Redigera listformulär med InfoPath 2010 i SharePoint Designer

Alla SharePoint-listor innehåller en uppsättning listformulär som du kan använda för att visa, redigera eller lägga till objekt i en lista. I varje listformulär visas kolumnerna från listan som fält på en sida där användare kan visa, lägga till eller redigera information.

Med Microsoft SharePoint Designer 2010 kan du anpassa formulären så att de blir lättare att använda och mer riktade till din affärslösning. Dessutom kan du också skapa och anpassa formulären med Microsoft InfoPath 2010.

I den här artikeln beskrivs Microsoft InfoPath 2010 och några av fördelarna med att använda InfoPath 2010 samt hur du anpassar en lista med hjälp av InfoPath 2010 i Microsoft SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln:

Om Microsoft InfoPath 2010

Så här fungerar InfoPath 2010 tillsammans med SharePoint-listor

Förhandsgranskning av ett listformulär innan du anpassar det i InfoPath

Anpassa ett listformulär med InfoPath 2010

Övriga sätt att anpassa listformulär

Nästa steg

Om Microsoft InfoPath 2010

InfoPath 2010 ingår i Microsoft Office 2010 och är ett kraftfullt program för att skapa formulär och samla in information. Med InfoPath 2010 kan du anpassa och skapa avancerade formulär utan att behöva skriva någon kod. Du kan dra och släppa fält i formuläret, lägga till direktverifiering för formulär med hjälp av en uppsättning regler och använda olika teman eller profiler för formuläret.

Du anpassar ett listformulär i InfoPath Designer 2010 på liknande sätt som i Microsoft SharePoint Designer 2010. Du kan till exempel lägga till och ta bort fält, lägga till text, grafiskt innehåll och serverkontroller samt ändra utformningen och utseendet på formuläret.

InfoPath-listformulär för SharePoint

InfoPath 2010 gör dock arbetet mycket lättare, med hjälp av en stor mängd mallar, layouter, teman och kraftfulla funktioner för hantering av regler. Dessutom behöver du bara redigera en fil, InfoPath-formulärmallen (eller XSN-filen), som sedan används för alla tre listformulär. (I SharePoint Designer 2010 måste du anpassa visningsformuläret, redigeringsformuläret och det nya formuläret separat om du vill att samma ändringar ska gälla för alla tre listformulär.)

Överst på sidan

Så här fungerar InfoPath 2010 tillsammans med SharePoint-listor

När du öppnar en lista i Microsoft SharePoint Designer 2010 och tittar på de tillgängliga formulären för listan visas tre formulär: DispForm.aspx, EditForm.aspx och NewForm.aspx

InfoPath-listformulär för SharePoint

 • DispForm.aspx används för att visa egenskaper för ett objekt i listan.

 • EditForm.aspx används för att redigera ett objekt i listan.

 • NewForm.aspx används för att skapa nya objekt i listan.

Om du vill anpassa formulären i Microsoft SharePoint Designer 2010 öppnar du varje formulär separat och gör ändringarna i dem eller skapar nya formulär som du ersätter dem med.

I Microsoft SharePoint Designer 2010 kan du också välja alternativet att anpassa formulären i InfoPath 2010. Du skapar och publicerar då en InfoPath-formulärmall, eller en XSN-fil, som används med en ny uppsättning listformulär: displayifs.aspx, editifs.aspx och newifs.aspx. Mallen och de nya formulären ersätter ASPX-standardformulären som du hade från början.

Nästa gång du öppnar webbplatsen i Microsoft SharePoint Designer 2010 kan du se de nya formulären på sammanfattningssidan för listan.

InfoPath-listformulär för SharePoint

Observera

 • Du kan öppna de nya formulären i Microsoft SharePoint Designer 2010 men du kan inte anpassa innehållet i formulären eftersom de hör till en webbdel för InfoPath-formulär. Använd InfoPath-formulärmallen om du vill uppdatera filerna.

 • InfoPath-formulärmallen, eller XSN-filen, visas inte på sammanfattningssidan i Microsoft SharePoint Designer 2010. Om du vill se mallen bläddrar du till listformulären i webbplatshierarkin (via länken Alla filer i fönstret Navigering).

Överst på sidan

Förhandsgranskning av ett listformulär innan du anpassar det i InfoPath

Innan du anpassar ett listformulär i InfoPath 2010 kan det vara bra att veta hur formuläret kommer att se ut när du anpassar det i InfoPath.

