Redigera listinställningar i SharePoint Online

Redigera listinställningar i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Listkontroll SharePoint Online och SharePoint Server 2019 finns det ett mycket flexibelt sätt att visa dina data. Du kan aktivera mängder av inställningar så att du kan visa dina data i ett område av format, ange användare, skapa arbetsflöden, lägga till versionshantering och skicka RSS-uppdateringar som saker ändra.

Redigera inställningar för lista

Följ dessa steg om du vill öppna inställningar för lista.

 1. I listan som du vill redigera, klicka på Inställningar för Ikon för Inställningar och klicka sedan på Inställningar för lista.

  Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

  Meddelanden: 

  • Skärmen ser annorlunda ut än exemplen? Administratören kan ha klassisk annons på dokumentbiblioteket eller du använder en tidigare version av SharePoint. Om du är en lista eller webbplatsägare eller administratör finns i Växla standard råka ut för listor eller dokumentbibliotek från nya eller klassisk.

  • Vissa funktioner är endast tillgängliga i klassisk upplevelse. Klicka på Gå tillbaka till klassisk SharePoint i nederkant vänstra hörnet på sidan för att växla till klassiskt upplevelse. Stäng alla SharePoint fönster om du vill avsluta klassisk upplevelse och öppna.

 2. Redigera inställningar och egenskaper som du vill använda som namn, beskrivning, lägga till versionshantering eller verifiering, kolumnordning eller lägga till fler kolumner på sidan Inställningar.

 3. Varje inställning kan du ange eller avbryta ändringar och tillägg. Mer information finns i kommentarerna nedan. Gå tillbaka till listan ska se ändringarna när du är klar.

Inställningar för lista

Här följer en kortfattad översikt över vad du kan göra i dialogrutan Inställningar för lista. Varje inställning kan du aktivera den här inställningen eller spara och Avbryt.

Redigera och styra navigering, konfigurera versionshantering, verifiering och målgrupp och hantera avancerade inställningar.

Länklista till allmänna inställningar

Listnamn, beskrivning och navigering

Redigera eller ändra rubriken för listan, beskrivning, och ange om i listan visas i fältet Snabbstart.

Inställningar för versionshantering

Ange om godkännande krävs för skickade objekt, skapa nya versioner på alla redigera antalet skickade och godkända versioner och bestämma vem som kan se, redigera och godkänna utkastobjekt.

Avancerade inställningar

Ange följande

 • Hantering av innehållstyper.

 • Vem kan läsa objekt.

 • Vem kan skapa och redigera objekt.

 • Aktivera bifogade filer.

 • Aktivera mappar.

 • Om objekten visas i sökresultatet.

 • Om inte är standardnamn vyer som visas i sökresultatet.

 • Indexera om i listan.

 • Tillåt att objekt som ska hämtas.

 • Tillåt användning av Snabbredigering för objekt.

 • Starta formulär i en dialogruta.

 • Hantera index automatiskt.

 • Visa lista med nya eller klassisk upplevelse.

Inställningar för dataverifiering

Ange en formel ska användas för verifiering.

Skapa ett meddelande som hjälper användarna att förstå vilka giltiga data ser ut.

Inställningar för målgruppsinriktning

Aktivera målgrupp målgruppsanpassning kolumn att filtrera innehåll baserat på en användare kontext.

Klassificeringsinställningar

När du aktiverar klassificeringar läggs två fält läggs till i innehållstyperna som är tillgängliga för den här listan och en poängsättning kontroll läggs till i standardvyn för listan eller biblioteket. Du kan välja ”gillat” eller ”stjärnklassificeringar” som sätt innehåll klassificeras.

Formulärinställningar för

Använda Microsoft PowerApps för att anpassa formulär för den här listan. Du kan ändra formulärets layout, lägga till bilder och formaterad text, lägga till anpassad datavalidering, skapa ytterligare vyer och lägga till regler. Microsoft InfoPath är också tillgängligt som ett alternativ för bakåtkompatibelt läge kompatibilitet. Du bör använda PowerApps över med InfoPath.

Hantera dina listor IRM, nyckelord och arbetsflödet och ange behörigheter för personerna du vill bidra och visa listan.

Listbehörigheter och inställningar för hantering av länkar

Ta bort den här listan

Tar bort listan helt och du kommer tillbaka till startsidan.

Behörigheter för den här listan

Ange i listan behörighetsnivåer för olika grupper av användare på webbplatsen.

IRM (Information Rights Management)

Aktivera och skapa en rubrik för behörighetsprincip och beskrivning, konfigurera åtkomstbehörigheter för dokumentet och ange gruppskydd och tidsramen när autentiseringsuppgifter måste verifieras.

Arbetsflödesinställningar

Ange arbetsflöde association som stöds för den lista, ett objekt eller en mapp. Lägga till, ta bort, blockera eller återställa ett arbetsflöde.

Företagsmetadata och -nyckelord inställningar

Lägga till en kolumn för nyckelord och aktivera nyckelordssynkronisering.

Spara lista som mall

Sparar listan som en mall, med eller utan innehåll. SharePoint Server 2019 endast.

Konfigurera RSS-feeds för att gå som objekt ändras.

Inställningar för lista kommunikation (RSS)

RSS-inställningar

Ange följande:

 • Aktivera RSS för listan.

 • Trunkera multiline textfält till 256 tecken.

 • Ange rubrik, beskrivning och en bild-URL för RSS-feeds.

 • Markera kolumnerna i listan för att visa i en RSS-beskrivning.

 • Ange maximalt antal objekt att inkludera och det maximala antalet dagar i RSS-feeds.

Inställningar för kolumner ger möjlighet att visa eller dölja kolumner, skapa eller lägga till befintliga kolumner kolumnordning och kolumnindexering.

Listkolumnavsnitt i Listinställningar

Redigera kolumner

Du kan klicka på kolumnen om du vill redigera och redigera egenskaper, till exempel data som krävs, unika värden och maximalt antal tecken i ett textfält.

Skapa kolumn

Skapa en kolumn med någon av många som stöds. Ange namn, beskrivning och särskilda parametrar beroende på vilken typ av kolumn som lagts till.

Lägg till från befintliga webbplatskolumner

Lägga till kolumner i listan som används i andra listor på din webbplats. Ange att de ska visas eller inte på en standardvy.

Kolumnordning

Ändra vilken ordning kolumnerna visas från vänster till höger i listan.

Indexerade kolumner

Skapa eller ta bort upp till 20 kolumnindex.

Visa och skapa vyer

Visa listavsnitt i inställningar för lista

Visa

Visa vyer av informationen i listan. Klicka på om du vill redigera objekt.

Skapa vy

Skapa Standard, datablad, kalender, Gantt- eller Access-vy över dina data. Varje vytyp innehåller inställningar för en egen. Du kan också starta från en befintlig vy.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×