Redigera flera bilder samtidigt

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Microsoft Office Picture Manager är ett verktyg som du kan använda för att beskära, justera, redigera och dela dina bilder. Picture Manager fungerar med en mängd olika fil format, till exempel. jpg,. gif och. bmp.

Använd Picture Manager för att:

  • Korrigera alla eller flera bilder automatiskt samtidigt.

  • Skicka bilder i e-postmeddelanden eller skapa ett Microsoft SharePoint-bildbibliotek i företagets intranät.

  • Välj mellan olika bild redigerings verktyg för att göra mer specifikt.

  • Visa alla dina bilder, oavsett var du lagrar dem.

  • Hitta dina bilder om du inte är säker på var de befinner sig.

Artikelinnehåll

Var finns Picture Manager?

Vad ser jag?

Redigera dina bilder

Visa och spara de redigerade bilderna

Dela dina bilder

Var finns Picture Manager?

Öppna Picture Manager genom att gå till Start -menyn, peka på alla program, sedan till Microsoft Officeoch sedan till MicrosoftOffice-verktyg och klicka sedan på Microsoft Office Picture Manager.

Picture Manager öppnas och tre fönster visas.

Vad ser jag?

Picture Manager öppnas och tre fönster visas: bild gen vägar, förhands gransknings fönstret och åtgärds fönstret komma igång .

Leta reda på och markera de bilder du vill arbeta med i fönstret bild gen vägar . Inga bildfiler visas i den här rutan förrän du lägger till kortkommandon för de mappar som innehåller dem. Eller så kan du låta bild hanteraren automatiskt söka igenom en enhet efter mappar som innehåller bilder och sedan lägga till genvägar till alla mappar åt dig.

I förhands gransknings fönstret visas bilderna i en mapp när du väljer en genväg till den mappen. Du kan visa bilder i miniatyrer, film remsaeller vyn enskild bild . Du kan zooma in eller ut för att förstora en bild eller se mer av den i en mindre storlek.

Använd åtgärds fönstret komma igång om du vill se en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna du kan göra med Picture Manager. Du kan följa gen vägarna till åtgärds fönster som är specifika för den uppgift som du vill använda, eller efter att du känner till programmet kan du stänga åtgärds fönstret komma igång och bara visa de enskilda åtgärds fönster som du vill visa.

Redigera dina bilder

Med Picture Manager kan du arbeta med flera bilder samtidigt eller redigera bilder en i taget.

Du redigerar bilder i åtgärds fönstret Redigera bilder . Det snabbaste och enklaste sättet att rensa alla bilder samtidigt är att helt enkelt markera dem i åtgärds fönstret Redigera bilder och sedan klicka på Autokorrigeringbild -menyn.

Med kommandot Autokorrigering korrigeras ljus styrka, färg och kontrast.

Andra redigeringar du kan göra till flera bilder samtidigt i fönstret Redigera bilder inkluderar följande:

Beskär bilderna för att utesluta icke-väsentliga eller distraherande detaljer.

Rotera eller vänd     alla bilder vars orientering inte är det du vill ha.

Ändra storlek     bilden.

Justera ljus styrka och kontrast     genom att ändra inställningarna i åtgärds fönstret.

När du arbetar med en bild i taget kan du använda Picture Manager för att justera bildens färg eller ta bort den röda ögon effekten som kommer från kamera blixt.

Visa och spara de redigerade bilderna

Om du vill se alla redigerade bilder tillsammans innan du sparar ändringarna kan du visa mappen osparade ändringar .

Du kan sedan spara ändringarna och ersätta original bilderna med de redigerade versionerna med hjälp av Spara eller Spara allaeller skapa nya filer för de redigerade bilderna med Spara som. Om du vill spara de redigerade bilderna med ett annat fil namn, fil format eller på en annan plats använder du ExporteraArkiv -menyn.

Dela dina bilder

När bilderna ser ut som du vill kan du infoga dem i Microsoft Office-dokument, visa dem på webbplatser eller lägga till dem i Microsoft Office Outlook-e-postmeddelanden. Du kan skräddarsy storleken och måttet på dina bilder genom att komprimera dem för att passa situationen. Det innebär att bilder som visas på en webbplats laddas snabbare, och att bilder som skickas via e-post går fortare och tar upp mindre utrymme i post lådan.

Om ditt företag använder Microsoft Windows SharePoint Services kan du använda Picture Manager med bild bibliotek, så att du kan ladda upp bilder till ett bibliotek eller ladda ned bilder till Picture Manager för redigering.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders