Redigera en listvy i SharePoint

Redigera en listvy i SharePoint

Det finns många sätt att redigera en listvy. Du kan presentera data med olika format, under grupper, kolumner, sorteringar och filter. Du behöver behörighets nivån delta eller högre för att redigera en vy.

Redigera en vy

Obs!: Ser din skärm inte ut som i exemplen? Din administratör kan ha klassiskt utseende i listan eller så använder du en tidigare version. Om så är fallet, se Redigera en listvy i SharePoint Server.

I Start programmet Office 365-startprogramsikon väljer du SharePoint, letar upp och går till webbplatsen och öppnar sedan listan. Om du inte hittar listan väljer du inställningar Ikon för Inställningar , väljer webbplats innehålloch öppnar sedan listan.

När du ser listan kan du ändra vyn genom att justera den enligt följande:

 • Om du vill lägga till en kolumn markerar du rubriken för en befintlig kolumn och väljer kolumn inställningar > lägga till en kolumni list Rute menyn. (Du kan också välja + Lägg till kolumn eller + till höger om det sista kolumn namnet längst upp i listan.)

  I fönstret Skapa en kolumn anger du kolumn informationen och väljer sedan Spara.

  Panelen skapa en kolumn
 • Om du vill sortera en kolumn markerar du kolumn rubriken och på den nedrullningsbara menyn är dina första två alternativ sorterings metoderna (till exempel a till ö eller fallande). Alternativen är baserade på kolumn typen och kan variera.

  På menyn kolumn rubrik i listvyn är sorterings alternativet markerat i den moderna SharePoint-upplevelsen
 • Om du vill filtrera en kolumn väljer du filter ikonen Filterikonen . När alternativen i fönstret visas alla filter alternativ för alla kolumner som kan filtreras. Markera kryss rutan eller kryss rutorna.

  Filter alternativet markerat i listvyn i den moderna SharePoint-upplevelsen

  (Du kan också markera kolumn rubriken och välja Filtrera efteri list rutan. När fönstret öppnas väljer du det eller de alternativ som du vill använda för att filtrera kolumnen och väljer sedan Använd.)

 • Om du vill gruppera objekt i listan tillsammans markerar du kolumn rubriken och väljer Gruppera efteri den nedrullningsbara menyn. (I exemplet nedan grupperas objekt i listan efter händelse koordinator.)

  På menyn kolumn rubrik i listvyn är alternativet gruppera efter aktiverat i den moderna SharePoint-upplevelsen
 • Om du vill ändra kolumn inställningar markerar du kolumn rubriken och väljer kolumn inställningar på list menyn och sedan Redigera.

Spara listvyn

När du är nöjd med din vy kan du spara den.

 1. Markera alla objekti det övre navigerings fältet *.

 2. Gå till List menyn och välj Spara vy somoch ange sedan det namn som du vill ska visas i dialog rutan.

 3. Om du inte vill att vyn ska delas offentligt markerar du kryss rutan gör den här till en offentlig vy .

 4. Välj Spara.

Du kan ändra standardvyn till en offentlig vy för listan. Men du kan inte ange en personlig vy som standardvy. Om du vill ta bort en vy som är standardvy måste du först göra en annan offentlig vy till standard för listan. Om du inte ser att standardvyn visas på sidorna Skapa eller redigera vy har du inte behörighet att skapa en offentlig vy, eller så är vyn en personlig vy.

Lämna en kommentar

Uppdaterat den 23 december 2019

Hade du nytta av den här informationen? I så fall får du gärna meddela oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×