan bild som du vill ersätta denna bild med.

 • Bildformat – Det här är huvudverktygen för att redigera bildens utseende.

  • Galleriet innehåller ett antal fördefinierade format för att omvandla bilden till en linjeteckning eller ändra fyllningsfärgen. I exemplet nedan har vi infogat en logotyp med en cykel där originalet är helt svart. I galleriet Bildformat har vi valt ett förinställt format som har en svart kontur och ljusblå fyllning för att matcha mitt företagstema.

   Tips: Hovra med musen över varje format i galleriet för att se hur bilden kommer att se ut om du väljer formatet. Det är bara en förhandsvisning, ändringarna börjar inte gälla om du inte klickar på formatet.

   Ändra utseendet på din SVG-bilder i PowerPoint 2016 med formatgalleriet
  • Om du vill byta färg på bilden men inget av formaten i galleriet passar kan du använda Bildfyllning där du kan välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden. I exemplet nedan har jag markerat cykel-logotypen och använt en röd fyllning.

   Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av SVG-bilden med olika färger måste du först konvertera den till en form. Se nedan för anvisningar om hur du gör.

   Pipett är ett särskilt intressant verktyg. När du väljer det i menyn ändras markören till en pipett åtföljd av en liten ruta. När du pekar med pipetten på något objekt i dokumentet, bilden eller kalkylbladet så fylls den lilla rutan med objektets färg. Klicka med vänster musknapp för att bekräfta och fylla den markerade SVG-figuren med den färgen. Det är ett smidigt sätt att snabbt få samma färg på figuren som på något annat objekt, som en företagslogotyp. Det fungerar även med färger i infogade fotografier.

   Ändra färg på SVG-bilden med verktyget Grafikfyllning
  • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt SVG-bilden väljer du Bildkontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden. Verktyget pipett som beskrivs ovan fungerar även för detta.

  • Vill du ge SVG-bilderna det där lilla extra? Med Bildeffekter kan du lägga till skuggning, ljussken, 3D-effekter och annat till bilderna. I exemplet nedan har jag valt en perspektivskugga för att göra bilden lite mer tredimensionell.

   Lägga till effekter som skuggor i SVG-grafik med verktyget Grafikeffekter
 • Ordna – I den här gruppen finns verktyg som du antagligen känner till om du arbetat med andra bildformat i Office.

  • Med verktygen Flytta framåt och Flytta bakåt kan du ställa in i vilket lager bilden placeras. Det är praktiskt om du vill placera andra objekt framför (eller bakom) bilden.

  • Verktyget Markeringsfönster gör det lite lättare att markera specifika objekt på en komplex sida.

  • Justering gör det enklare att placera den markerade bilden längs med den vänstra kanten, i mitten eller på andra kända platser på sidan.

  • Om du har flera bilder som du vill hantera som ett objekt trycker du ned CTRL-tangenten och markerar alla andra objekt och klickar sedan på Gruppera. Du delar upp en grupp genom att välja något objekt i gruppen och sedan klicka på Gruppera > Dela upp grupp.

  • Med kommandot Rotera går det lätt att rotera bilden eller vända den vågrätt eller lodrätt.

 • Storlek – De här verktygen används för att beskära och storleksförändra bilden. Information om hur du använder verktyget Beskär finns i Beskära en bild. I storleksverktyget anger du bara den höjd och/eller bredd du vill ha i tum.

Konvertera en SVG-bild till en Office-form

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365 med hjälp av Office-programmen i Windows eller Mac.

Genom att konvertera en SVG bild eller ikon till en Office-form kan du filens SVG och redigera enskilda element. Konvertera filen är ganska enkelt; bara högerklicka SVG bilden i dokumentet, arbetsboken eller presentationen och välj Konvertera till form på snabbmenyn som visas.

Här är en kort video där Doug visar hur du gör.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Infoga en SVG-fil i Office för Mac bara använda Infoga > bilder som andra bildfil.

Det finns flera saker du kan göra om du vill anpassa hur SVG bilden ser ut i dokumentet. Om du vill komma åt dessa verktyg på SVG-bild och en sammanhangsberoende flik Grafiskt Format ska visas på menyfliken. Nu ska vi ta en titt på några av fler användbara alternativ fliken Grafiskt Format finns det.

