Redigera eller ta bort en publicerad arbets bok från ett SharePoint-bibliotek

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

När du har publicerat en arbets bok från Microsoft Excel-programmet till ett SharePoint Services-bibliotek kan du göra ändringar i Excel när som helst. Om din organisation har en version av SharePoint Services som stöder Excel Web App kan du även redigera arbets boken i en webbläsare. När du öppnar arbets boken i Excel visas hela arbets boken, även om du bara har publicerat delar av den i SharePoint-biblioteket. Om det behövs kan du ändra de delar som du vill ska synas och du kan också lägga till, ändra eller ta bort parametrar för att ange celler som är redigerbara i kalkyl bladets visnings data. När du sparar arbets boken avspeglas ändringarna automatiskt på servern.

Om du inte längre behöver dela arbets boken med andra kan du spara den på datorns hård disk eller nätverks resurs och sedan ta bort den från SharePoint-dokumentbiblioteket.

Betydande    Det går bara att publicera en Excel-arbetsbok i Excel Services i Excel 2007 och senare.

Vad vill du göra?

Redigera en arbets bok som har publicerats på SharePoint Server Excel Services

Ta bort en arbets bok från ett SharePoint Services-bibliotek

Redigera en arbets bok som har publicerats på SharePoint Server Excel Services

 1. Gör något av följande om du vill öppna arbets boken som publiceras i Excel Services:

  • Så här öppnar du arbets boken från Excel:

   1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

   2. I rutan fil namn anger du URL-adressen till servern och sökvägen till den arbets bok som du vill öppna.
    Skriv till exempel http://Server/plats/fil namn

   3. Klicka på Öppna.

  • Om du vill öppna arbets boken i Excel med hjälp av webbläsare gör du följande:

   1. Ange serverns URL i rutan adress i webbläsaren.
    Skriv till exempel http://Server/webbplats

   2. Öppna dokument biblioteket som innehåller arbets boken.

   3. Klicka på nedpilen bredvid den arbets bok som du vill öppna och klicka sedan på Redigera i Microsoft Excel på den nedrullningsbara menyn.

 2. Redigera arbets boken och infoga de ändringar du vill göra.

 3. Om du planerar att definiera parametrar namnger du de celler du vill göra ändrings bara.

  Obs!    Du kan bara definiera parametrar om du har namngivna enskilda celler som innehåller värden i kalkyl bladet. Du kan inte definiera parametrar för namngivna områden som innehåller fler än en cell.

  Gör följande om du vill namnge celler:

  1. Markera den cell i kalkyl bladet som du vill ändra i Excel Web Access.

  2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. I rutan namn skriver du det namn som du vill använda för parametern.

  4. Klicka på OK.

 4. Klicka på fliken Arkiv , klicka på Spara & skickaoch sedan på Spara till SharePoint.

 5. Klicka på Spara somoch sedan på publicerings alternativ.

 6. Gör följande på fliken Visa om du vill ändra vilka delar av arbets boken du vill visa:

  1. Om du vill visa hela arbets boken i webbläsaren väljer du hela arbets boken i list rutan.

  2. Om du bara vill visa specifika kalkyl blad i webbläsaren markerar du blad i list rutan och avmarkerar sedan kryss rutorna för de blad som du inte vill ska synas.
   Obs!    Alla blad är markerade som standard. Om du snabbt vill göra alla sidor synliga igen när du har avmarkerat några kryss rutor kan du markera kryss rutan alla blad .

  3. Om du bara vill visa specifika objekt (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) i webbläsaren markerar du objekt i arbets boken i list rutan och markerar sedan kryss rutorna för de objekt som du vill visa.

 7. Om du vill definiera parametrar klickar du på Lägg tillpå fliken parametrar , markerar kryss rutan för den parameter som du vill lägga till och klickar sedan på OK.

 8. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Ta bort en arbets bok från ett SharePoint Services-bibliotek

Om du vill ta bort en arbets bok från Excel Services gör du något
av följande:viktigt    att spara en kopia på datorns hård disk eller till en nätverks resurs som en säkerhets kopia.

 • Så här tar du bort arbets boken från servern med hjälp av Excel:

  1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

   Tangentbordsgenväg     Tryck på CTRL + O för att Visa dialog rutan Öppna .

  2. Klicka på Mina nätverks platseroch dubbelklicka sedan på den server där du sparade arbets boken.

  3. Dubbelklicka på dokument biblioteket som innehåller arbets boken.

  4. Klicka på den arbets bok som du vill ta bort och klicka sedan på ta bort ta bort .

   Kortkommando    Du kan också klicka på den fil som du vill ta bort och sedan trycka på DELETE.

 • Om du vill ta bort arbets boken från servern med hjälp av webbläsare gör du följande:

  1. Ange serverns URL i rutan adress i webbläsaren.

   Skriv till exempel http://Server/webbplats

  2. Öppna dokument biblioteket som innehåller arbets boken.

  3. Klicka på nedpilen bredvid den arbets bok som du vill öppna och klicka sedan på ta bort i den nedrullningsbara menyn.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×