Standardredigeringsformuläret (EditForm.aspx) visas så här i webbläsaren:

InfoPath-listformulär för SharePoint

När du anpassar formuläret i InfoPath 2010 visas det nya redigeringsformuläret (editifs.aspx med tillhörande InfoPath-mall) så här i webbläsaren:

InfoPath-listformulär för SharePoint

I det nya formuläret används ett annat färgschema och andra teckensnitt och fältet Bifogade filer finns infogat i formuläret i stället för i formulärhuvudet. Det här är standardinställningarna för det nya formuläret. Du kan ändra formulärets utseende och funktion genom att anpassa det.

Överst på sidan

Anpassa ett listformulär med InfoPath 2010

Du kan anpassa listformulär med InfoPath 2010 i Microsoft SharePoint Designer 2010. Om du väljer det här alternativet öppnas InfoPath 2010 Designer med en ny InfoPath-formulärmall (XSN) som du använder när du anpassar listformulären. När du är klar publicerar du formuläret till din SharePoint-lista och återgår sedan om du vill till Microsoft SharePoint Designer 2010.

 1. Öppna webbplatsen i Microsoft SharePoint Designer 2010.

 2. Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering.

 3. Öppna den lista du vill anpassa.

 4. Klicka på Designa formulär i InfoPath i gruppen Åtgärder på fliken Listinställningar och välj sedan den innehållstyp du vill använda för listformulären.
  InfoPath-listformulär för SharePoint
  Obs! Varje SharePoint-lista kan konfigureras så att den tillåter flera innehållstyper, som sedan visas i den här menyn. Du kan skapa ett anpassat listformulär för varje innehållstyp. Om listan till exempel har innehållstyperna Pressmeddelanden och Branschnytt kan du skapa anpassade listformulär för varje innehållstyp. Men kom ihåg att formuläret endast visas om den valda innehållstypen är standard för listan.

 5. InfoPath 2010 öppnas med en ny InfoPath-formulärmall.
  InfoPath-listformulär för SharePoint

 6. Använd verktygen för formulärredigering i InfoPath 2010 för att anpassa formuläret och dess utseende och lägga till nödvändig regelbaserad logik till formuläret. Mer information om hur du använder InfoPath 2010 finns i avsnittet Se även.

 7. När du är klar med anpassningen publicerar du mallen till din SharePoint-lista. Det här kan du göra på två sätt:

  1. Om du har slutfört arbetet med formuläret stänger du helt enkelt formuläret och väljer Spara och publicera i meddelandet som visas.

  2. Om du vill publicera formuläret och samtidigt fortsätta arbeta med det i InfoPath väljer du Information på fliken Arkiv och klickar på Snabbpublicera.
   InfoPath-listformulär för SharePoint

 8. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet för publiceringen.

 9. Stäng InfoPath 2010 och återgå till Microsoft SharePoint Designer 2010 om det behövs.

Gör om stegen ovan om du vill anpassa listformulären ytterligare.

Överst på sidan

Övriga sätt att anpassa listformulär

Förutom att anpassa listformulär med InfoPath 2010 från Microsoft SharePoint Designer 2010 kan du även anpassa listformulären på något av nedanstående sätt.

Anpassa listformuläret i InfoPath 2010 med webbläsaren

Om du vill anpassa listformuläret i webbläsaren bläddrar du till formuläret och väljer sedan Anpassa formulär i gruppen Anpassa listor på fliken Lista enligt bilden nedan.

InfoPath-listformulär för SharePoint

Skapa ett nytt listformulär eller anpassa ett befintligt formulär med InfoPath 2010

Om du vill skapa ett nytt listformulär i InfoPath 2010 klickar du på fliken Arkiv, väljer Nytt och klickar på SharePoint-lista. Ange platsen för webbplatsen och välj sedan en befintlig lista eller skapa en ny.

InfoPath-listformulär för SharePoint

Om du vill anpassa ett formulär som du redan har skapat klickar du på fliken Arkiv, väljer Senaste och väljer sedan en formulärmall i listan Senast använda formulärmallar.

Överst på sidan

Nästa steg

När du anpassar SharePoint-listformulär i InfoPath 2010 kanske du också vill utvidga alla formulär till InfoPath 2010 eller endast de formulär som dina användare eller webbplatsen för din affärslösning kräver en högre grad av anpassning för.

Förutom listformulär kan du även använda Microsoft InfoPath 2010 för att skapa kraftfulla initieringsformulär för arbetsflöden, formulär för formulärbibliotek, webbläsarbaserade formulär, offlineformulär med SharePoint-arbetsytor med mera.

Mer information om hur du kan använda InfoPath 2010 finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×