En SVG-bild markerad, aktiverar fliken grafiskt Format i menyfliksområdet
 • Ändra bild – Gör att du kan välja en annan bild som du vill ersätta denna bild med.

 • Grafikformat- galleriet innehåller en samling fördefinierade format för att konvertera bilden till en ritning med linje eller ändra fyllningsfärg för den. I exemplet nedan jag har infogat en logotyp för en cykel och den ursprungliga cellen är helt svarta. Jag har markerat ett förval som har en blå fyllning så att de matchar mitt företag tema i galleriet för formatmallar.

  Formatgalleriet med en blå light har använts för en bild på en cykel
 • Om du vill ändra färg på bilden och inget av formaten i galleriet är riktigt vad du tänkt kan kan Fylla i grafik du välja mellan hundratals färger. Den färg som du väljer ska gälla hela bilden.

 • Vill du ge SVG-bilderna det där lilla extra? Med Bildeffekter kan du lägga till skuggning, ljussken, 3D-effekter och annat till bilderna. I exemplet nedan har jag valt en perspektivskugga för att göra bilden lite mer tredimensionell.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt SVG-bilden väljer du Bildkontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden. Verktyget pipett som beskrivs ovan fungerar även för detta.

 • Om du vill kontrollera hur texten flödar runt bilden SVG använda verktyget Radbryt Text.

 • Med verktygen Flytta framåt och Flytta bakåt kan du ställa in i vilket lager bilden placeras. Det är praktiskt om du vill placera andra objekt framför (eller bakom) bilden.

 • Verktyget Markeringsfönster gör det lite lättare att markera specifika objekt på en komplex sida.

 • Justering gör det enklare att placera den markerade bilden längs med den vänstra kanten, i mitten eller på andra kända platser på sidan.

 • Om du har flera bilder som du vill hantera som ett objekt trycker du ned CTRL-tangenten och markerar alla andra objekt och klickar sedan på Gruppera. Du delar upp en grupp genom att välja något objekt i gruppen och sedan klicka på Gruppera > Dela upp grupp.

 • Med kommandot Rotera går det lätt att rotera bilden eller vända den vågrätt eller lodrätt.

 • Storlek – De här verktygen används för att beskära och storleksförändra bilden. Information om hur du använder verktyget Beskär finns i Beskära en bild. I storleksverktyget anger du bara den höjd och/eller bredd du vill ha i tum.

 • Fönstret formatera öppnas ett fönster som får du enkel åtkomst till verktygen om du vill ändra den här bilden.

Du kan inte infoga en SVG-bild i iOS, men jag har vissa redigeringsverktyg som är tillgängliga i Office för SVG bilder som du har redan i dina filer. Om du vill komma igång trycker du på bör SVG-bild som du vill redigera och du läsa fliken grafik visas i menyfliksområdet.

Word för iOS med fliken grafik redigering
 • Grafikformat- det här är en uppsättning fördefinierade format som du kan lägga till att snabbt ändra utseendet på din SVG-filen.

 • Om du vill ändra färg på bilden och inget av formaten i galleriet är riktigt vad du tänkt kan kan Fylla i grafik du välja mellan hundratals färger. Den färg som du väljer ska gälla hela bilden.

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av bilden som SVG med olika färger måste du konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Office 365 på Windows om du vill göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) Välj linjen runt bilden SVG Grafik disposition. Du kan ange färgen på kantlinjen runt bilden.

 • Radbryt Text hjälper dig att styra hur texten ska figursättas runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra Ordna kan du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt (framåt eller bakåt) i stapeln.

 • Använd beskärningsverktyget om du endast vill använda en del av SVG-bild. Med bilden är markerad trycker du på Beskär och dra sedan rutan om du vill lägga bilden som du vill. När du är klar trycker du på Beskär

  Tips: Om du vill ångra din beskärning trycker du på bilden, Välj Beskär igen och tryck sedan på Återställ på snabbmenyn som visas.

