Redigera en originalform

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du behöver en särskild form och ingen av de inbyggda riktigt passar kan du välja en form som nästan passar och skapa en kopia i din egen stencil. Sedan anpassar du formkopian som blir tillgänglig i alla diagram du skapar.

 1. Kopiera huvudformen till en egen stencil, t.ex. Favoriter, Dokumentstencil eller en ny stencil.

  Information om egna stenciler finns i Skapa, spara, och dela egna stenciler.

 2. Högerklicka på originalformen i din egna stencil och klicka på Redigera original > Redigera originalform.

  Ett nytt fönster öppnas där du kan börja redigera formen.

 3. Gör önskade ändringar i originalformen. Du kan t.ex. använda dataverktygen för att skapa Formdata-fält, eller Figurformat-verktygen på fliken Start och Formdesign-verktygen på fliken Utvecklare för att utföra önskade ändringar.

 4. Stäng fönstret när du är klar. Du tillfrågas om du vill uppdatera formen. Spara ändringarna genom att klicka på Ja.

Komplexa originalformer består vanligtvis av många grupperade små och enkla former. Du kan redigera dessa små former genom att t.ex. ändra färg och storlek på en eller flera av dem enligt följande procedur.

Redigera delar av en grupperad originalform

Du behöver inte dela upp en originalform om du vill redigera dess delar. Uppdelning kan till och med göra att originalformen förlorar vissa av sina egenskaper. Om du har försökt dela upp ett original har troligtvis felmeddelandet Kommandot kunde inte genomföras fullständigt på grund av formlås, behållare och/eller lageregenskaper visats. Använd i stället fönstret Originalutforskaren för att välja vilka delar av det grupperade originalet som du vill ändra.

 1. Öppna originalformen för redigering i en egen stencil.

 2. Välj Originalutforskaren på fliken Utvecklare.

  Om fliken Utvecklare inte visas klickar du på fliken Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet. Välj Utvecklare i listan med huvudflikar.

 3. Expandera mapparna i fönstret Originalutforskaren så att objekt som motsvarar formerna i originalet visas.

 4. Markera objekt i fönstret Originalutforskaren så att de markeras i den grupperade originalformen.

 5. Ändra den markerade formen.

 6. Stäng fönstret och spara ändringarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×