Redigera eller ta bort en publicerad arbetsbok i ett SharePoint-bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du publicerar en arbetsbok från Microsoft Excel-programmet till en SharePoint Services-bibliotek kan du göra ändringar i den i Excel när som helst. Om din organisation har en version av SharePoint-tjänster som har stöd för Excel Web App kan redigera du också arbetsboken i en webbläsare. När du öppnar arbetsboken i Excel visas hela arbetsboken, även om du har publicerat bara delar av den till SharePoint-biblioteket. Om det behövs kan ändra du vilka delar som du vill ska synas och du kan också lägga till, ändra eller ta bort parametrar för att ange celler som kan redigeras i visningsbar kalkylbladsdata. När du sparar arbetsboken återspeglas ändringarna automatiskt på servern.

Om du inte längre behöver dela arbetsboken med andra kan du spara den på datorns hårddisk eller en nätverksresurs och ta bort den från SharePoint-dokumentbiblioteket.

Viktigt    Möjligheten att publicera en Excel-arbetsbok i Excel Services finns i Excel 2007 och senare versioner.

Vad vill du göra?

Redigera en arbetsbok som publiceras i SharePoint Server Excel Services

Ta bort en arbetsbok från en SharePoint Services-bibliotek

Redigera en arbetsbok som publiceras i SharePoint Server Excel Services

 1. Om du vill öppna den arbetsbok som publiceras i Excel Services, gör du något av följande:

  • Om du vill öppna arbetsboken i Excel gör du följande:

   1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna.

   2. I rutan filnamn skriver du URL-Adressen till servern och sökvägen till den arbetsbok som du vill öppna.
    Skriv till exempel http://server/webbplats/filnamn

   3. Klicka på Öppna.

  • Om du vill öppna arbetsboken i Excel med hjälp av webbläsare, gör du följande:

   1. Skriv URL-Adressen till servern i rutan adress i webbläsaren.
    Skriv till exempel http://server/webbplats

   2. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller arbetsboken.

   3. Klicka på nedpilen bredvid den arbetsbok som du vill öppna och klicka sedan på Redigera i Microsoft Excel på den nedrullningsbara menyn.

 2. Redigera arbetsboken för att inkludera de ändringar som du vill göra.

 3. Om du vill definiera parametrar namnger du de celler som ska kunna redigeras.

  Obs!    Du kan definiera parametrar om du har med namnet enskilda celler som innehåller värden i kalkylbladet. Du kan inte definiera parametrar för namngivna områden som innehåller fler än en cell.

  Så här namnger du celler:

  1. Markera den cell som du vill att kan redigeras i Excel Web Access i kalkylbladet.

  2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Skriv namnet som ska användas för parametern i rutan Namn.

  4. Klicka på OK.

 4. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Spara och skicka och klicka sedan på Spara till SharePoint.

 5. Klicka på Spara som och klicka sedan på Publiceringsalternativ.

 6. Om du vill ändra vilka delar av arbetsboken som ska visas gör du följande på fliken Visa:

  1. Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren väljer du Hela arbetsboken.

  2. Markera blad i listrutan om du vill visa specifika arbetsblad i webbläsaren, och avmarkerar sedan kryssrutorna för de blad som du inte vill göra kan visas.
   Anteckning    alla blad är markerad som standard. För att snabbt se alla blad kan visas igen när du har avmarkerat några av kryssrutorna kan markera du kryssrutan Alla blad.

  3. Om du vill visa endast specifika objekt (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabell) i webbläsaren, markera objekt i arbetsboken i listrutan och markera sedan kryssrutorna för de objekt som du vill visa.

 7. Om du vill definiera parametrar klickar du på Lägg till på fliken Parametrar, markerar kryssrutan för den parameter som du vill lägga till och klickar på OK.

 8. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Ta bort en arbetsbok från en SharePoint Services-bibliotek

Om du vill ta bort en arbetsbok från Excel Services, gör du något av följande:
viktigt    kanske du vill spara en kopia till datorns hårddisk eller på en nätverksresurs som en säkerhetskopia.

 • Om du vill ta bort arbetsboken på servern från Excel gör du så här:

  1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

   Kortkommando     Visa dialogrutan Öppna, trycka på CTRL + O.

  2. Klicka på Mina nätverksplatser och dubbelklicka på den server som arbetsboken finns på.

  3. Dubbelklicka på dokumentbiblioteket som innehåller arbetsboken.

  4. Klicka på den arbetsbok som du vill ta bort och klicka på Ta bort ta bort .

   Kortkommando    Du kan också klicka på den fil som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

 • Om du vill ta bort arbetsboken från servern med webbläsare gör du så här:

  1. Skriv URL-adressen till servern i rutan Adress i webbläsaren.

   Skriv till exempel http://server/webbplats

  2. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller arbetsboken.

  3. Klicka på nedpilen bredvid den arbetsbok som du vill öppna och klicka på Ta bort på den nedrullningsbara menyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×