 • Använda Alternativtext för att ge bilden en beskrivning för personer som använder skärmläsare för att läsa dokumentet.

Om du vill redigera en SVG-bild i Office för Android, ska tryck på att markera SVG som du vill redigera och fliken grafik visas på menyfliken.

En SVG-bild som markerats med fliken grafik i menyfliksområdet

Obs!: Om du inte kan se menyfliksområdet, tryck på Redigera ikonen Ikonen Redigera .

 • Format – det här är en uppsättning fördefinierade format som du kan lägga till att snabbt ändra utseendet på din SVG-filen.

 • Om du vill ändra färg på bilden och inga format i galleriet är riktigt vad du vill ha, kan fyller du välja mellan hundratals färger. Den färg som du väljer ska gälla hela bilden.

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av bilden som SVG med olika färger måste du konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Office 365 på Windows om du vill göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) Välj linjen runt bilden SVG Disposition. Du kan ange färgen på kantlinjen runt bilden.

 • Radbryt Text hjälper dig att styra hur texten ska figursättas runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra Ordna kan du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt (framåt eller bakåt) i stapeln.

 • Använd verktyget Beskära grafik om du endast vill att en del av SVG-bild. Med bilden är markerad trycker du på Beskär och dra sedan rutan om du vill lägga bilden som du vill. När du är klar trycker du på Beskär

 • Storlek och placering vi du anger hur stort SVG-bild bör vara på sidan.

 • Använda Alternativtext för att ge bilden en beskrivning för personer som använder skärmläsare för att läsa dokumentet.

Infoga en SVG-bild i Windows Mobile program kan du använda Infoga > bilder precis som med andra bilder.

Du har också vissa redigeringsverktyg som är tillgängliga för SVG bilder. Om du vill komma igång trycker du på bör SVG-bild som du vill redigera och du läsa fliken grafik visas i menyfliksområdet.

Fliken bilder i Word Mobile
 • Grafikformat- det här är de viktigaste verktygen för att redigera utseendet på bilden. I Windows Mobile-appar visas den som ett galleri på menyfliken grafik vänstra kant.

 • Om du vill ändra färg på bilden och inga format i galleriet är riktigt vad du vill ha, kan fyller du välja mellan hundratals färger. Den färg som du väljer ska gälla hela bilden.

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av bilden som SVG med olika färger måste du konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Office 365 på Windows om du vill göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) Välj linjen runt bilden SVG Disposition. Du kan ange färgen på kantlinjen runt bilden.

 • Radbryt Text hjälper dig att styra hur texten ska figursättas runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra kan framåt eller Bakåt du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt i högen. Observera att du måste ha Radbyte skall vara något annat än i nivå med text för dessa knappar som ska aktiveras.

 • Om du vill rotera använda SVG bilden roteringshandtaget som visas ovanför bilden när den väljs. Klicka och dra i handtaget runt bilden du vill rotera. Om du vill snabbt Rotera 90 grader eller Vänd lodrätt eller vågrätt använder du kommandot Rotera i menyfliksområdet.

 • Använd beskärningsverktyget om du endast vill använda en del av SVG-bild. Med bilden är markerad trycker du på Beskär och dra sedan rutan om du vill lägga bilden som du vill. När du är klar trycker du på Beskär

  Tips: Om du vill ångra din beskärningsverktyget trycker du på CTRL + Z eller klicka på Ångra pilen uppåt höger i fönstret.

 • Storlek och placering vi du anger hur stort SVG-bild bör vara på sidan.

 • Använda Alternativtext för att ge bilden en beskrivning för personer som använder skärmläsare för att läsa dokumentet.

Har du en fråga, ett förslag eller en kommentar om Microsoft Office?

Se Hur ger jag feedback på Microsoft Office?

Vi lyssnar

I den här artikeln uppdaterades senast den 5 December 2018 resultat av dina kommentarer. Om du hittat den användbara och särskilt om du inte använder du feedback kontrollerna nedan till berätta för oss hur vi kan göra den bättre.

Mer information finns i

Infoga bilder

Infoga ikoner

Animera bilder, ClipArt, text och andra objekt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×