Redigera flera bilder samtidigt

Microsoft Office Picture Manager är det verktyg i Microsoft Office System 2003 som du kan använda för att hantera, redigera, och dela med dig av dina bilder. Picture Manager kan hantera flera olika typer av filformat, t.ex. de vanligaste formaten .jpg, .gif och .bmp.

Använd Picture Manager för att:

  • ///Automatiskt korrigera alla dina bilder samtidigt.

  • Skicka bilder i e-postmeddelanden eller skapa ett Microsoft SharePoint-bildbibliotek på företagets intranät.

  • Du kan välja mellan flera olika, separata bildredigeringsverktyg för olika typer av uppgifter.

  • Visa alla bilder, oavsett var du lagrar dem.

  • Söka efter bilderna om du inte är säker på var de är lagrade.

Var finns Picture Manager?

När du vill öppna Picture Manager pekar du på Alla programStart-menyn, sedan på Microsoft Office, och därefter på Microsoft Office-verktyg. Klicka sedan på Microsoft Office Picture Manager.

Picture Manager öppnas och tre fönster visas.

Vad ser jag?

Picture Manager öppnas och tre fönster visas: Genvägar till bilder, förhandsgranskningsfönstret och åtgärdsfönstret Komma igång.

Söka efter och markera de bilder du vill arbeta med i fönstret Genvägar till bilder. Inga bildfiler visas i fönstret förrän du har lagt till genvägar för de mappar som innehåller dem. Du kan även låta Picture Manager automatiskt söka igenom en enhet efter mappar som innehåller bilder, och sedan lägga till genvägar till alla de mapparna.

I förhandsgranskningsfönstret visas bilderna i en mapp när du markerar en genväg till den mappen. Du kan visa bilderna i Miniatyr-, Bildspels- eller Enskild bild-vy. Du kan zooma in eller ut för att förstora en bild eller visa mer av den i förminskad storlek.

Använd åtgärdsfönstret Komma igång när du vill visa en översikt över de huvudsakliga uppgifter du kan utföra med Picture Manager. Du kan följa genvägarna till de åtgärdsfönster som är specifika för de uppgifter du vill utföra. När du har lärt dig hur programmet fungerar kan du stänga åtgärdsfönstret Komma igång och enbart visa de specifika åtgärdsfönster du har nytta av.

Redigera bilder

Med Picture Manager kan du arbeta med flera bilder samtidigt eller redigera en bild i taget.

Du redigerar bilderna i åtgärdsfönstret Redigera bilder. Det snabbaste och lättaste sättet att justera alla bilder samtidigt är att markera alla bilderna i åtgärdsfönstret Redigera bilder, och sedan klicka på AutokorrigeringBild-menyn.

Med autokorrigering åtgärdar du ljusstyrka, färg och kontrast.

I fönstret Redigera bilder (på flera bilder samtidigt) kan du även utföra andra typer av redigering:

Beskär bilderna för att ta bort oviktiga och störande detaljer.

Rotera eller vänd     de bilder som inte har önskad orientering.

Ändra storlek     på bilden.

Justera ljusstyrka och kontrast     genom att ändra inställningarna i åtgärdsfönstret.

När du arbetar med en bild i taget kan du använda Picture Manager för att justera bildens färg eller för att åtgärda röda ögon som orsakats av kamerablixten.

Visa och spara de redigerade bilderna

I mappen Ändringar som inte sparats kan du visa alla de redigerade bilderna tillsammans innan du sparar ändringarna.

Du kan sedan spara ändringarna och ersätta de ursprungliga bilderna med de redigerade versionerna med kommandona Spara eller Spara alla, eller skapa nya filer för de redigerade bilderna med kommandot Spara som. Om du vill spara de redigerade bilderna med ett annat filnamn, filformat eller på en annan plats använder du kommandot ExporteraArkiv-menyn.

Dela med dig av bilderna

När bilderna ser ut som du vill kan du infoga dem i Microsoft Office-dokument, visa dem på webbplatser, eller lägga till dem i e-postmeddelanden i Microsoft Office Outlook. Du kan specialanpassa storlek och mått på bilderna genom att komprimera dem så att de passar ändamålet. Det gör att bilder som visas på en webbplats laddas snabbare, och bilder som skickas med e-post dirigeras snabbare och tar upp mindre utrymme.

Om ditt företag använder Microsoft Windows SharePoint Services kan du använda Picture Manager med bildbibliotek för att ladda upp bilder till ett bibliotek eller ladda ned bilder till Picture Manager för redigering.

Mer information om hur du arbetar med Picture Manager finns i Hjälp om Microsoft Office Picture Manager.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×