Redigera principer för lösenord och mötes-/inspelningsnycklar

Tillåt att användare ändrar sina lösenord. Användarna kan ändra sina lösenord i Live Meeting Manager.

Användarlösenord måste uppfylla komplexitetskrav. Användarnas lösenord måste uppfylla särskilda krav på komplexitet.

Kräv att mötesnycklar är komplexa. Alla mötesnycklar måste uppfylla särskilda krav på komplexitet.

Endast mötesnycklar som genererats av servern är giltiga. Medlemmarna kan endast schemalägga möten med nycklar som skapats av servern.

Minsta längd. Det minsta antalet tecken som krävs för lösenord och mötesnycklar.

Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en siffra. Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en siffra mellan 0 och 9.

Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en versal. Minst ett tecken i lösenord och mötesnycklar måste vara en stor bokstav.

Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst en gemen. Minst ett tecken i lösenord och mötesnycklar måste vara en liten bokstav.

Mötesnycklar får inte innehålla mötets ID. Lösenord får inte innehålla användar-ID. Lösenord och mötesnycklar får inte innehålla mötets ID eller det användar-ID som mötet respektive lösenordet är kopplat till.

Mötesnycklar och lösenord måste börja och sluta med en siffra eller en bokstav. Specialtecken får inte inleda eller avsluta mötesnycklar och lösenord.

Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst ett av följande tecken: `~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./. Mötesnycklar och lösenord måste innehålla minst ett av de angivna tecknen.

Skicka. Sparar ändringarna i principen för lösenord och mötesnycklar.

Avbryt. Sidan stängs utan att principerna ändras.

Mötesnycklar och lösenord får inte innehålla blanksteg.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×