Redigera sidnumrering, sidfötter och sidhuvuden för åhörarkopior i PowerPoint

Redigera sidnumrering, sidfötter och sidhuvuden för åhörarkopior i PowerPoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Åhörarkopiebakgrunden du skapar och redigerar åhörarkopior. Ändringar som visas på alla sidor i den utskrivna åhörarkopian.

Du kan ändra antalet bilder per sida, sidorientering, bildstorlek. Du kan lägga till eller ta bort sidnummer, sidhuvuden och sidfötter, datum och tid, och du kan infoga en bild eller lägga till en bakgrund.

Om du vill se alternativ för åhörarkopior, markera på fliken Visa och markera Åhörarkopiebakgrund i gruppen Bakgrundsvyer.

Visar vyn Åhörarkopiebakgrund i PowerPoint

Markera en rubrik nedan för att öppna den och se detaljerade instruktioner.

I gruppen Utskriftsformat kan du ange antalet och layouten för bilder som ska skrivas ut på varje sida, ändra orienteringen för åhörarkopior och ställa in bildstorleken. Använd inställningar i alla tre menyerna – Orientering för åhörarkopior, Bildstorlek och Bilder per sida – för att anpassa layouten.

Gruppen Utskriftsformat

Ange bilder per sida:

 1. Klicka på Bilder per sida.

  Alternativ för Bilder per sida
 2. Välj ett layoutalternativ från miniatyrbilderna.

Tips: Alternativet 3 bilder inkluderar rader som åhörarna kan använda för att göra anteckningar.

Ange orientering:

 • Klicka på Orientering för åhörarkopior och välj sedan Stående eller Liggande.

  Menyn Orientering för åhörarkopior

Ställa in bildstorlek:

 • Klicka på Bildstorlek (eller i PowerPoint 2010, Bild orientering ), och välj sedan ett av alternativen.

  Menyn Bildstorlek

  När PowerPoint inte kan skala innehåll automatiskt får du ett meddelande. Välj Maximera att öka storleken på bildinnehållet när du skalning till en större bildstorlek. (Det här alternativet kan leda till ditt innehåll som inte får plats på bilden.) Välj Vara säker på att passa för att minska storleken på innehållet. (Det här kan göra innehållet visas mindre, men du kan inte se allt innehåll i bilden.)

  Meddelande om skalning av bildstorlek

  Tips: 

  • För att ställa in en anpassad storlek, inklusive bredd, höjd, antal bilder, bildorientering och anteckningar, klickar du på Anpassad bildstorlek på menyn Bildstorlek.

  • Om du vill kontrollera att dina bilder skrivs ut som du vill förhandsgranska åhörarkopiorna före utskrift.

Sidhuvuden och sidfötter kan ändras i gruppen Platshållare. Som standard visas platshållarna i de övre och undre hörnen av sidan Åhörarkopiebakgrund.

Visar åhörarkopior i PowerPoint

Klicka i en platshållare (Sidhuvud, sidfot, datum eller Sidnummer ) att göra ändringar i den. Du kan göra exempelvis:

 • Sätta på eller stänga av platshållare: avmarkerar du kryssrutan platshållare (sidhuvud, datum, sidfot eller sidnummer) som du vill inaktivera i gruppen platshållare i menyfliksområdet.

 • Redigera eller lägga till innehåll i textplatshållarna . Förutom textändringar kan du använda kommandon på fliken Infoga för att lägga till grafik eller andra innehållstyper.

 • Formatera textens format och utseende: Markera texten och använda alternativen på flikarna formatering och Start för att göra ändringar.

 • Ändra textplatshållare: Dra en textplatshållare för att flytta den och använd textrutans storlekshandtag för att ändra storleken.

 1. På menyfliken verktygsfältet väljer på fliken Visa och därefter på Åhörarkopiebakgrund.

 2. Välj Infoga på fliken Infoga i menyfliksområdet och markera bilder (eller en annan knapp, till exempel Onlinebilder, beroende på var du får bilden från).

 3. Bläddra till önskad bild markerar du den och väljer sedan Infoga.

  Bilden infogas i mitten av sidan.

 4. Dra bilden till den plats du vill använda och ändra storlek på den, om det behövs. Klicka på fliken Format för Bildverktyg för fler formateringsalternativ.

Du kan ändra bakgrunden på åhörarkopiorna (utan att påverka bildernas bakgrund) i gruppen Bakgrund. Du kan även snabbt ändra teckensnittet för all text på åhörarkopiorna och använda särskilda kantlinjer och visuella effekter.

Alternativ för bakgrund

 • Färger: Välj ett färgtema för åhörarkopiornas bakgrund. Du kan behöva klicka på Bakgrundsformat och välja ett alternativ för att det ska få effekt.

 • Bakgrundsformat: Välj ett formatalternativ från listan. De färger som visas beror på de val du gjort i listan Färger.

  Tips: Klicka på Formatera bakgrund längst ned i listan Bakgrundsformat för att öppna fönstret Format och välj från fler bakgrundsalternativ, som avancerade fyllningsinställningar, konstnärliga effekter samt färg- och bildinställningar.

 • Teckensnitt: Välj ett teckensnitt i listan för att snabbt tillämpa det på alla sidhuvuden och sidfötter.

 • Effekter: Välj en effekt från listan för att tillämpa temaeffekter, med alternativ som inkluderar skuggor, reflektioner, linjer, fyllningar och annat.

Så här visar hur åhörarkopiorna ser ut när den skrivs ut:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Markera den andra rutan (som enligt standard är inställt på helsidesbilder) för att utöka listan med alternativ i dialogrutan Skriv ut under Inställningar. Klicka på den layout du vill använda under åhörarkopior.

  Layout för utskrift av åhörarkopior
 3. Du kan använda på pilknapparna längst ned i fönstret för förhandsgranskning till sidan igenom miniatyrerna i dialogrutan Skriv ut.

  Du kan bläddra igenom Förhandsgranska med hjälp av pilarna längst ned i panelen Förhandsgranska.

Relaterade hjälpartiklar

Mer information om hur du arbetar med PowerPoint åhörarkopior finns:

På en Åhörarkopiebakgrund kan du flytta, ändra storlek på och formatera Sidhuvud / fot platshållare. Du kan också ange sidorientering och anger antalet bilder ska skrivas ut per åhörarkopian.

Ändra en åhörarkopiebakgrund

1 anger du hur många bilder som du vill skriva ut på varje åhörarkopia

2 ändra storlek, formatera om eller flytta en platshållare för sidhuvud

3 ändra storlek, formatera om eller flytta en sidfotplatshållare för

Så här visar alternativ för åhörarkopior:

 1. Klicka på fliken Visa och klicka sedan på Åhörarkopiebakgrund i gruppen Presentationsvyer.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Åhörarkopiebakgrund i gruppen Stäng.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara.

Ytterligare information

 • De ändringar du gör i en Åhörarkopiebakgrund gäller inte för en bildbakgrund eller anteckningar.

 • Det går inte att ändra storlek på bilden platshållare i en åhörarkopia huvudsida, men du kan ändra storlek på platshållare för sidhuvud, sidfot, sidnummer och datum.

Mer information finns i

Skriva ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior

Skapa och skriva ut anteckningssidor

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×