Lägga till sidhuvuden och sidfötter i en presentation

Redigera sidhuvuden och sidfötter

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Redigera bildbakgrunden för att hantera problem som rör utseende, storlek eller position för sidhuvuden och sidfötter.

Ändra sidfoten

  1. Klicka på VISA > Normal, och klicka på den bild som du vill ändra. Om du vill markera flera bilder klickar du på den första bilden som du vill ändra och håll därefter ned Ctrl medan du klickar på de övriga bilderna.

  2. Klicka på INFOGA > Sidhuvud/sidfot.

  3. Klicka på fliken Bild, gör de ändringar du vill och klicka antingen Använd för att tillämpa ändringarna på de valda bilderna eller Använd för alla för att ändra alla bilder.

    Om du inte vill att sidfoten ska visas på rubrikbilden markerar du rutan Visa inte på rubrikbild.

Vill du veta mer?

Arbeta med åhörarkopiebakgrunder

Skriva ut bilder, anteckningar och åhörarkopior

Använda bildbakgrunder till att anpassa en presentation

Jag har använt sidhuvuden och sidfötter till denna presentation, och det är ett par saker jag vill ändra.

Jag zoomar in för en närmare titt.

På rubrikbilden visas datumet men det är uppdelat på två rader. Jag vill att det ska placeras på en rad.

Mitt andra bekymmer är sidfoten för resten av bilderna. Den ljusgröna teckenfärgen är svår att se.

Jag kommer att zooma tillbaka.

Formatering som rör utseende, storlek och placering av sidhuvuden och sidfötter redigeras med bildbakgrunden.

Du öppnar bildbakgrunden genom att klicka på Visa > Bildbakgrund.

Bildbakgrunden är den översta miniatyren. Du gör ändringar i den som ska gälla alla bilder.

Du kan också göra ändringar i vissa layouter, någon av bilderna under bildbakgrunden.

En av våra formateringsfrågor rör datum på rubrikbilden. Jag har markerat rubrikbildens bildbakgrund.

Jag kommer att zooma in lite.

Med det datumformat jag valt är platshållaren för liten.

Så här ser datumet ut på rubrikbilden. Ser du hur det skrivs ut på en andra rad?

Du kan inte se detta i bildbakgrundsvy på den här layouten. Det visas bara i standarddatumformat, som passar.

Vi behöver hur som helst förstora datumplatshållaren.

Jag markerar den, pekar på storlekshandtaget i ett hörn,

klickar på dubbelpilen och drar nedåt för att förlänga platshållaren.

Det längre datumformatet bör nu få plats på en rad. Vi kommer att kontrollera detta snart.

För att ändra färg på sidfoten klickar jag på bildbakgrunden.

Denna förändring måste gälla för alla relevanta layouter.

De sidfötter som visas på bildbakgrunden är textsidfot och datum.

(Datumet visas på bildbakgrunden trots att jag har valt att inte visa det på bilderna.)

Först trycker vi på Ctrl och klickar för att markera båda sidfotsplatshållarna.

Sedan klickar vi på Hem > Teckenfärg och ändrar teckenfärgen till mörkblå.

Låt oss klicka på Fetstil för att stänga av fetstil.

Låt oss dessutom centrera sidfotsplatshållaren. Vi gör det genom att markera den och under Ritverktyg klicka på Format och sedan på Justera objekt.

Kontrollera att Justera mot bild är markerat och klicka på Centrera vågrätt.

Jag centrerar texten i platshållaren genom att låta rutan vara markerad, klicka på Hem och sedan på Centrera.

Låt oss klicka på Normal för att se effekten av dessa ändringar på bilderna.

Sidfoten har nu centrerats och är blå i stället för grön.

På rubrikbilden placeras datumet på en en rad. Men sidfoten, webbadressen, ser ut som om den glidit ner.

Detta beror på att jag centrerat texten i sidfotsplatshållaren på bildbakgrunden.

Detta centrerar texten överallt, även på rubrikbilden.

När jag markerar platshållaren, tänker du på den i liggande orientering, och då ser du att texten är centrerad.

Låt oss återgå till bildbakgrunden med Visa > Bildbakgrund för att anpassa rubrikbilden.

Rubrikbildens bildbakgrundslayout har valts.

Med denna layout kan jag åtgärda problemet. Jag markerar sidfotsplatshållaren på layouten.

Jag kommer att klicka på Hem, Vänsterjustera för att flytta tillbaka sidfoten uppåt (tänk på Vänsterjustera som om den här rutan var vågrät).

Denna förändring kommer bara att gälla den här layouten.

Jag kommer att klicka på Normalt för att gå tillbaka till den vyn. Textsidfoten är nu rätt placerad på rubrikbilden.

Med hjälp av olika alternativ i dialogrutan Sidhuvud och Sidfot,

och genom att gå till bildbakgrunden för att göra ändringar i formatering och layout,

har jag fått sidhuvudena och sidfötterna precis som jag vill ha dem.

Mer information får du i kurssammanfattningen och genom att experimentera på egen hand.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×